Klik op foto voor vergroting
Oostgevel van de Westerpoort Doorgang voor voetgangers De stal uit de 18de eeuw naast de poort is nu vergaderlokaal "Westerpoort" Vergaderlokaal "Westerpoort" Oostgevel van lokaal "Westerpoort" Infopunt "Broederportier" De westerpoort, hoofdingang van het convent, en het portiersgebouw behoren tot de oudste delen der abdij. Opgericht in de 16de eeuw overleefde dit bouwwerk de verwoesting van 1572. Het werd hersteld in de tweede helft van de 17de eeuw en voorzien van een toren.  Het gebouw is opgericht volgens een klassiek schema: een brede poort voor rijtuigen en een kleinere, voorbehouden aan voetgangers. Beide openingen gaven toegang tot één met kruisgewelven overdekte ruimte.  Langs de buitenzijde heeft dit poortgebouw een deel van de oorspronkelijke versiering bewaard. Door kordons en een druiplijst in witte steen is de gevel in horizontale zones ingedeeld.  De meeste aandacht trekken twee nissen die de grote poort flankeren. De pilasters met groeven, de schelpvulling en het driehoekig fronton als bekroning zijn karakteristieke renaissance-elementen.   Dit poortgebouw was sterk aangevreten door de tand des tijds en onoordeelkundig hersteld. In 1984 werd de gevel gerestaureerd. Na beschadiging in 2002 werd de poort en het aanpalend gebouw grondiger gerestaureerd in 2009.  Het aanpalende gebouw aan de zuidkant van de doorgang uit de tweede helft van de 18de eeuw heeft nagenoeg niets van zijn oorspronkelijk uitzicht bewaard. Het is toegankelijk langs een mooi omlijste deur die afkomstig is van een van de oudere, thans verdwenen abdijgebouwen en is nu in gebruik als  vergaderlokaal "De Westerpoort". Reserveren via de uitbater van de herberg: www.indenrozenkrans.be Het lokaaltje ten noorden van de doorgang waar eertijds de portier van de abdij verbleef is nu het informatiepunt “Broederportier” over de abdijsite en de startplaats van de geleide bezoeken aan de abdij. Detail uit de aqua forti door Lucas VORSTERMANS Junior rond 1659.
Broederportier
Vergaderlokaal “Westerpoort”
Oostgevel
Doorgang voor voetgangers
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige kring Vlierbeek
Westerpoort
Home
Abdij van Vlierbeek