Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige kring Vlierbeek
Begin van de jaren zeventig kocht de toenmalige provincie Brabant het provinciedomein aan. Zo werd dit groengebied gered van verkaveling. De nog omliggende gronden en de 50 ha rondom de abdij van Vlierbeek werden ook aangekocht, zodat de abdijomgeving van bebouwing gespaard bleef.
De abdij, samen met het aanpalende kerkhof, werd in 1939 als landschap gerangschikt. De voornaamste gebouwen genoten hierbij bescherming als monument. In 1982 volgde een uitbreiding van die bescherming. Door het Koninklijk Besluit van 7 april 1977 werd de site binnen en buiten zijn muren op het Gewestplan Leuven als parkgebied ingekleurd. Met het ministerieel besluit van 23 februari 2001 werd de omgeving van de abdij als dorpsgezicht beschermd. Tevens is het gelegen in een waterwinningsgebied. Het gebied ten noorden van de abdij is als zone voor passieve recreatie nu een deel van het proviniedomein. De kerkfabriek sloot in 2008 voor de tuinen en de wegen een erfpachtovereenkomst met de stad Leuven.
Home
Omgeving
Klik op afbeelding voor het verkennen van de omgeving van de abdij
Abdij van Vlierbeek