Klik op foto’s voor vergroting
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige kring Vlierbeek
Boomgaard
Klik op beeld voor vergroting
Zoals bij elke abdij, is het groengebied een belangrijk element niet enkel door de talrijke fruitsoorten, maar ook als hooiweide, en… als begraafplaats voor de monniken. Rusten in een boomgaard, als een voorafspiegeling van het Aards Paradijs! Ondanks een heraanplant een tiental jaar geleden, lag deze historische boomgaard er verwaarloosd bij. Daarom sloegen de Heemkundige Kring Vlierbeek, de Stad Leuven en haar dienst Groenbeheer en de Vlierbeekse Kerkfabriek de handen in elkaar om een historisch verantwoorde heraanplant te realiseren. Niet minder dan 33 nieuwe hoogstamfruitbomen werden geplant. Dankzij het engagement van de werkgroep Milieuzorg Op School (MOS) kregen de kinderen van de Vrije Basisschool Vlierbeek een essentiële rol toegewezen in de heraanplant. Op vrijdag 2 december 2011 hielpen alle leerlingen mee bij  het planten van de bomen.
Schotse schapen onderhouden de boomgaard. Schotse schapen onderhouden de boomgaard.
Ten oosten van de kloostergebouwen strekt zich de grote tuin met boomgaard van de abdij uit. Hij is gedeeltelijk omheind door een bakstenen muur, en gedeeltelijk door een brede beek. Streekgebonden fruitbomen zijn geplant in de oude boomgaard. Schotse schapen zorgen voor het natuurlijk onderhoud van de tuinen op een plek waar in de 18de eeuw een lusthof van de abt met een rusthuisje aangelegd was, geheel door hagen en grachten omgeven. De taxushaag is nu uitgegroeid tot enkel merkwaardige bomen. De kerkfabriek sloot in 2008 voor de tuinen en wegen een erfpacht overeenkomst met de stad Leuven.
resten van de taxus haag die in de 17de eeuw de tuin van de abt afbakende. resten van de taxus haag die in de 17de eeuw de tuin van de abt afbakende. Gezicht op de  boomgaard en de eilandtuin Gezicht op de  boomgaard en de eilandtuin
Home
Abdij van Vlierbeek