ABT JAN VAN PANHUYS (1532-1543)

Tijdens    het    abbatiaat    van    Leonardus    Vrancx    was    Jan    van Panhuys,     tevoren     religieus     bij     de     bogaarden     te     Overlaar (Hoegaarden)   in   Vlierbeek   monnik   geworden.   Bij   de   dood   van Vrancx in 1532 werd hij als opvolger gekozen. Het   jaar   daarop   was   het   te   Vlierbeek   feest   !   Op   14   februari   1533 verleende   paus   Clemens   VII   aan   van   Panhuys   en   aan   al   zijn opvolgers   de   pontificale   eretekens   en   machten,   wat   betekende   dat de   abt   voortaan   nagenoeg   over   een   bisschoppelijke   waardigheid beschikte.   Hij   mocht   nu   lagere   wijdingen   toedienen   aan   zijn   eigen novicen    en    aan    andere    clerici,    ook    kerken,    kerkhoven    en    alle liturgische    voorwerpen    wijden,    een    plechtige    zegen    geven    na missen,   metten,   vespers   en   andere   officies   waarin   hij   pontificaal assisteerde   enz.   Deze   nieuw   verworven   macht   was   herkenbaar aan   het   dragen   van   een   mijter,   een   staf   en   een   ring.   Van   deze kentekenen    voorzien    presideerde    de    abt    van    nu    af    aan    de plechtigheden   in   de   abdij,   maar   zo   toonde   hij   zich   ook   in   het openbaar bij belangrijke gelegenheden. Een   tekening   van   omstreeks   1593   toont   de   Vlierbeekse   abt   aldus uitgedost,   opstappend   in   de   ommegang   die   ieder   jaar   in   de   maand december   door   de   Leuvense   straten   trok.   Naast   de   magistraat,   de Universiteit,     de     gilden     en     de     ambachten     nam     immers     de geestelijkheid   aan   deze   plechtige   optocht   deel.   De   abt   liet   zich hierbij vergezellen door een delegatie van de monniken. De   besproken   bevordering   kostte   echter   geld.   Er   diende   immers een   vergoeding   betaald   aan   de   paus   en   aan   de   bisschop   van Luik.   Precies   in   die   periode   werd   Vlierbeek   verplicht   bij   te   dragen tot   de   betaling   van   de   oorlogen   van   Karel   V   tegen   de   Turken.   Dit putte   de   kas   zodanig   uit   dat   van   Panhuys   zich   in   1534   verplicht zag eigendommen te verkopen. Hij stierf op 5 september 1543.
Tekening door A. Renier naar Boonen, einde 16de eeuw; gravure in W.Boonen, Geschiedenis van Leuven, ed. E. VAN EVEN, Leuven, 1880, pl. 32. Tekening door A. Renier naar Boonen, einde 16de eeuw; gravure in W.Boonen, Geschiedenis van Leuven, ed. E. VAN EVEN, Leuven, 1880, pl. 32.
Abdij van Vlierbeek

ABT JAN VAN PANHUYS (1532-1543)

Tijdens    het    abbatiaat    van    Leonardus Vrancx   was   Jan   van   Panhuys,   tevoren religieus   bij   de   bogaarden   te   Overlaar (Hoegaarden)     in     Vlierbeek     monnik geworden.   Bij   de   dood   van   Vrancx   in 1532 werd hij als opvolger gekozen. Het   jaar   daarop   was   het   te   Vlierbeek feest   !   Op   14   februari   1533   verleende paus   Clemens   VII   aan   van   Panhuys   en aan    al    zijn    opvolgers    de    pontificale eretekens    en    machten,    wat    betekende    dat    de    abt    voortaan nagenoeg   over   een   bisschoppelijke   waardigheid   beschikte.   Hij mocht   nu   lagere   wijdingen   toedienen   aan   zijn   eigen   novicen   en aan   andere   clerici,   ook   kerken,   kerkhoven   en   alle   liturgische voorwerpen    wijden,    een    plechtige    zegen    geven    na    missen, metten,     vespers     en     andere     officies     waarin     hij     pontificaal assisteerde   enz.   Deze   nieuw   verworven   macht   was   herkenbaar aan   het   dragen   van   een   mijter,   een   staf   en   een   ring.   Van   deze kentekenen    voorzien    presideerde    de    abt    van    nu    af    aan    de plechtigheden   in   de   abdij,   maar   zo   toonde   hij   zich   ook   in   het openbaar bij belangrijke gelegenheden. Een    tekening    van    omstreeks    1593    toont    de    Vlierbeekse    abt aldus   uitgedost,   opstappend   in   de   ommegang   die   ieder   jaar   in de   maand   december   door   de   Leuvense   straten   trok.   Naast   de magistraat,   de   Universiteit,   de   gilden en    de    ambachten    nam    immers    de geestelijkheid     aan     deze     plechtige optocht   deel.   De   abt   liet   zich   hierbij vergezellen   door   een   delegatie   van   de monniken. De     besproken     bevordering     kostte echter   geld.   Er   diende   immers   een   vergoeding   betaald   aan   de paus   en   aan   de   bisschop   van   Luik.   Precies   in   die   periode   werd Vlierbeek   verplicht   bij   te   dragen   tot   de   betaling   van   de   oorlogen van   Karel   V   tegen   de   Turken.   Dit   putte   de   kas   zodanig   uit   dat van    Panhuys    zich    in    1534    verplicht    zag    eigendommen    te verkopen. Hij stierf op 5 september 1543.
Tekening door A. Renier naar Boonen, einde 16de eeuw; gravure in W.Boonen, Geschiedenis van Leuven, ed. E. VAN EVEN, Leuven, 1880, pl. 32. Tekening door A. Renier naar Boonen, einde 16de eeuw; gravure in W.Boonen, Geschiedenis van Leuven, ed. E. VAN EVEN, Leuven, 1880, pl. 32.

Abdij van Vlierbeek