Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
Bij   de   restauratie   van   de   Westerpoort   werd   de   voormalige   portiersloge   van   de   abdij ingericht   als   informatiepunt   over   de   abdij.   Aan   dit   lokaal   “Broederportier”   starten   nu   de Rondleidingen  in en rond de abdij. De    Heemkundige    Kring    werkte    samen    met    de    VZW    Epithaaf    aan    de    inventaris    van monumenten   op   het   abdijkerkhof   en   er   wordt   nu   vruchtbaar   overlegd   met   de   dienst begraafplaatsen   van   de   stad   voor   verdere   inventarisatie   en   herinrichting   van   het   kerkhof. Bij   rondleidingen   of   andere   gelegenheden   zoals   herdenking   van   “de   Grote   oorlog”   krijgt het merkwaardige kerkhof de nodige aandacht.  
HEEMKUNDIGE KRING 2000 TOT HEDEN
Het   archief   van   de   abdij   werd   na   het   opheffen   van   de   abdij   verbrand.   De   documentatie die   sinds   1945   over   de   geschiedenis   van   Kessel-Lo   maar   voornamelijk   over   de   abdij werd   samengebracht   door André   Smeyers,   zijn   zoon   Maurits   en   hun   medewerkers   werd na   het   overlijden   van   Maurits   door   zijn   dochter   Katrien   bewaard   en   aangevuld   en   nu doorgegeven   aan   de   Heemkunige   Kring.   Het   scannen   en   digitaal   opslaan   van   de   foto’s, plannen   en   documenten   is   een   blijvende   zorg   van   het   huidige   bestuur   van   de   Kring.   De documentatie    bewijst    onder    meer    haar    nut    bij    de    jongste    restauratiewerken    en    de voorbereiding   van   het   Masterplan   Vlierbeek.   Vroegere   en   meer   recente   publicaties   over de abdijgeschiedenis zoals over de brand van 1953 putten ruim uit deze bronnen. De   kring   levende   teksten,   en   afbeeldingen   voor   de   toeristische   informatieborden   die   de stad Leuven in de abdij liet plaatsen.
Na   het   plotse   overlijden   van   professor   Maurits   Smeyers   in   1999   werd   door   de   plaatselijke Davidsfonds   afdeling   het   plan   opgevat   om   enkele   herinneringen   aan   de   opgravingen   van de   jaren   ‘60   bestendig   te   tonen   aan   het   publiek.      In   de   lente   van   2000      begon   “De Torenploeg”   klimop   en   andere   planten   te   verwijderen   van   de   resten   van   de   toren,   een restant   van   de   kerk   uit   de   17de   eeuw.   De   ruïne   werd   verstevigd   en   afgedekt   om   verdere afbrokkeling   te   voorkomen.   Ook   de   krocht,   werd   terug   opengemaakt   en   men   metselde een   schacht   om   deze   ondergrondse   begraafplaats   toegankelijk   te   maken.   De   omgeving werd   heraangelegd.   Een   tentoonstelling   toonde   de   resultaten   van   de   opgravingen   uit   de jaren    60    van    vorige    eeuw.    In    2001    een    werd    een    “Abdijdag”    georganiseerd.    Die abdijdagen   waarop   een   onderdeel   van   de   abdijgeschiedenis   voorgesteld   wordt   kennen sindsdien   jaarlijks   ruime   belangstelling   op   de   tweede   zondag   van   oktober.      Onder   het tabblad Archief  lees u er meer over
De   restauratiewerkzaamheden   aan   de   kerk   boden   de   gelegenheid   om   de   Vlierbeekse gemeenschap    hier    over    in    te    lichten.    Ook    bij    de    restauratie    van    Gastenkwartier, Westerpoort,   Oud Abtskwartier   en   het   orgel   werd   een   ploeg   gevormd   om   na   briefing   door architecten   en   specialisten   bezoek   aan   de   werken   te   begeleiden.   Met   tentoonstellingen publicaties en presentaties werden die restauratiewerken nog verder toegelicht.
MEER OVER DE WERKING VAN DE HEEMKUNDIGE KRING OP DE PAGINA  Archief