1653  ABT ROBERTUS GARESTA EN

 DE HEROPBOUW VAN DE ABDIJ

Toen   de   monniken   in   1642   weerkeerden,   was   de   nieuwe abdij   niet   voltooid.   De   meest   noodzakelijke   gebouwen waren   opgetrokken,   doch   van   sommige   gedeelten   zag men   enkel   de   fundamenten.   Het   abtskwartier   was   slechts voorlopig   ingericht.   Het   spreekt   vanzelf   dat   het   relatief arme   Vlierbeek   niet   direct   alle   fondsen   ter   beschikking had.   Daarom   diende   Garesta   de   werken   voort   te   zetten. De    historicus   Antonius    Sanderus    publiceerde    in    1659 een     volumineus     werk     over     de     Brabantse     abdijen, Chorographia     sacra     Brabantiae,     waarin     ook     een uitvoerige    historiek    en    beschrijving    van    Vlierbeek    is opgenomen.     Het     bevat     volgende     opdracht:     “Aan Vlierbeek   dat   door   het   vuur,   de   oorlog   en   de   tijd   werd verwoest, maar dat nu door abt Garesta wordt hersteld”. De   publicatie   van   Sanderus   bevat   ook   een   gravure   met een   gezicht   in   vogelperspectief   van   de   herbouwde   abdij. Ze     vormt     vanuit     archeologisch     en     kunsthistorisch standpunt   een   belangrijk   document.   Afgezien   van   een aantal   kelderingen,   werden   twee   gebouwen,   die   de   verwoesting   van   1572   hadden   overleefd,   na   herstelling   weer   in   gebruik genomen. de westerpoort.  Ze werd voorzien van een fraaie toren. Een   tweede   constructie   die   werd   heringericht,   was   het   rechthoekige   gebouw   ten   zuiden   van   het   kloosterpand   nu   gekend als   oud   abtskwartier.   Bij   de   terugkeer   werd   de   benedenverdieping   gebruikt   als   kapel   en   de   bovenruimte   als   slaapzaal.   Dit was   slechts   een   tijdelijke   toestand   die   bevestigt   dat   de   heropbouw   van   het   kloostercomplex   nog   aan   de   gang   was. Toen   de nieuwe   kerk   en   dormter   klaar   waren,   zou   Garesta   dit   gebouw   inpalmen   als   abtskwartier.   Daartoe   vernieuwde   hij   in   1662 de bovenverdieping. Hij   liet   in   een   arduinen   steen   zijn   wapen   aanbrengen   .   Het   werd   tijdens   de   Franse   Revolutie   afgekapt.   Intact   bleven   zijn initialen   en   zijn   devies   Lucet   et   ardet   (“Dat   het   moge   schitteren   en   stralen”),   een   duidelijke   allusie   op   zijn   voornemen   om Vlierbeek op somptueuze wijze te herstellen.
Spreekkamer pastorij Vlierbeek © Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek Spreekkamer pastorij Vlierbeek © Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek
Abdij van Vlierbeek

1653  ABT ROBERTUS GARESTA EN

 DE HEROPBOUW VAN DE ABDIJ

Toen   de   monniken   in   1642 weerkeerden,       was       de nieuwe   abdij   niet   voltooid. De     meest     noodzakelijke gebouwen                 waren opgetrokken,     doch     van sommige     gedeelten     zag men             enkel             de fundamenten.                Het abtskwartier     was     slechts     voorlopig     ingericht.     Het spreekt    vanzelf    dat    het    relatief    arme    Vlierbeek    niet direct   alle   fondsen   ter   beschikking   had.   Daarom   diende Garesta    de    werken    voort    te    zetten.    De    historicus Antonius      Sanderus      publiceerde      in      1659      een volumineus      werk      over      de      Brabantse      abdijen, Chorographia     sacra     Brabantiae,     waarin     ook     een uitvoerige    historiek    en    beschrijving    van    Vlierbeek    is opgenomen.     Het     bevat     volgende     opdracht:     “Aan Vlierbeek   dat   door   het   vuur,   de   oorlog   en   de   tijd   werd verwoest,     maar     dat     nu     door     abt     Garesta     wordt hersteld”. De   publicatie   van   Sanderus   bevat   ook   een   gravure   met een    gezicht    in    vogelperspectief    van    de    herbouwde abdij.   Ze   vormt   vanuit   archeologisch   en   kunsthistorisch standpunt   een   belangrijk   document.   Afgezien   van   een aantal    kelderingen,    werden    twee    gebouwen,    die    de verwoesting   van   1572   hadden   overleefd,   na   herstelling weer   in   gebruik   genomen.   de   westerpoort.      Ze   werd voorzien van een fraaie toren. Een   tweede   constructie   die   werd   heringericht,   was   het rechthoekige   gebouw   ten   zuiden   van   het   kloosterpand nu   gekend   als   oud   abtskwartier.   Bij   de   terugkeer   werd de     benedenverdieping     gebruikt     als     kapel     en     de bovenruimte   als   slaapzaal.   Dit   was   slechts   een   tijdelijke toestand    die    bevestigt    dat    de    heropbouw    van    het kloostercomplex   nog   aan   de   gang   was. Toen   de   nieuwe kerk   en   dormter   klaar   waren,   zou   Garesta   dit   gebouw inpalmen   als   abtskwartier.   Daartoe   vernieuwde   hij   in 1662 de bovenverdieping. Hij   liet   in   een   arduinen   steen   zijn   wapen   aanbrengen   . Het   werd   tijdens   de   Franse   Revolutie   afgekapt.   Intact bleven   zijn   initialen   en   zijn   devies   Lucet   et   ardet   (“Dat het   moge   schitteren   en   stralen”),   een   duidelijke   allusie op   zijn   voornemen   om   Vlierbeek   op   somptueuze   wijze te herstellen.
Spreekkamer pastorij Vlierbeek © Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek Spreekkamer pastorij Vlierbeek © Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek

Abdij van Vlierbeek