Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Archief: Onroerend erfgoed, archeologie en restauratie
02-11-2016 Brand van het koetshuis en in een deel van het Nieuw Abtskwartier

In de nacht van 1 op 2 november 2016 heeft het gebrand in de abdij van Vlierbeek. De brandweer was er vlug bij, maar moest nog de hele nacht ter plaatse blijven om na te blussen. Er is veel schade, maar een echte grote ramp is vermeden.

 

Het koetshuis (laat 19de eeuws), naast de paardenstal op de binnenplaats nabij het Oud Abtskwartier, is volledig uitgebrand en er is veel schade aan het dak van de paardenstal zelf. 

 

Veel gevaarlijker was de brand op het gelijkvloers van het lokaal links van de ingang van het oostelijk deel van het Nieuw Abtskwartier. De bovenverdiepingen van dit pand geven ook toegang naar de lokalen van het Gastenkwartier. In de kamer links van de inkom moest een opening gemaakt worden in het plafond om de inboedel en de plankenvloer te kunnen blussen. In het hele pand is er veel waterschade en boven vooral veel rookschade.

 

De plaatselijke chirogroep heeft haar lokaal "Het Kelderke" onder dit pand en gebruikt de lokalen daarboven als opslagplaats voor spel- en kampeermateriaal, dat nu voor een deel verloren is. Gelukkig was er niemand aanwezig en zijn er geen gewonden.

 

Verontrustend is wel dat het vuur ontstaan is in twee gebouwen die niet naast elkaar staan en met nog het Oud Abtskwartier er tussen. Kwaad opzet lijkt hier zeker niet uit te sluiten. De politie bleef de hele nacht ter plaatse om de site te bewaken, deskundigen van het parket kwamen langs met speurhonden en onderzoeken de zaak.

Ook in 1953 brak er een brand uit, de toren en het dak van de kerk ging in vlammen op.

Het verhaal van de brand van 17 maart 1953 en de restauratie van de voormalige abdijkerk is op 108 pagina’s gereconstrueerd aan de hand van diverse bronnen, deels onuitgegeven documenten van de Heemkundige Kring Vlierbeek en het Rijksarchief Leuven en een keuze uit de foto’s in het archief van de Heemkundige Kring Vlierbeek. In het cahier komen verhalen en bedenkingen aan bod gebaseerd op interviews met Vlierbeekenaars die de gebeurtenissen toen van nabij hebben meegemaakt en er ruim een halve eeuw later, vanuit een ander perspectief, op terugkijken.

 

SALSA!-Cahiers, 11: Brand, herstel en restauratie van de kerk van Vlierbeek (1953 - 1959).

Te koop voor 18 euro in het stadsarchief, bij Boekhandel Peeters en de Heemkundige Kring Vlierbeek.

 

© Heemkundige kring Vlierbeek

 

Koetshuis en paardenstal
Nieuw Abtskwartier
Nieuw Abtskwartier
Eerste raam in oostgevel Nieuw Abtskwartier
Plafond boven brandhaard kamer links van de ingang
Plankenvloer op bakstenengewelf dat stand hield
Koetshuis en paardenstal op 2 november
Dak paardenstal
Dak van de paardenstal
Toestand na opknapbeurt in 2008

Deel deze pagina