© Heemkundige Kring Vlierbeek        
Abdij van Vlierbeek
GREGORIAANSE   COMPLETEN
Op   14   augustus   om      21   uur      vooravond   van   het   hoogfeest   van   Maria’s   Tenhemelopneming   brengt   zoals   de   vorige   jaren   het Gemengd   Gelegenheidskoor   Vlierbeek      de   Gregoriaanse   Completen,   onder   begeleiding   van   Peter   Canniere,   dirigent   van het Leuvens Gregoriaans Koor. Zangers   en   zangeressen   en   met   hen   heel   veel   toehoorders   houden   van   die   traditie,   herinnering   aan   het   dagelijkse,   korte avondgebed   van   de   monniken   die   de   Vlierbeekse   abdij   gedurende   ongeveer   acht   eeuwen   bewoonden.   Noctem   quietam   (et finem    perfectum)    concedat    nobis    Dominus    omnipotens.    Met    die    gezongen    slotzin    vraagt    men    aan    de    Heer    om    de aanwezigen   een   rustige   nacht   te   bezorgen.   Daarna   volgde   eertijds   voor   de   monniken   de   heel   strikt   te   onderhouden   “grote stilte”. Het   initiatief   om   de   Completen   te   zingen   vindt   zijn   oorsprong   in   het   besef   dat   de   restauratie   van   een   abdijgebouw,   en eigenlijk   van   de   ganse   abdijsite   zoals   in   Vlierbeek,   niet   mag   gereduceerd   worden   tot   een   zaak   van   overigens   enorme financiële   middelen.   Bij   de   restauratie   hoort   ook,   voor   zover   enigszins   mogelijk,   de   herinnering   aan   het   monnikenleven,   en meteen   overstijgend   aan   de   inbreng   die   monniken   door   de   eeuwen   heen   hebben   gehad   in   de   ontwikkeling   van   ons cultureel erfgoed.  Daar hoort – zeker weten - het eeuwenoude gregoriaans bij, zonder franjes, wel authentiek. Het   wil   geen   concert   zijn.   Geen   ingangsgeld   dus.   Al   wie   een   half   uur   authentieke   religieuze   en   culturele   ervaring   niet schuwt   is   welkom.   En   meteen   uitgenodigd   om   daarna   te   genieten   van   een   glaasje   in   de   Grote   zaal   van   het   Nieuw Abtskwartier, bij de ontmoeting van al dan niet bekenden die er allicht zoals u vorige jaren ook al bij.
Op   11   oktober   2015   werd   onder   grote   belangstelling   op   initiatief van   het   fonds   het   beeld   “De   monnik”    van   beeldhouwer   Rik   Van Schil onthuld M eer informatie .
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
RESTAURATIEFONDS VLIERBEEK    RAVL
 
Dirk   Vansina,   schepen   van   de   Stad   Leuven,   is   de   huidige   voorzitter van het RAVL.             In    het    verleden    werd,    mede    met    financiële    steun     van    het Restauratiefonds,      de   restauratie   mogelijk   gemaakt   van   de   kerk,   het gastenkwartier    met    de        pastorij,    de    buitenzijde    van    het    nieuw abtskwartier en de westerpoort.             De   Koning   Boudewijnstichting   ondersteunt   dit   initiatief.   Voor   een storting      van   minimum   40   €   op   rekening   BE   10   0000   0000   0404   van de   Koning      Boudewijnstichting,   Brederodestraat   21   te   Brussel,   met vermelding   LJ1913-   JAVK-Abdij   van   Vlierbeek,   Kessel-Lo,   wordt aan   de   schenkers   door   de      stichting   een   attest   bezorgd   waardoor de   giften   fiscaal   aftrekbaar   worden.   Bijdragen   kunnen   ook   direct gestort    worden    op    rekening    BE46    7440    0067        3636    van    het Restauratiefonds     Abdij     Vlierbeek,     Kessel-Lo,     met     vermelding     “steun voor de restauratie van de abdij“.
Abdij van Vlierbeek