Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Archief
10-06-2020 Warme welkom in de abdijkerk

We zijn er helemaal klaar voor ...

 

De Nationale Veiligheidsraad gaf groen licht om vanaf maandag 8 juni opnieuw religieuze diensten te houden.

 

Bij het opnieuw opstarten van de vieringen gelden heel wat veiligheidsmaatregelen, die wij ook in acht nemen bij het vieren in onze abdijkerk.

 

 

 

We hebben ons kerkgebouw herschikt opdat het mogelijk zou zijn om tussen de aanwezigen 1,5 meter afstand te houden. Er zullen per viering maximum 100 personen toegelaten worden in onze abdijkerk.

 

De vieringen in Vlierbeek starten opnieuw vanaf zaterdag 13 juni op de dagen en uren die we gewend zijn. Elke zaterdagavond om 18.30 uur en elke zondagmorgen om 10.30 uur.

 

 

Deze richtlijnen zijn voorzien:

 • Ongeveer 10 meter voor de toegangsdeur van de kerk staat een wit bord met daarop de te volgen richtlijnen.
 • Het gebruik van een mondmasker voor en na het betreden van het kerkgebouw wordt aangeraden. Eenmaal je op je plaats zit, kan je het mondmasker afnemen.
 • De deuren van het kerkgebouw zullen openstaan om het contact met de deuren en de klinken te beperken. Er is een aparte in- en uitgang voorzien. Deze wordt aangeduid met pijlen op de grond.
 • Het wijwatervat aan de ingang  kan niet gebruikt worden.
 • Iedereen die de kerk binnenkomt, ontsmet de handen. Alcoholgel is voorzien. Ook bij het buitengaan is het mogelijk de handen te ontsmetten.
 • Er zijn een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Bij het zoeken van een zitplaats, vragen we om steeds twee stoelen tussen te laten bij mensen die niet van eenzelfde gezin of bubbel zijn. Eerst worden de plaatsen, het verst van de ingang ingenomen. Bij het verlaten van de kerk vertrekken de mensen die het dichtst bij de uitgang zitten het eerst.
 • Er kunnen geen zangboeken of misboeken gebruikt worden.
 • Voorlopig kan er geen koorzang voorzien worden. Er zal wel muziek te horen zijn vanop het doksaal van onze kerk, gespeeld door Paul & Odette. 
 • Er is geen collecte tijdens de viering. Achteraan (bij de uitgang) staat een mandje om een bijdrage te deponeren.
 • Tijdens het Onze Vader worden er geen handen gegeven. Ook geen handdruk of kus bij de vredeswens tussen mensen die niet onder één dak wonen.
 • De communie zal op een veilige manier gebeuren. De aanwezigen gaan naar voor in één rij per gang en keren terug via een andere gang. Een parochiemedewerker zal op het moment van de communie de nodige richtlijnen aangeven. Communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten.
 • Na de dienst is het mogelijk om een kaars te laten branden. Er is alcoholgel om de handen te ontsmetten alvorens met een smalle kaars de eigen kaars aan te steken. Eventueel kunnen de handen daarna nogmaals ontsmet worden.
 • Er is geen persoonlijke begroeting door de voorganger aan de uitgang van het kerkgebouw.
 • Samenscholingen op het kerkplein zijn niet mogelijk. Bij het buitenkomen is het aangeraden om onmiddellijk huiswaarts te keren. 

 

Het ligt voor de hand dat zieke mensen moeten thuisblijven. Onze ambitie is om een zo veilig mogelijke kerkomgeving te creëren. 

 

Misschien zijn er mensen die om één of andere reden (nog) niet fysiek kunnen deelnemen aan de vieringen. Laat ons ook met hen verbonden blijven door een telefoontje, een mailtje, een kaartje, WhatsApp, een bezoekje op afstand ...
 
We zullen moeten wennen aan deze nieuwe regels. Hopelijk raken we er snel mee vertrouwd. Medewerkers van de parochie zullen jullie daarbij behulpzaam zijn. Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht op het GSM nummer van de parochie 0471-73.12.68.
 
Tot binnenkort!
Gemeenschapsploeg OLV Vlierbeek

 

© Tekst: Gemeenschapsploeg OLV Vlierbeek.

© Foto's: Gemeenschapsploeg OLV Vlierbeek.

Deel deze pagina