Een van de secundaire uitgangen van de abdij bevond zich langs de noordzijde. Langs hier kon men een belangrijk deel van de velden of landerijen bereiken. Daarom was een hoge en brede poort nodig om de vaak zwaarbeladen wagens te laten binnenrijden. De poort was oorspronkelijk voorzien van een valbrug over de gracht die langs deze zijde de abdij afsloot. De gootvormige ijzeren steunen waarin de as van de brug draaide, zijn nog te zien op ongeveer een halve meter boven de grond. Aanvankelijk lag het wegniveau veel hoger. Zoals bij het kloosterpand werd ijzersteen gebruikt voor de onderbouw. Ook het gebruik van baksteen met kordons in zandsteen voor het bovengedeelte laten toe te veronderstellen dat dit bouwwerk ook rond 1642 gebouwd werd. De huidige stenen brug met resten van sluiswerk onderaan, dagtekent uit de 19de eeuw.
De poort had ooit een duiventoren. Duiven waren een zeer gewaardeerd onderdeel van het middeleeuws feestmenu. Maar duiven konden schade aanrichten aan landbouwgewassen. Alleen wie, zoals de abdijen, zelf veel gronden bezat had het recht om duiven te houden. 
(Het volledig schilderij staat op het tabblad "Geschiedenis")
Buiten deze poort strekt zich een lage, drassige vallei uit, met in het laagste deel de Vlierbeek. Hier waren eertijds wijde vijvers aangelegd die de abdijkeuken rijkelijk van vis voorzagen. De Alberdingk- Thymlaan, ter herinnering aan een vroegere abdijbewoner, leidt naar de Schoolbergenstraat. De Schoolbergen vormden de noordgrens van het domein Vlierbeek in 1125 door Godfried met de Baard geschonken. Geheel deze zone is opgenomen in het Provinciedomein Kessel-Lo en is bestemd voor passieve recreatie. In de verte bemerkt men de Kesselse bergen, een mooi natuurgebied dat een bezoek overwaard is.
Het oorspronkelijkdomein is nog duidelijk te situeren.
Beschadiging  Poorten in onze abdij hebben de kwalijke eigenschap dat ze … aangereden worden. Een vrachtwagen reed in mei 2009 met opgeheven kraanarm de abdij uit en haalde de bovenbouw van de poort neer. Een restauratiedossier werd opgemaakt, besproken met Onroerend Erfgoed en uiteindelijk werd de premie toegekend op 23 december 2014. Sinds mei 2016 is de poort volledig hersteld.
Klik op foto voor vergroting.
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige kring Vlierbeek
Home
Noorderpoort
Abdij van Vlierbeek