Trefpunt Vlierbeek VZW beoogt de vrijwaring en verdere uitbouw van de abdij van Vlierbeek als ontmoetingscentrum voor allen die begaan zijn met het leven in en om de abdij en dit zowel op cultureel, historisch, sociaal en parochiaal vlak als op het vlak van infrastructuur, telkens met respect voor de functie van de abdijkerk als parochiekerk en de privacy van de abdijbewoners.   De VZW werd opgericht in 1988 en kreeg het gebouw in erfpacht waar tot in 1986 Janneke en Bertha hun herberg “In den Rozenkrans” hadden uitgebaat.  Op 28 mei 1988 heropende de VZW de herberg, aanvankelijk in eigen beheer, vanaf 1993 via verhuring.   De VZW heeft intussen via het organiseren van concerten in de abdijkerk heel wat financiële steun kunnen leveren aan de restauratie van de abdijsite. Het jaarlijkse kerstconcert met het Vlaams Radiokoor, georganiseerd in samenwerking met de Stad Leuven (30cc), is intussen een hoogstaande traditie geworden. Sinds 2014 richt de VZW omstreeks einde mei in samenwerking met “In den Rozenkrans” en tal van Vlierbeekse verenigingen de jaarlijkse “Abdijfeesten” in .
TREFPUNT VZW
Belangstelling voor concert !
Abdij van Vlierbeek
TREFPUNT VZM
Trefpunt Vlierbeek VZW beoogt de vrijwaring en verdere uitbouw van de abdij van Vlierbeek als ontmoetingscentrum voor allen die begaan zijn met het leven in en om de abdij en dit zowel op cultureel, historisch, sociaal en parochiaal vlak als op het vlak van infrastructuur, telkens met respect voor de functie van de abdijkerk als parochiekerk en de privacy van de abdijbewoners.   De VZW werd opgericht in 1988 en kreeg het gebouw in erfpacht waar tot in 1986 Janneke en Bertha hun herberg “In den Rozenkrans” hadden uitgebaat.  Op 28 mei 1988 heropende de VZW de herberg, aanvankelijk in eigen beheer, vanaf 1993 via verhuring.   De VZW heeft intussen via het organiseren van concerten in de abdijkerk heel wat financiële steun kunnen leveren aan de restauratie van de abdijsite. Het jaarlijkse kerstconcert met het Vlaams Radiokoor, georganiseerd in samenwerking met de Stad Leuven (30cc), is intussen een hoogstaande traditie geworden. Sinds 2014 richt de VZW omstreeks einde mei in samenwerking met “In den Rozenkrans” en tal van Vlierbeekse verenigingen de jaarlijkse “Abdijfeesten” in .
TREFPUNT VZW
Belangstelling voor concert !
Abdij van Vlierbeek