Klik op foto’s voor vergroting
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige kring Vlierbeek
De koepel rust op een zware kroonlijst gedragen door acht Corinthische zuilen die los staan van de wand.
Buiten een piramidedak en zadeldaken, binnen wordt de kerk afgedekt door een koepel en tongewelven.
Boven de deur die toegang moest geven tot de pandgang, werden zoals elders in de kerk sobere versieringen aangebracht.
Op de kroonlijst boven het hoofdaltaar een beeld van God de Vader.
Zuidgevel van de kerk met de 52 meter hoge toren, het meesterwerk van Laurent -Benoît Dewez. Om het uitwendige van deze kerk naar juiste waarde te beoordelen, dient men er rekening mee te houden dat het gebouw  nu enigszins geïsoleerd staat, terwijl de plannen voorzagen dat de kerk geïntegreerd werd in een groot geheel van abdijgebouwen.
Het interieur van de kerk vertoont een harmonieuze transpositie van antieke waarden. Enkele opmerkelijke verschillen met de buitenzijde springen in het oog. Terwijl daar de kruisvorm beklemtoond is, valt bij het binnentreden op dat men terechtkomt in een grote achtzijdige ruimte.
© 2010 Roger Stuyven 
Home
Kerk (1)
Abdij van Vlierbeek