Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige kring Vlierbeek
Home
In 2009 startte de stad Leuven met de opmaak van een inventaris van waardevolle en te bewaren graftekens op de begraafplaatsen van Leuven. Epitaaf vzw, een vereniging voor funerair erfgoed, nam deze opdracht ter harte. In oktober 2011 lanceerde de stad Leuven www.versteendegetuigenissen.be een databank en website rond het funerair erfgoed. De belangrijkste grafmonumenten van de stedelijke begraafplaatsen worden op die manier digitaal in kaart gebracht.
Inventaris grafmonumenten
Bezoek olv Epitaaf vzw en Heemkundige Kring Vlierbeek
Sinds de aanleg van de parkbegraafplaats “Diestseveld” langs de Dieststesteenweg worden op Vlierbeek geen nieuwe graven meer toegelaten.
Begraafplaats “Diestseveld”
Grafmonumenten kunnen naar typologie ingedeeld worden in vier soorten: het hofje of graftuin, de sarcofaag, de kapel en de cippus. Bijzonder aan dit kerkhof is dat deze vier types aanwezig zijn. Enkele prominenten liggen op dit kerkhof begraven. In de muur naast de toren bevinden zich de grafstenen van de laatste abt van Vlierbeek, Ildephonsus Meugens (1750-1806), en de laatste monnik Gerard Vaes (+ 1838). Het familiegraf de Becker-Remy, waaronder Eduard Remy (1813-1896), valt meteen op door zijn grootte. Verder is het kerkhof een Campo Santo van de Leuvense universiteit. Enkele gekende hoogleraren liggen hier begraven: Paul Alberdingk-Thijm (1827-1904), historicus, eerste voorzitter van het Davidsfonds en voormalige abdijbewoner [vb. van een graftuin] Jan Emiel Vliebergh (1872-1925),  hoogleraar in de rechten en zeer actief in het Davidsfonds  [vb. van een grafkapel] Mgr. Jozef Sencie (1865-1941), bezieler van de Vlaamse leergangen aan de Leuvense universiteit Jef Van den Eynde (1879-1929), legendarische studentenleider was ook de  stichter van de 'Vlierbeekfeesten' Louis Van Bauwel (1888-1948), jurist en voormalige abdijbewoner Maurits Smeyers (1937-1999), kunsthistoricus. Zoals zijn vader André Smeyers (1898 – 1979) eminente Vlierbeekkenner. Ook kunstenaars vonden hier hun laatste rustplaats. Frans Nackaerts (1884-1948). Zijn schilderij ‘Laat de kinderen tot mij komen’, hangt in de abdijkerk. Jan Cobbaert (1909-1995).
Bezoek aan kerkhof Vlierbeek
De begraafplaats van de vroegere gemeente Kessel-Lo is ontstaan uit het kerkhof van Vlierbeek. Ten tijde van de abdij werden de monniken zoals in de meeste abdijen waarschijnlijk begraven in de boomgaard. De abten kregen een plaats in de krocht, een kelder in de pandgang. Na het afschaffen van de abdij en de stichting van de parochie Vlierbeek werd een kerkhof aangelegd voor de voorgevel van de kerk. In 1857 verhuisde kerkhof naar de zuidkant van de kerk. Als gemeentelijk kerkhof werd het systematisch vergroot.  Einde 20ste eeuw werd ook deze begraafplaats te klein en werd een nieuw kerkhof voor de gemeente in gebruik genomen: "Het Diestseveld” aan de Diestsesteenweg.
Van parochiaal kerkhof naar gemeentelijke begraafplaats
Kerkhof
Abdij van Vlierbeek