Klik op foto’s voor vergroting
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige kring Vlierbeek
Oud abtskwartier Noordgevel Zuidgevel sloot vroeger aan op pandgang via de refter. Westgevel Oost- en Noordgevel Bij de restauratie in 1972-73 kregen de ramen terug hun luiken.
Home
Joris Helleputte (1852-1925) woonde van 1894 tot 1914 in het nieuwe abtskwartier. Zijn hovenier en koetsier bewoonden het oude abtskwartier. Helleputte was een bekend staatsman, medestichter van de Belgische Boerenbond en promotor van de neogotiek in ons land.
In het Oude Abtskwartier zijn nu kantoren ingericht voor de architecten van “Studio Roma“.
Bij de restauratie van 1937-38 werden de ramen terug voorzien van hun luikjes.
Het gebouw onder het mansardedak, werd pas later als paardenstal ingericht en is duidelijk midden 18de eeuws. Vorm en baksteenformaat zijn identiek aan het formaat dat gebruikt werd bij de 18de eeuwse vergroting van het oude abtskwartier. De paardenstal was oorspronkelijk opgevat  als een gebouwtje met gelijkvloers en een verdieping dat met een eigen haard verwarmd werd. Dit paviljoen vormde een belangrijke schakel in de 18de eeuwse uitbouw van het abtskwartier tot wellicht “place de récréation”. Dit gebouwtje stond op een belangrijk snijpunt tussen de enorme groentetuin, de weide met promenade met de verderop gelegen met water omgeven abtstuin en de binnenkoer van het toen waarschijnlijk nog als abtskwartier fungerende hoofdgebouw. Het naastliggende koetshuis is duidelijk pas laat 19de eeuws.
Met een verdere uitbreiding aan de noordoostelijke hoek kreeg het hoofdgebouw zijn L-vormig grondplan. Bemerk in de oostgevel het jaartal 1669 op de omlijsting van een fraai deurtje met mooi versierd bovenlicht en met indrukwekkend deurbeslag. Na 1750 werd nog een kamer en een tweede toegang aangebouwd.
De grote ramen van het gelijkvloers zijn voorzien van kruiskozijnen en een druiplijst. In 1662 werd een verdieping bijgebouwd. In die ramen geen druiplijst en de bakstenen zijn in een ander verband gemetseld. Onder de dakgoot van de westgevel bemerkt men in zwarte baksteen de bouwdatum en iets lager een gedenksteen met het wapenschild van abt Robertus Garesta en zijn leuze Lucet et ardet. Het schild werd tijdens de Franse overheersing sterk verminkt.
In de eerste helft van de 17de eeuw werden de kelders aangepast en begon men met het optrekken van een nieuwe bovenbouw. In een eerste fase betrof dit alleen het gelijkvloers van het westelijk rechthoekig volume. Dit sloot aan op de refter die tegen de noordelijke pandgang was opgetrokken. In de zuidgevel van het abtskwartier bemerkt men nog twee deuren, waarvan een met laatgotische omlijsting.
Een brede 18de-eeuwse poort geeft toegang tot een complex dat tot 1999 als boerderij was ingericht. Het voornaamste gebouw ervan deed echter vroeger, vóór de plannen van Dewez werden uitgevoerd, dienst als abtskwartier. Dit gebouw is één van de oudste en op architecturaal gebied één van de merkwaardigste constructies van de gehele abdij. De afmetingen, de schuine stand en het gebruikte baksteenformaat van de kelderingen onder dit kwartier wijzen erop dat al in de 15de eeuw op deze plaats een gebouw was opgericht.
Abdij van Vlierbeek