Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
KERKRAAD VAN DE PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW VAN VLIERBEEK
De    kerkraad    is    eigenaar    van    de    als    monument    beschermde gebouwen   en   kan   voor   het   onderhoud   en   de   restauratie   ervan rekenen   op   de   steun   van   de   Vlaamse   gemeenschap,   en   de   stad Leuven   (voorheen   ook   van   de   provincie   Vlaams-Brabant).   Ook   al zijn   de   subsidies   voor   restauratie   van   monumenten   beduidend,   er blijven        belangrijke        bedragen        ten        laste        van        de monumenteneigenaar.   Dit      behelst   onder   meer   het   aandeel   van de    eigenaar    in    de    restauratiekosten            (in    principe    20%),    het aanbrengen   van   hedendaags   comfort   dat   geen   restauratie   is,   de indexaanpassingen   gedurende   de   looptijd   van   de   werken   en   de voorfinanciering       van       de       werken       in       afwachting       van subsidieontvangst.Deze   uitgaven   worden   mede   mogelijk   gemaakt dankzij   de   permanente   steun      van   de   lokale   gemeenschap   en   de talloze   sponsors   via   het   Restauratiefonds   Abdij   Vlierbeek.         De groene   ruimten   in   de   abdij   zijn   sinds   2008   in   erfpacht   gegeven aan   de   stad   Leuven.   De   stad   realiseerde   de   vernieuwing   van   de wegen      en      de      rioleringen      en      zorgde      voor      toeristische informatieborden.   Zij   draagt   verder   de   zorg   voor   de   verbetering van   de   aanleg   en   het   onderhoud   van   het   groen.   De   stad   is   ook een   permanente   en   erg   gewaardeerde   partner   bij   de   restauraties. Er   is   een   systematisch   en   vruchtbaar   overleg   tussen   de   kerkraad en de diverse  diensten van de stad Leuven. Contact:  kerkfabriekvlierbeek@gmail.com