ECONOMISCH BELEID VAN DE ABDIJ
Om   te   kunnen   voorzien   in   het   levensonderhoud   moesten   de   abdijen   een   degelijk   economisch beleid   voeren.   Zij   beschikten   daartoe   over   de   inkomsten   van   talrijke   onroerende   goederen   die vooral   door   schenking   waren   verworven.   Ze   waren   verplicht   tot   het   betalen   van   diverse   gewone en   buitengewone   belastingen. Allerlei   andere   verplichtingen   en   tal   van   accijnzen   drukten   op   hen. Ook voor Vlierbeek bracht dit vele problemen mee. Een   bestendige   last   vormden   de   karweien,   dit   wil   zeggen   dat   een   aantal   dagen   per   jaar   dienst moest   worden   verleend   aan   de   Brabantse   hertog.   Het   ging   om   een   soort   hand-   en   spandiensten waarbij   telkens   een   wagen   met   paarden   ter   beschikking   diende   te   worden   gesteld.   In   1312   had hertog   Jan   II(1294-1312)   in   dit   verband   bepaalde   vrijstellingen   verleend,   doch   zijn   opvolger   Jan   II (1312-1355)   weigerde   hiermee   rekening   te   houden.   In   1335    leidde   dit   tot   een   ernstig   conflict.   De gezamenlijke   Brabantse   abdijen   bekwamen   daarop   dat   de   hertog   nog   slechts   1500   dagen   karwei kon eisen. Voor Vlierbeek betekende dit 50 werkdagen. In   oorlogstijd   kwamen   hierbij   nog   bijzondere   lasten   en   opdrachten.   Toen   bijvoorbeeld   hertog Wenceslas   in   1379   gevangen   was   genomen   in   de   slag   van   Baesweiler   (Rijnland),   verplichtte   men de    kloosters    van    zijn    hertogdom    mee    het    losgeld    te    betalen.    Met    als    woordvoerder    abt Theodoricus   Naghel   van   Vlierbeek,   weigerden   ze   echter.   Een   tussenkomst   van   de   pauselijke legaat    was    nodig    om    het    meningsverschil    bij    te    leggen.    Nog    een    andere    last    vormde    de verplichting   om   aan   de   hertog   en   zijn   gevolg   logies   te   verschaffen   wanneer   hij   in   de   streek   op jacht was. Ook voor het onderhoud van de honden moest dan worden ingestaan.
tiendenschuur
Abdij van Vlierbeek

ECONOMISCH BELEID VAN DE ABDIJ

Om     te     kunnen     voorzien     in     het     levensonderhoud moesten    de    abdijen    een    degelijk    economisch    beleid voeren.   Zij   beschikten   daartoe   over   de   inkomsten   van talrijke   onroerende   goederen   die   vooral   door   schenking waren   verworven.   Ze   waren   verplicht   tot   het   betalen   van diverse   gewone   en   buitengewone   belastingen.   Allerlei andere   verplichtingen   en   tal   van   accijnzen   drukten   op hen. Ook voor Vlierbeek bracht dit vele problemen mee. Een    bestendige    last    vormden    de    karweien,    dit    wil zeggen    dat    een    aantal    dagen    per    jaar    dienst    moest worden   verleend   aan   de   Brabantse   hertog.   Het   ging   om een   soort   hand-   en   spandiensten   waarbij   telkens   een wagen   met   paarden   ter   beschikking   diende   te   worden gesteld.    In    1312    had    hertog    Jan    II(1294-1312)    in    dit verband    bepaalde    vrijstellingen    verleend,    doch    zijn opvolger   Jan   II   (1312-1355)   weigerde   hiermee   rekening te   houden.   In   1335    leidde   dit   tot   een   ernstig   conflict.   De gezamenlijke   Brabantse   abdijen   bekwamen   daarop   dat de   hertog   nog   slechts   1500   dagen   karwei   kon   eisen. Voor Vlierbeek betekende dit 50 werkdagen. In   oorlogstijd   kwamen   hierbij   nog   bijzondere   lasten   en opdrachten.    Toen    bijvoorbeeld    hertog    Wenceslas    in 1379   gevangen   was   genomen   in   de   slag   van   Baesweiler (Rijnland),     verplichtte     men     de     kloosters     van     zijn hertogdom     mee     het     losgeld     te     betalen.     Met     als woordvoerder    abt   Theodoricus    Naghel    van    Vlierbeek, weigerden     ze     echter.     Een     tussenkomst     van     de pauselijke   legaat   was   nodig   om   het   meningsverschil   bij te   leggen.   Nog   een   andere   last   vormde   de   verplichting om   aan   de   hertog   en   zijn   gevolg   logies   te   verschaffen wanneer   hij   in   de   streek   op   jacht   was.   Ook   voor   het onderhoud     van     de     honden     moest     dan     worden ingestaan.
tiendenschuur

Abdij van Vlierbeek