© Heemkundige Kring Vlierbeek        
.   Het      Restauratiefonds,      in   samenwerking      met      de   kerkraad   en   de   parochiale      verenigingen,   ontwikkelt   en   ondersteunt hiertoe diverse  initiatieven zoals  onder  meer  het gericht  aanschrijven van  bedrijven. Dirk Vansina, schepen van de Stad Leuven, is de huidige voorzitter van het RAVL.          In   het   verleden   werd,   mede   met   financiële   steun    van   het   Restauratiefonds,      de   restauratie   mogelijk   gemaakt   van   de kerk, het gastenkwartier met de  pastorij, de buitenzijde van het nieuw abtskwartier en de westerpoort.             De   Koning   Boudewijnstichting   ondersteunt   dit   initiatief.   Voor   een   storting      van   minimum   40   €   op   rekening   BE   10   0000 0000   0404   van   de   Koning      Boudewijnstichting,   Brederodestraat   21   te   Brussel,   met   vermelding   LJ1913-   JAVK-Abdij   van Vlierbeek,   Kessel-Lo,   wordt   aan   de   schenkers   door   de      stichting   een   attest   bezorgd   waardoor   de   giften   fiscaal   aftrekbaar worden.   Bijdragen   kunnen   ook   direct   gestort   worden   op   rekening   BE46   7440   0067      3636   van   het   Restauratiefonds   Abdij Vlierbeek, Kessel-Lo, met vermelding  “steun voor de restauratie van de abdij“ .  
Mark Debrock (Restauratiefonds Vlierbeek)
Abdij van Vlierbeek
Op   11   oktober   2015   werd   onder   grote   belangstelling   op   initiatief   van   het   fonds   het   beeld “De monnik”  van beeldhouwer Rik Van Schil onthuld Meer informatie .
Elk jaar op 14 augustus worden op initiatief van het fonds de completen gezongen. Lees meer  
RESTAURATIEFONDS VLIERBEEK    RAVL
RESTAURATIEFONDS VLIERBEEK    RAVL
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
.   Het      Restauratiefonds,      in   samenwerking      met      de   kerkraad   en   de parochiale  verenigingen, ontwikkelt en ondersteunt hiertoe diverse      initiatieven   zoals      onder      meer      het   gericht      aanschrijven van  bedrijven. Dirk   Vansina,   schepen   van   de   Stad   Leuven,   is   de   huidige   voorzitter van het RAVL.             In    het    verleden    werd,    mede    met    financiële    steun     van    het Restauratiefonds,      de   restauratie   mogelijk   gemaakt   van   de   kerk,   het gastenkwartier    met    de        pastorij,    de    buitenzijde    van    het    nieuw abtskwartier en de westerpoort.             De   Koning   Boudewijnstichting   ondersteunt   dit   initiatief.   Voor   een storting      van   minimum   40   €   op   rekening   BE   10   0000   0000   0404   van de   Koning      Boudewijnstichting,   Brederodestraat   21   te   Brussel,   met vermelding   LJ1913-   JAVK-Abdij   van   Vlierbeek,   Kessel-Lo,   wordt aan   de   schenkers   door   de      stichting   een   attest   bezorgd   waardoor de   giften   fiscaal   aftrekbaar   worden.   Bijdragen   kunnen   ook   direct gestort    worden    op    rekening    BE46    7440    0067        3636    van    het Restauratiefonds     Abdij     Vlierbeek,     Kessel-Lo,     met     vermelding     “steun voor de restauratie van de abdij“ .
.
Mark Debrock (Restauratiefonds Vlierbeek)
Abdij van Vlierbeek
GREGORIAANSE COMPLETEN