RONDLEIDINGEN
Meermaals   worden   op   deze   website   en   in   de   media   begeleide   bezoeken   in   en   om   de   site   aangekondigd.   Gidsen   van   de Heemkundige   Kring   brengen   gedurende   een   wandeling   van   90   minuten   het   verhaal   van   de   belangrijkste   gebeurtenissen uit   het   zeven   eeuwen   lange   bestaan   van   deze   voormalige   abdij,   over   de   abten   en   hun   beheer,   over   monniken   en   hun dagelijks   leven,   over   de   gebouwen   waarin   ze   leefden   en   over   hun   relaties   met   de   buitenwereld.   Even   grasduinen   in Virtueel bezoek ” geeft een idee van wat er 'in het echt" te ontdekken is.
Ook groepen, verenigingen of klassen zijn welkom voor een begeleid bezoek aan de abdij. Wel ruim vooraf reserveren via e-mail: abdijvanvlierbeek@gmail.com. Bijdrage : 75 euro per groep van 25 deelnemers
Abdij van Vlierbeek
RONDLEIDINGEN
Meermaals    worden    op    deze    website    en    in    de    media    begeleide bezoeken     in     en     om     de     site     aangekondigd.     Gidsen     van     de Heemkundige    Kring    brengen    gedurende    een    wandeling    van    90 minuten    het    verhaal    van    de    belangrijkste    gebeurtenissen    uit    het zeven   eeuwen   lange   bestaan   van   deze   voormalige   abdij,   over   de abten   en   hun   beheer,   over   monniken   en   hun   dagelijks   leven,   over   de gebouwen     waarin     ze     leefden     en     over     hun     relaties     met     de buitenwereld.   Even   grasduinen   in   Virtueel   bezoek ”   geeft   een   idee van wat er 'in het echt" te ontdekken is.
Ook groepen, verenigingen of klassen zijn welkom voor een begeleid bezoek aan de abdij. Wel ruim vooraf reserveren via e-mail: abdijvanvlierbeek@gmail.com. Bijdrage : 75 euro per groep van 25 deelnemers
Abdij van Vlierbeek