Rondleidingen
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
Portret van Ildephonsus Meugens uit 1792. Meugens was niet enkel de laatste abt van Vlierbeek maar tegelijk ook de eerste pastoor van Vlierbeek. Abt Meugens terug thuis Het   portret   van   de   laatste   abt   van   Vlierbeek,   Ildephonsus   Meugens,   is   definitief   terug   in   Vlierbeek.   Het   kon   aangekocht   worden met   de   steun   van   het   Restauratiefonds   Abdij   Vlierbeek,   Trefpunt   Vlierbeek   VZW   en   de   Heemkundige   Kring   Vlierbeek.   Op   zondag oktober   is   het   portret   in   de   abdijkerk   ingehuldigd   en   plechtig   overgedragen   aan   de   nieuwe   eigenaar,   de   Kerkfabriek   OLV Vlierbeek. De   laatste   abt   van   Vlierbeek,   Ildephonsus   Meugens,   werd   geboren   in   Oorbeek   (Tienen)   in   1750.   Zijn   vader   pachtte   er   een   hoeve,   eigendom   van   de abdij   van   Vlierbeek.   Zijn   afkomst   als   boerenzoon   belette   Meugens   niet   in   te   treden   in   de   abdij   en   op   te   klimmen   tot   abt   van   de   Benedictijnen   van Vlierbeek. De monniken verkozen hem tot het hoogste ambt op 12 juni 1792. Ruim een maand later, op 30 juli, werd hij in Vlierbeek tot abt gewijd. Zoals   de   traditie   vereiste,   liet   de   kersverse   abt   zich   portretteren.   Hiervoor   deed   hij   een   beroep   op   François-Xavier   Joseph   Jacquin.   Deze   Brusselaar had   zich   aan   het   begin   van   zijn   carrière   in   Leuven   gevestigd   en   werd   een   gevierd   portrettist.   Jacquin   schilderde   niet   enkel   de   prelaat   van   Vlierbeek. Van   zowat   alle   abten   en   abdissen   uit   deze   periode,   van   Affligem   tot   Hasselt   en   van   Mechelen   tot   Nijvel,   blijft   een   fraai   portret   door   Jacquin bewaard. Het   portret   dat   nu   aangekocht   kon   worden,   is   een   absoluut   meesterwerk.   De   schilder   liet   zowel   zijn   handtekening   als   een   datering   achter   op   het portret.   Het   geschilderde   wapenschild   laat   geen   twijfel   bestaan   over   de   identiteit   van   de   geportretteerde.   Onder   het   wapenschild   prijkt   het   devies van   Meugens,   ‘Pulchritudo   Agri   Mecum’,   wat   zoveel   betekent   als   ‘De   schoonheid   van   het   veld   weze   met   mij’.   Een   knipoog   van   de   abt   naar   zijn afkomst als boerenzoon. Helaas   wachtten   Meugens   en   de   abdij   van   Vlierbeek   al   snel   grote   uitdagingen.   In   1794   komen   onze   streken   onder   Frans   bestuur   te   staan.   In   1796 worden    alle    kloosters    en    abdijen    –    waaronder    ook    Vlierbeek    –    opgeheven    en    nog    eens    een    jaar    later    worden    de    abt    en    zijn    monniken gewapenderhand uit Vlierbeek verdreven. Meugens   en   enkele   monniken   blijven   Vlierbeek   echter   trouw.   Via   diverse   tussenpersonen   kunnen   zij   de   abdijsite   van   afbraak   vrijwaren   en   blijft   ook het   interieur   van   de   abdijkerk   intact.   Dit   laat   Meugens   toe   om   vanaf   1803   opnieuw   voor   te   gaan   in   misvieringen   in   de   oude   abdijkerk.   Meugens dient   dan   ook   niet   enkel   herinnerd   te   worden   als   de   laatste   abt   van   Vlierbeek,   maar   tegelijk   als   de   eerste   pastoor   van   Vlierbeek.   Hij   stond   zo   aan   de wieg van de huidige parochie van Vlierbeek. Drie jaar later, in 1806, overleed Meugens en werd hij op het kerkhof van Vlierbeek begraven. Wat   vooral   opvalt   is   de   gave   toestand   van   het   portret,   ondanks   een   ouderdom   van   ruim   tweehonderd   jaar.   Dit   zegt   veel   over   de   liefde   en bewondering   waarmee   het   portret   bewaard   werd   door   de   vorige   eigenaren.   Na   de   dood   van   Meugens   kwam   het   portret   in   de   handen   van   zijn familie.   En   dit   bleef   zo   tot   voor   enkele   maanden.   Het   portret   hing   steeds   in   de   ‘beste’   kamer,   waar   het   gekoesterd   werd   en   met   de   beste   zorgen omringd.   We   zijn   de   laatste   eigenaars   dan   ook   zeer   dankbaar   dat   zij   bereid   waren   het   portret   af   te   staan   en   vertrouwen   hebben   in   de   goede   zorgen – en bewondering – die het in Vlierbeek blijvend zal mogen ontvangen. Op   zondag   7   oktober   is   de   definitieve   terugkeer   van   abt   Meugens   gevierd!   Om   11.30   uur   gaf   Robrecht   Janssen, voorzitter   van   de   Heemkundige   Kring   Vlierbeek,   een   lezing   in   de   abdijkerk   over   het   leven   van   abt   Meugens   in Vlierbeek   op   het   eind   van   de   achttiende   eeuw   tot   bij   de   opheffing   van   de   abdij   en   als   eerste   pastoor   van   de parochie   Vlierbeek.   Na   de   plechtige   inhuldiging   en   overdracht   van   het   portret   aan   de   Kerkfabriek   OLV   Vlierbeek werd het glas geheven op de thuiskomst van Meugens. Klik op foto voor beeldverslag
ABDIJDAG 2018  ABT MEUGENS TERUG THUIS
Abdij van Vlierbeek Lezing door Robrecht Janssen Lezing door Robercht Janssen Receptie  "Veni Creator Spiritus" en orgel begeleiden de aanwezigen naar het koor van de abdijkerk
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
Abdij van Vlierbeek
Portret van Ildephonsus Meugens uit 1792. Meugens was niet enkel de laatste abt van Vlierbeek maar tegelijk ook de eerste pastoor van Vlierbeek. Abt Meugens terug thuis Het    portret    van    de    laatste    abt    van    Vlierbeek,    Ildephonsus Meugens,   is   definitief   terug   in   Vlierbeek.   Het   kon   aangekocht worden     met     de     steun     van     het     Restauratiefonds     Abdij Vlierbeek,   Trefpunt   Vlierbeek   VZW   en   de   Heemkundige   Kring Vlierbeek.   Op   zondag   7   oktober   is   het   portret   in   de   abdijkerk ingehuldigd   en   plechtig   overgedragen   aan   de   nieuwe   eigenaar, de Kerkfabriek OLV Vlierbeek. De   laatste   abt   van   Vlierbeek,   Ildephonsus   Meugens,   werd   geboren   in Oorbeek   (Tienen)   in   1750.   Zijn   vader   pachtte   er   een   hoeve,   eigendom van    de    abdij    van    Vlierbeek.    Zijn    afkomst    als    boerenzoon    belette Meugens   niet   in   te   treden   in   de   abdij   en   op   te   klimmen   tot   abt   van   de Benedictijnen    van    Vlierbeek.    De    monniken    verkozen    hem    tot    het hoogste   ambt   op   12   juni   1792.   Ruim   een   maand   later,   op   30   juli,   werd hij in Vlierbeek tot abt gewijd. Zoals    de    traditie    vereiste,    liet    de    kersverse    abt    zich    portretteren. Hiervoor   deed   hij   een   beroep   op   François-Xavier   Joseph   Jacquin.   Deze Brusselaar   had   zich   aan   het   begin   van   zijn   carrière   in   Leuven   gevestigd en   werd   een   gevierd   portrettist.   Jacquin   schilderde   niet   enkel   de   prelaat van   Vlierbeek.   Van   zowat   alle   abten   en   abdissen   uit   deze   periode,   van Affligem   tot   Hasselt   en   van   Mechelen   tot   Nijvel,   blijft   een   fraai   portret door Jacquin bewaard. Het     portret     dat     nu     aangekocht     kon     worden,     is     een     absoluut meesterwerk.   De   schilder   liet   zowel   zijn   handtekening   als   een   datering achter   op   het   portret.   Het   geschilderde   wapenschild   laat   geen   twijfel bestaan     over     de     identiteit     van     de     geportretteerde.     Onder     het wapenschild   prijkt   het   devies   van   Meugens,   ‘Pulchritudo   Agri   Mecum’, wat   zoveel   betekent   als   ‘De   schoonheid   van   het   veld   weze   met   mij’.   Een knipoog van de abt naar zijn afkomst als boerenzoon. Helaas    wachtten    Meugens    en    de    abdij    van    Vlierbeek    al    snel    grote uitdagingen.   In   1794   komen   onze   streken   onder   Frans   bestuur   te   staan. In   1796   worden   alle   kloosters   en   abdijen   –   waaronder   ook   Vlierbeek   opgeheven   en   nog   eens   een   jaar   later   worden   de   abt   en   zijn   monniken gewapenderhand uit Vlierbeek verdreven. Meugens    en    enkele    monniken    blijven    Vlierbeek    echter    trouw.    Via diverse   tussenpersonen   kunnen   zij   de   abdijsite   van   afbraak   vrijwaren   en blijft   ook   het   interieur   van   de   abdijkerk   intact.   Dit   laat   Meugens   toe   om vanaf   1803   opnieuw   voor   te   gaan   in   misvieringen   in   de   oude   abdijkerk. Meugens   dient   dan   ook   niet   enkel   herinnerd   te   worden   als   de   laatste abt   van   Vlierbeek,   maar   tegelijk   als   de   eerste   pastoor   van   Vlierbeek.   Hij stond   zo   aan   de   wieg   van   de   huidige   parochie   van   Vlierbeek.   Drie   jaar later,    in    1806,    overleed    Meugens    en    werd    hij    op    het    kerkhof    van Vlierbeek begraven. Wat   vooral   opvalt   is   de   gave   toestand   van   het   portret,   ondanks   een ouderdom   van   ruim   tweehonderd   jaar.   Dit   zegt   veel   over   de   liefde   en bewondering    waarmee    het    portret    bewaard    werd    door    de    vorige eigenaren.   Na   de   dood   van   Meugens   kwam   het   portret   in   de   handen van   zijn   familie.   En   dit   bleef   zo   tot   voor   enkele   maanden.   Het   portret hing   steeds   in   de   ‘beste’   kamer,   waar   het   gekoesterd   werd   en   met   de beste    zorgen    omringd.    We    zijn    de    laatste    eigenaars    dan    ook    zeer dankbaar   dat   zij   bereid   waren   het   portret   af   te   staan   en   vertrouwen hebben   in   de   goede   zorgen   –   en   bewondering   –   die   het   in   Vlierbeek blijvend zal mogen ontvangen. Op   zondag   7   oktober   is   de   definitieve   terugkeer   van   abt Meugens   gevierd!   Om   11.30   uur   gaf   Robrecht   Janssen, voorzitter    van    de    Heemkundige    Kring    Vlierbeek,    een lezing   in   de   abdijkerk   over   het   leven   van   abt   Meugens   in Vlierbeek   op   het   eind   van   de   achttiende   eeuw   tot   bij   de opheffing    van    de    abdij    en    als    eerste    pastoor    van    de parochie    Vlierbeek.    Na    de    plechtige    inhuldiging    en overdracht    van    het    portret    aan    de    Kerkfabriek    OLV Vlierbeek   werd   het   glas   geheven   op   de   thuiskomst   van Meugens. Klik op foto voor beeldverslag
Lezing door Robrecht Janssen