© Heemkundige Kring Vlierbeek        
KERKRAAD VAN DE PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW VAN VLIERBEEK
De   kerkraad   is   eigenaar   van   de   als   monument   beschermde gebouwen   en   kan   voor   het   onderhoud   en   de   restauratie ervan   rekenen   op   de   steun   van   de   Vlaamse   gemeenschap, en   de   stad   Leuven   (voorheen   ook   van   de   provincie   Vlaams- Brabant).    Ook    al    zijn    de    subsidies    voor    restauratie    van monumenten   beduidend,   er   blijven   belangrijke   bedragen   ten laste   van   de   monumenteneigenaar.   Dit      behelst   onder   meer het   aandeel   van   de   eigenaar   in   de   restauratiekosten         (in principe   20%),   het   aanbrengen   van   hedendaags   comfort   dat geen   restauratie   is,   de   indexaanpassingen   gedurende   de looptijd    van    de    werken    en    de    voorfinanciering    van    de werken   in   afwachting   van   subsidieontvangst.Deze   uitgaven worden    mede    mogelijk    gemaakt    dankzij    de    permanente steun      van   de   lokale   gemeenschap   en   de   talloze   sponsors via    het    Restauratiefonds    Abdij    Vlierbeek.            De    groene ruimten   in   de   abdij   zijn   sinds   2008   in   erfpacht   gegeven   aan de   stad   Leuven.   De   stad   realiseerde   de   vernieuwing   van   de wegen    en    de    rioleringen    en    zorgde    voor    toeristische informatieborden.     Zij     draagt     verder     de     zorg     voor     de verbetering   van   de   aanleg   en   het   onderhoud   van   het   groen. De    stad    is    ook    een    permanente    en    erg    gewaardeerde partner    bij    de    restauraties.    Er    is    een    systematisch    en vruchtbaar    overleg    tussen    de    kerkraad    en    de    diverse      diensten van de stad Leuven. Contact:  kerkfabriekvlierbeek@gmail.com
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
KERKRAAD VAN DE PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW VAN VLIERBEEK
De    kerkraad    is    eigenaar    van    de    als monument     beschermde     gebouwen     en kan   voor   het   onderhoud   en   de   restauratie ervan     rekenen     op     de     steun     van     de Vlaamse     gemeenschap,     en     de     stad Leuven   (voorheen   ook   van   de   provincie Vlaams-Brabant).      Ook      al      zijn      de subsidies         voor         restauratie         van monumenten      beduidend,      er      blijven belangrijke    bedragen    ten    laste    van    de monumenteneigenaar.   Dit      behelst   onder   meer   het   aandeel   van de    eigenaar    in    de    restauratiekosten            (in    principe    20%),    het aanbrengen   van   hedendaags   comfort   dat   geen   restauratie   is,   de indexaanpassingen   gedurende   de   looptijd   van   de   werken   en   de voorfinanciering       van       de       werken       in       afwachting       van subsidieontvangst.Deze      uitgaven      worden      mede      mogelijk gemaakt     dankzij     de     permanente     steun          van     de     lokale gemeenschap   en   de   talloze   sponsors   via   het   Restauratiefonds Abdij   Vlierbeek.         De   groene   ruimten   in   de   abdij   zijn   sinds   2008   in erfpacht   gegeven   aan   de   stad   Leuven.   De   stad   realiseerde   de vernieuwing   van   de   wegen   en   de   rioleringen   en   zorgde   voor toeristische   informatieborden.   Zij   draagt   verder   de   zorg   voor   de verbetering   van   de   aanleg   en   het   onderhoud   van   het   groen.   De stad   is   ook   een   permanente   en   erg   gewaardeerde   partner   bij   de restauraties.    Er    is    een    systematisch    en    vruchtbaar    overleg tussen de kerkraad en de diverse  diensten van de stad Leuven. Contact:  kerkfabriekvlierbeek@gmail.com
Abdij van Vlierbeek