2 december 2011   Nieuwe hoogstamboomgaard  
      Leuven   zet   meer   en   meer   in   op   haar   abdijen.   De   Parkabdij   loopt   al   enkele   jaren   prominent   in de   kijker,   maar   ook   de   Abdij   van   Vlierbeek   wordt   beetje   bij   beetje   gerestaureerd,   en   herkrijgt langzamerhand        haar    oorspronkelijke    luister.Zoals    bij    elke    abdij,    is    het    groengebied    een belangrijk   element   van   de Abdij   van   Vlierbeek.   In   heel   haar   geschiedenis   was   deze   abdij   nauw betrokken   op   het   agrarische.   Ook   nu   nog   valt   het   landelijk   aspect   op.   De   boomgaard   was hierbij   een   belangrijk   element:   niet   enkel   door   de   talrijke   fruitsoorten,   maar   ook   als   hooiweide, en…   als   begraafplaats   voor   de   monniken.   Rusten   in   een   boomgaard,   als   een   voorafspiegeling van    het   Aards    Paradijs!            Ondanks    een    heraanplant    een    tiental    jaar    geleden,    lag    deze historische   boomgaard   er   verwaarloosd   bij.   Sinds   2009   heeft   de   Stad   Leuven   het   groengebied van   de   abdij   in   erfpacht.      En   zo   sloegen   de   Heemkundige   Kring   Vlierbeek,   de   Stad   Leuven   en haar   dienst   Groenbeheer   en   de   Vlierbeekse   Kerkfabriek   de   handen   in   elkaar   om   een   historisch verantwoorde    heraanplant    te    realiseren.    Niet    minder    dan    33    hoogstamfruitbomen    werden geplant    :    Keuleman,    Reinette,    Schone    van    Boskoop,    Transparante    Blanche,    Bellefleur, Jefkespeer,    Bruine    Kriekpeer,    Dubbele    Flip,    Belle    de    Louvain,    Zwarte    Krakers,    …    kortom allemaal    historische    variëteiten    appels,    peren,    kersen,    pruimen    en    noten    uit    onze    streek.          Dankzij   het   engagement   van   de   werkgroep   Milieuzorg   Op   School   (MOS)   kregen   de   kinderen van   de   Vrije   Basisschool   Vlierbeek   een   essentiële   rol   toegewezen   in   de   heraanplant.   Op   vrijdag 2   december   2011   hielpen   alle   leerlingen   mee   bij      het   planten   van   de   bomen.        Aansluitend   werd op   zondag   4   december   de   nieuwe   boomgaard   feestelijk   voorgesteld   tijdens   de   Open Abdijdag. In     een     welkomstwoord     gaf     de     voorzitter     van     de     Kerkraad     een     overzicht     van     de restauratieplannen,   de   schepen   van   Monumentenzorg   gaf   uitleg   bij   de   infopanelen   over   de aangeplanten   historische   fruitvariëteiten.   Een   fotoreportage   over   het   planten   van   de   bomen door   de   600   leerlingen   van   de   abdijschool   werd   er   vertoond.In   de   namiddag   kon   men   met   een gids   de   boomgaard   verkennen   en   een   flinke   wandeling   maken   langs   de   grenzen   van   het vroegere abdijdomein en merkwaardige holle wegen.
Abdij van Vlierbeek
2011 BOOMGAARD
2 december 2011   Nieuwe hoogstamboomgaard  
Abdij van Vlierbeek
      Leuven   zet   meer   en   meer   in   op   haar   abdijen.   De   Parkabdij   loopt al   enkele   jaren   prominent   in   de   kijker,   maar   ook   de   Abdij   van Vlierbeek    wordt    beetje    bij    beetje    gerestaureerd,    en    herkrijgt langzamerhand      haar   oorspronkelijke   luister.Zoals   bij   elke   abdij,   is het    groengebied    een    belangrijk    element    van    de    Abdij    van Vlierbeek.    In    heel    haar    geschiedenis    was    deze    abdij    nauw betrokken   op   het   agrarische.   Ook   nu   nog   valt   het   landelijk   aspect op.   De   boomgaard   was   hierbij   een   belangrijk   element:   niet   enkel door   de   talrijke   fruitsoorten,   maar   ook   als   hooiweide,   en…   als begraafplaats   voor   de   monniken.   Rusten   in   een   boomgaard,   als een    voorafspiegeling    van    het   Aards    Paradijs!            Ondanks    een heraanplant    een    tiental    jaar    geleden,    lag    deze    historische boomgaard   er   verwaarloosd   bij.   Sinds   2009   heeft   de   Stad   Leuven het   groengebied   van   de   abdij   in   erfpacht.      En   zo   sloegen   de Heemkundige   Kring   Vlierbeek,   de   Stad   Leuven   en   haar   dienst Groenbeheer   en   de   Vlierbeekse   Kerkfabriek   de   handen   in   elkaar om   een   historisch   verantwoorde   heraanplant   te   realiseren.   Niet minder   dan   33   hoogstamfruitbomen   werden   geplant   :   Keuleman, Reinette,   Schone   van   Boskoop,   Transparante   Blanche,   Bellefleur, Jefkespeer,    Bruine    Kriekpeer,    Dubbele    Flip,    Belle    de    Louvain, Zwarte   Krakers,   …   kortom   allemaal   historische   variëteiten   appels, peren,   kersen,   pruimen   en   noten   uit   onze   streek.         Dankzij   het engagement    van    de    werkgroep    Milieuzorg    Op    School    (MOS) kregen    de    kinderen    van    de    Vrije    Basisschool    Vlierbeek    een essentiële    rol    toegewezen    in    de    heraanplant.    Op    vrijdag    2 december   2011   hielpen   alle   leerlingen   mee   bij      het   planten   van   de bomen.         Aansluitend   werd   op   zondag   4   december   de   nieuwe boomgaard   feestelijk   voorgesteld   tijdens   de   Open   Abdijdag.   In een    welkomstwoord    gaf    de    voorzitter    van    de    Kerkraad    een overzicht      van      de      restauratieplannen,      de      schepen      van Monumentenzorg     gaf     uitleg     bij     de     infopanelen     over     de aangeplanten   historische   fruitvariëteiten.   Een   fotoreportage   over het    planten    van    de    bomen    door    de    600    leerlingen    van    de abdijschool   werd   er   vertoond.In   de   namiddag   kon   men   met   een gids   de   boomgaard   verkennen   en   een   flinke   wandeling   maken langs   de   grenzen   van   het   vroegere   abdijdomein   en   merkwaardige holle wegen.