Het   domein   Vlierbeek,   dat   de   hertog   in   1125   had   geschonken,   omvatte   meer   dan   het   gebied   dat weldra   door   de   kloostermuren   zou   worden   omsloten.   Het   vormde   een   grote   driehoek   waarvan   de   vorm nog   steeds   in   het   landschap   herkenbaar   blijft.   Er   bij   aansluitend,   ontwikkelde   zich   spoedig   enige bewoning.   In   1158   was   er   al   sprake   van   het   gehucht   Schoor.   Dit   strekte   zich   uit   langs   de   flanken   van de   Schoorbergh   (huidige   Schoolbergen).   Een   document   uit   de   l4de   eeuw   vernoemt   de   plaats   Huffel (de   omgeving   van   het   Gemeenteplein,   ook   Heffel   genoemd).   De   Pleen   of   Plyne   (De   Plein)   wordt   voor het   eerst   vermeld   in   1597.   Tussen   het   beschreven   driehoekige   domein   en   de   Kesselberg,   die   reeds als   dusdanig   genoemd   wordt   in   een   document   van   1251,   ontstond   het   gehucht   Kessel,   nu   nog   bekend als    Beneden-Kessel.    Wat    deze    bewoning    concreet    betekende    leert    een    telling    van    1598:    Huffel omvatte   12   huizen   en   4   hoeven;   op   de   Plein   bevonden   zich   7   woonsten   en   1   pachthof;   Schoor   telde ongeveer    10    woningen    waaronder    3    hoeven.    Kessel    was    het    dichts    bewoond    met    25    huizen, waaronder 11 pachthoven en een herberg.

HET DOMEIN VLIERBEEK

Abdij van Vlierbeek
 A

HET DOMEIN VLIERBEEK

        In    1125    toen    Leuven    zich    volop    tot    een    stad ontwikkelde   schonk   Godfried   met   de   Baard,   graaf   van Leuven   en   eerste   hertog   van   Brabant,   een   stuk   grond aan   de   bloeiende   benedictijnenabdij   van Affligem,   om   in Vlierbeek    een    kerk    en    klooster-gemeenschap    op    te richten   en   te   bidden   voor   het   zieleheil   van   hemzelf   en zijn verwanten. In   de   schenkingsoorkonde   wordt   dit   domein   Fliderbeca genoemd omwille van een rivier die het doorsneed.       Godfried   verleende   hierbij   alle   mogelijke   vrijstellingen en    stond    ook    het    vrije    gebruik    toe    van    de    bossen, weiden   en   waters   in   de   omgeving,   opdat   de   nieuwe stichting   in   de   beste   materiële   voorwaarden   kon   worden gerealiseerd.
        Het    domein    Vlierbeek,    dat    de    hertog    in    1125    had geschonken,   omvatte   meer   dan   het   gebied   dat   weldra door    de    kloostermuren    zou    worden    omsloten.    Het vormde    een    grote    driehoek    waarvan    de    vorm    nog steeds     in     het     landschap     herkenbaar     blijft.     Er     bij aansluitend,   ontwikkelde   zich   spoedig   enige   bewoning. In   1158   was   er   al   sprake   van   het   gehucht   Schoor.   Dit strekte   zich   uit   langs   de   flanken   van   de   Schoorbergh (huidige    Schoolbergen).    Een    document    uit    de    l4de eeuw   vernoemt   de   plaats   Huffel   (de   omgeving   van   het Gemeenteplein,    ook    Heffel    genoemd).    De    Pleen    of Plyne   (De   Plein)   wordt   voor   het   eerst   vermeld   in   1597. Tussen    het    beschreven    driehoekige    domein    en    de Kesselberg,   die   reeds   als   dusdanig   genoemd   wordt   in een   document   van   1251,   ontstond   het   gehucht   Kessel, nu     nog     bekend     als     Beneden-Kessel.     Wat     deze bewoning    concreet    betekende    leert    een    telling    van 1598:   Huffel   omvatte   12   huizen   en   4   hoeven;   op   de Plein   bevonden   zich   7   woonsten   en   1   pachthof;   Schoor telde    ongeveer    10    woningen    waaronder    3    hoeven. Kessel     was     het     dichts     bewoond     met     25     huizen, waaronder 11 pachthoven en een herberg.

Abdij van Vlierbeek

Naar tijdlijn