© Heemkundige Kring Vlierbeek        
1945 STICHTING HEEMKUNDIGE KRING VLIERBEEK
      In   1945   werd   door   André   Smeyers   (1898-1979)   in   de   schoot   van   Davidsfonds-Vlierbeek   een Heemkundige   Kring   opgericht   met   het   doel   onder   meer   de   geschiedenis   van   de   abdij   in   al   haar facetten te “ontsluieren”. De   Kring   zorgde   voor   de   eerste   nauwkeurige   opmeting   van   de   abdijgebouwen   en   kelderingen.   Van meet   af   aan   kenden   de   regelmatige   vergaderingen   een   groot   succes.   De   vereniging   legde   het accent   op   de   studie   van   de   lokale   historie   en   folklore.   Hieruit   resulteerde   de   publicaties   over geschiedenis   van   de   abdij   en   van   de   gemeente   Kessel-Lo   De   teksten   zijn   op   dit   ogenblik   gezocht en bezitten een antiquarische waarde.    
Van   januari   1960   tot   november   1963   hebben   leden   van   de   kring   haast   wekelijks   onder   leiding   van Maurits    Smeyers    (1937-1999)    gegraven    in    de    pastorietuin.    Deze    “mollen-arbeid”    leverde belangrijke,   soms   spectaculaire   vondsten   op   zoals   een   onderaardse   begraafplaats   of   krocht   waarin abten   werden   begraven.   De   funderingen   van   het   klooster   uit   de   13de   eeuw   werden   tot   op   3,56 meter   diepte   blootgelegd.   Aanzet   van   een   grote   muur   die   de   onvoltooide   kerk   uit   de   17de   eeuw afsloot en een onderaardse gang of riool (?) van 1.75 m hoog.
Na   1960   werd   de   werking   van   de   Heemkundige   Kring   voortgezet   onder   de   naam   Secretariaat voor   Heemkunige   kring   (SVK).   Met   allerlei   initiatieven   om   de   aandacht   op   Vlierbeek   te   richten. Een   reeks   historische   tentoonstellingen   waarvoor   Maurits   Smeyers   telkens   een   wetenschappelijk verantwoorde catalogus samenstelde. Vermelden we slechts: 1964 Acht eeuwen abdij 1967 De Kapel H.Drievuldigheid te Blauwput 1967 150 jaar Kessel-Lo 1970 Zo groeide Kessel-Lo 1976 200 jaar abdij abdijkerk    
De   werking   van   de   kring   droeg   zeker   bij   om   in   de   Vlierbeekse   gemeenschap   een   draagvlak   te vormen    die    latere    restauratiewerken    en    blijvende    zorg    voor    het    Vlierbeeks    erfgoed    mogelijk maakten.
De   Heemkundige   Kring   Vlierbeek   (HKV)   is   sinds   3   mei   2011   een   zelfstandige   “Feitelijke   Vereniging”   maar   heeft   een lange voorgeschiedenis.
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
1945 STICHTING HEEMKUNDIGE KRING VLIERBEEK
      In   1945   werd   door   André   Smeyers   (1898-1979)   in de       schoot       van       Davidsfonds-Vlierbeek       een Heemkundige   Kring   opgericht   met   het   doel   onder meer    de    geschiedenis    van    de    abdij    in    al    haar facetten te “ontsluieren”. De    Kring    zorgde    voor    de    eerste    nauwkeurige opmeting    van    de    abdijgebouwen    en    kelderingen. Van      meet      af      aan      kenden      de      regelmatige vergaderingen    een    groot    succes.    De    vereniging legde   het   accent   op   de   studie   van   de   lokale   historie en   folklore.   Hieruit   resulteerde   de   publicaties   over geschiedenis    van    de    abdij    en    van    de    gemeente Kessel-Lo   De   teksten   zijn   op   dit   ogenblik   gezocht en bezitten een antiquarische waarde.    
Van   januari   1960   tot   november   1963   hebben   leden van    de    kring    haast    wekelijks    onder    leiding    van Maurits    Smeyers    (1937-1999)    gegraven    in    de pastorietuin.        Deze        “mollen-arbeid”        leverde belangrijke,   soms   spectaculaire   vondsten   op   zoals een    onderaardse    begraafplaats    of    krocht    waarin abten   werden   begraven.   De   funderingen   van   het klooster   uit   de   13de   eeuw   werden   tot   op   3,56   meter diepte     blootgelegd.    Aanzet     van     een     grote     muur     die     de onvoltooide   kerk   uit   de   17de   eeuw   afsloot   en   een   onderaardse gang of riool (?) van 1.75 m hoog.
Na   1960   werd   de   werking   van   de   Heemkundige Kring    voortgezet    onder    de    naam    Secretariaat voor     Heemkunige     kring     (SVK).     Met     allerlei initiatieven    om    de    aandacht    op    Vlierbeek    te richten.   Een   reeks   historische   tentoonstellingen waarvoor      Maurits      Smeyers      telkens      een wetenschappelijk        verantwoorde        catalogus samenstelde. Vermelden we slechts: 1964 Acht eeuwen abdij 1967 De Kapel H.Drievuldigheid te Blauwput 1967 150 jaar Kessel-Lo 1970 Zo groeide Kessel-Lo 1976 200 jaar abdij abdijkerk    
De   werking   van   de   kring   droeg   zeker   bij   om   in   de   Vlierbeekse gemeenschap       een       draagvlak       te       vormen       die       latere restauratiewerken   en   blijvende   zorg   voor   het   Vlierbeeks   erfgoed mogelijk maakten.
De   Heemkundige   Kring   Vlierbeek   (HKV)   is   sinds   3   mei   2011   een zelfstandige     “Feitelijke     Vereniging”     maar     heeft     een     lange voorgeschiedenis.
Abdij van Vlierbeek