© Heemkundige kring Vlierbeek
Abdij van Vlierbeek
Oostgevel van het gastenkwartier Van in de pandhof heeft men zicht op de enige resten van het vroegere uitgebreide gebouwencomplex. Aansluitend op de pandgang rond de pandhof bevonden zich: sacristie, kapittelzaal, slaapzaal, bibliotheek, infirmerie, refter enz. Daar ze hun functie verloren hadden, vielen ze na de afschaffing van de abdij onder de slopershamer. De westvleugel van de pandgang is geïntegreerd in de benedenverdieping van het gastenkwartier en bleef dus bewaard.
De mooie Rubensiaanse deur met bovenlicht liet Abt Petrus Paradaens (1699- 1728) in 1727 aanbrengen en geeft nu toegang tot de kantoren van WISA, BVBA die informaticadiensten en software leveren aan scholen.
Op 14 september 1830 werd de voormalige abdij- kerk parochiekerk. Dit deel van het vroegere gastenkwartier is sindsdien de pastorij.
Gewelven van de pandgang in het vroegere gastenkwartier.
In 2006 werd het gastenkwartier grondig gerestaureerd (ontwerp ir.arch. Piet Stevens, vooronderzoek Lode De Clercq bouwhistoricus)
Gastenkwartier gebouwd tussen 1642 en 1727; Begin 19de eeuw verbouwd en onderverdeeld in woningen. Dit gebouw was oorspronkelijk grotendeels als gastenkwartier van de abdij ingericht. Belangrijke figuren hebben deze voormalige kloostervertrekken bewoond na de afschaffing van de  abdij. Vermelden we slechts Pieter Paul Alberdingk-Thijm (1827-1904), hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Leuvense universiteit, medestichter van het Davidsfonds en vriend van de Vlaamse studenten.
Home
Gastenkwartier
Klik op foto’s voor vergroting
Abdij van Vlierbeek