De Abdij van Vlierbeek volgens de plannen van L. Dewez
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige kring Vlierbeek
Home
Ontwerpen van Dewez voor Vlierbeek zijn bewaard gebleven, aan de hand van deze plannen werd in 2012 door de Heemkundige Kring Vlierbeek een 3D reconstructie gemaakt. De reeks afbeeldingen hieronder geeft een beeld van hoe de abdij eruit gezien zou hebben indien het bouwproject door architect Dewez, voltooid werd. Opvallend zijn de enorme afmetingen van het geheel, dat de ambitie van de laatste abten illustreert.Op de plannen van Dewez was de kerk gesitueerd rechts achter het hoofdgebouw dat abts- en gastenkwartier bevatte. Daardoor vormde ze niet meer het hiërarchisch middelpunt van de abdij. De architect stapte af van de idee dat een klooster een stad Gods is, doch benadrukte het residentieel karakter. De abdij werd beschouwd als woonplaats voor een abt die zich gedroeg als een prins en hoge gasten moest ontvangen. De opvatting van de neoclassicistische hoofdgevel en van de interieurs werkte het prestigekarakter in de hand. Enkel de uiterst linkse hoek van dit hoofdgebouw gerealiseerd.
Abdij van Vlierbeek