© Heemkundige Kring Vlierbeek        
De   Abdijdagen   van   de   Heemkundige   Kring   Vlierbeek   vormen   de   jaarlijkse hoogmis   voor   wie   geïnteresseerd   is   in   het   rijke   verleden   van   de   abdij   van Vlierbeek.    Dit    jaar    werden    een    aantal    “schatten”    die    de    bodem    van    de abdijsite in de laatste zeventig jaren hebben prijsgegeven voorgesteld.
Verslag Abdijdagen 2015