Het tuinprieel uit ca 1650 op één van de vier hoeken van de parterretuin in onze abdij, stond de laatste maanden in de steigers.  De kerkfabriek nam het initiatief voor een grondige restauratie met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Stad Leuven en het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek Een Nederlandse kunstenares is aan de slag om in opdracht van het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek een replica te maken van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Vlierbeek dat in 2004 werd gestolen uit onze abdijkerk.  Die eikenhouten madonna uit het begin van de 17de eeuw werd tijdens de twee wereldoorlogen zeer intens vereerd.  Het beeld zal een plaats krijgen in het prieeltje dat in 1963 als kapelletje werd ingericht. Op 15 augustus feestdag van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart het beeld gewijd in de viering van 10.30 uur en aansluitend gaat men “in processie” naar het kapelletje voor de plechtige inhuldiging en… een drankje voor alle aanwezigen.
 Inhuldiging van nieuw madonnabeeld in het gerestaureerde tuinprieel
WERKGROEP NATUURPUNT VLIERBEEK   K A L E N D E R - ZOMER 2019   
WIJKBOOMGAARD VLIERBEEK  KALENDER 2019
HEEMKUNDIGE KRING VLIERBEEK KALENDER RONDLEIDINGEN
Maak in VLIERBEEK NU kennis met Vlierbeekse gemeenschap die het rijke culturele erfgoed van de voormalige abdij optimaal wil beheren en aan de toekomstige generaties doorgeven.
KALENDER
ABDIJ VAN VLIERBEEK
Vlierbeek nu  
Archief
HOME