Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Nieuws
900 jaar leven in de abdij, dat vieren we samen!

zaterdag 28 januari 2023

Graag blikken we nog even terug op onze "Startvergadering Vlierbeek 2025" van maandag 23 januari 2023. Heel wat geïnteresseerden zakten die avond af naar onze abdijkerk om er de plannen te ontdekken voor "Vlierbeek 2025". Want binnen twee jaar is het zover: de Abdij van Vlierbeek viert in 2025 haar 900-jarig bestaan.  Een rijk gevulde geschiedenis waarover je tegen die tijd alles zal kunnen lezen in een nieuw, mooi geïllustreerd boek.

Alle hens aan dek

Op het abdijterrein is het momenteel reeds alle hens aan dek om tegen 2025 voldoende vergader-, feest- en ontmoetingsruimtes ter beschikking te stellen, een feestjaar waardig en een wissel op de toekomst van onze abdij als plek van verbinding. Zo was het al eeuwen en zo zal het nog eeuwen zijn.

 

Voor we met z'n allen vooruit keken naar 2025 gaf Hans Smeyers, voorzitter van Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Vlierbeek, ons daarom een boeiende uiteenzetting over de recente ontwikkelingen op onze abdijsite. Aan de hand van tal van foto's schetste hij de stand van zaken in de restauratiewerkzaamheden van zowel het Koetshuis, de Pandgang als van het Nieuw Abtskwartier. Deze werkzaamheden startten reeds in 2022 en lopen volgens plan. Niet enkel het beoogde eindresultaat is het wachten waard. Ook tijdens de werken, gaven onze oude abdijgebouwen al enkele mooie pareltjes opnieuw prijs. Zo werd het prachtige dakgebinte van het voormalige Koetshuis weer blootgelegd, mochten oude parketvloeren – met een duidelijke stempel van architect Laurent-Benoît Dewez – opnieuw het daglicht zien en werd zelfs een gedeelte van de grafsteen van de laatste Vlierbeekse abt Ildephonsus Meugens teruggevonden.

 

Samen op weg naar 2025

Vervolgens nam Jacqueline van Leeuwen, lid van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw, ons mee op pad richting "Vlierbeek 2025".  De afgelopen maanden rijpten al enkele ideeën om van 2025 een onvergetelijk jaar te maken. We willen graag samen met alle Vlierbeekse verenigingen een feestjaar vol activiteiten op poten zetten. Hierbij laten we ons inspireren door de geschiedenis en slaan tegelijk de brug naar het leven vandaag en morgen. Want 900 jaar, dat is nog maar het begin!

Mogelijke doelgroepen

Natuurlijk is iedereen welkom op ons feestjaar. We denken dan aan schoolkinderen, in de eerste plaats uit Kessel-Lo, maar ook uit Leuven (en waarom niet erfgoedklassen?). Maar ook meerwaardezoekers die graag wat dieper willen graven, alsook jonge gezinnen met kinderen, wandelaars en recreanten (die graag grote tochten willen maken) en uiteraard ook de gewone Vlierbekenaar met herinneringen aan de site behoren tot onze doelgroepen.

Een overzicht van 12 inspirerende thema’s:

Ons doel is om zoveel mogelijk leuke, toffe en vooral verbindende activiteiten te organiseren in 2025 en dit samen met jou! Bij wijze van eerste worp stellen we graag 12 thema’s voor die in het verleden belangrijk waren voor de abdij en die Vlierbeekse verenigingen vandaag kunnen inspireren om samen te werken en een activiteit rond te ontwikkelen. We nodigen je dus uit om aan te sluiten bij één of meerdere thema’s of om juist iets helemaal anders voor te stellen, alle ideeën zijn welkom!

 

1.     Klimaat(schommelingen)

Vandaag is er sprake van een klimaatcrisis, maar ook in het verleden veranderde het klimaat. Zo was er in de zestiende eeuw een kleine ijstijd, die ervoor zorgde dat de wijngaarden rond Leuven (en Vlierbeek) verdwenen.

2.     Water

Vlierbeek ontleent haar naam aan water, de abdij beschikte over vijvers en vandaag is de site nog steeds een bron van waterwinning.

3.     Conflict

Op de Vlierbeek-site zijn er heel wat sporen die verwijzen naar oorlog en conflict. Verhalen uit de eerste en tweede wereldoorlog bijvoorbeeld. Maar ook conflicten en meningsverschillen waren op de site aanwezig (Jansenisme).

4.     Emancipatie

Hier zien we  een link met de vrouwen die op de site hebben gewoond en de zusters die de school oprichtten.

5.     Zingeving

De abdij als spirituele gemeenschap en wat we daar vandaag nog van kunnen meenemen. Dit kan ook gaan over de dagindeling van de benedictijnen: ora et labora. Ook de relatie met andere abdijen in de omgeving kan hier worden meegenomen. En waarom stichtte de hertog een abdij? Er is mogelijk ook een link met ecokerk/vredestuin en uiteraard ook met muziek.

6.     Creativiteit

Hier zien we de link met het verhaal van Laurent-Benoit Dewez en natuurlijk ook met de schilder Frans Nackaerts, de architect Helleputte, Jos Vanbekbergen, Jan Cobbaert. En met de mensen die vandaag de dag creatief zijn rond de abdij.

 

    

    

         

 

7.     Identiteit (link met KULeuven?)

Vlierbeek speelde een belangrijke rol binnen de Vlaamse Studentenbeweging. Anderzijds is “van Vlierbeek” zijn ook een reële identiteit: wat betekent het vandaag?

8.     (R)evolutie

Of het nu gaat om de Brabantse Omwenteling, de Franse Revolutie of de Boerenkrijg, revoluties lieten hun sporen na op de abdijsite. Andere dingen evolueerden dan weer veel minder snel.

9.     Feest

Vandaag kennen we de Vlierbeekse Feesten en de Abdijfeesten, maar er werd al veel langer gefeest rond de abdij. Zo waren er vroeger de jaarlijkse processies en studentenfeesten, maar ook specifieke feesten voor een honderdjarige of een huwelijk. En wat is feest zonder muziek?

10.  Wetenschap en kennis

Geen abdij zonder bibliotheek en kennis. De benedictijnen brachten ook kennis over het ontginnen van gronden naar Vlierbeek. Later woonden er geleerden op de site. En ook vandaag gebeurt er nog onderzoek in Vlierbeek.

11.   Liefde en naastenliefde

De benedictijnen ontvingen gasten en deelden brood uit aan de poort. Later werden er heel wat huwelijken gesloten in de abdijkerk. In volksverhalen wordt verteld over behekste liefdes en hoe ontmoette men vroeger een lief in Vlierbeek?

12.   Samenleven

De benedictijnen leefden in een zelfstandige gemeenschap samen en kozen daarbij voor een specifieke organisatievorm met een specifieke dagindeling. In de voorbije 900 jaar evolueerde dat samenleven sterk, denk aan het ontstaan van de democratie. En van daaruit is een link te leggen naar hedendaagse nieuwe manieren van samenleven, zoals het cohousing-project van kwetsbare jongeren in het Nieuw Abtskwartier op onze abdijsite.

Aanpak en timing

Om met z'n allen samen op weg te gaan naar 2025, hebben we de volgende timing voor ogen:

  • Voorjaar 2023: Naast een infovergadering presenteren we het opzet ook op de verschillende deelraden van de stad Leuven.
  • Tot 15 juni 2023: Iedereen, verenigingen zowel als individuen, die wil meewerken aan het feestjaar laat dit weten. Vertel ons welk thema je interesseert en wat je zou willen doen, in grote lijnen. Hiervoor kan je dit invulformulier gebruiken. Voor vragen of suggesties kan je ook steeds contact met ons opnemen via Vlierbeek2025@abdijvanvlierbeek.be.
  • Zomer 2023: De stuurgroep Vlierbeek 2025 bekijkt alle voorstellen en gaat na waar er samenwerkingen mogelijk zijn. We brengen mensen met elkaar in contact en doen een voorstel van timing. We zoeken voor elke activiteit een trekker als aanspreekpunt.
  • Tot 15 november 2023: Concretere plannen worden gesmeed: wie, wat, waar wordt duidelijk. En je laat weten wat je idealiter nodig hebt om dit evenement op poten te zetten.
  • Januari 2024: We presenteren de grote lijnen van het feestjaar en gaan in gesprek over de plannen. Samen schaven we het nog bij.
  • Vanaf het voorjaar 2024: We werken aan een communicatiecampagne en de vormgeving van een brochure.
  • September/oktober 2024: Lancering van het feestjaar.
  • Kerstmis 2024: Start van het feestjaar.

Jubileumklok(ken) voor Vlierbeek?

Warm gemaakt om er met z'n allen in 2025 een onvergetelijk jubileumjaar van te maken, durfden we op het einde van de avond zelfs even luidop te dromen van meer. Het lijkt ons immers fantastisch mochten we een blijvend aandenken kunnen creëren aan het 900-jarig bestaan van onze voormalige benedictijnenabdij.

 

Vandaag laten twee grote klokken “Norbertus” en “Margaretha” samen met de kleine luidklok “Onze Lieve Vrouwe” dagelijks hun mooiste klanken over Vlierbeek weergalmen. Zou het geen droom zijn om het driegelui van onze abdijkerk te verrijken met een sonore basklok die het klankbeeld rond de abdij rijker en gevarieerder zou maken? Onze Vlierbeekse klokkenkamer biedt immers voldoende ruimte voor een groot klokkenproject. Ruim genoeg om te durven dromen van een automatisch klokkenspel. Meer nog, misschien is zelfs een handbespeelde beiaard een haalbare kaart. De vraag of architect Laurent-Benoît Dewez in zijn ontwerp van onze ruime klokkentoren reeds met dit idee speelde, werd dan ook even opgeworpen. Hans Smeyers wist alvast heel wat aanwezigen met enkele superieure klankvoorbeelden te verleiden.

 

Luidop dromen is nog maar een begin... met de draagkracht van de Vlierbeekse gemeenschap en de nodige financiering lukt het ons misschien wel om deze droom na 2025 ook werkelijk in vervulling te laten gaan. We horen graag hoe jij hierover denkt. Je kan dan ook vrijblijvend jouw stem uitbrengen via dit invulformulier.

 

©Tekst: Abdij van Vlierbeek en Heemkundige Kring Vlierbeek vzw.

©Foto's: Abdij van Vlierbeek, Heemkundige Kring Vlierbeek vzw, Universiteitsarchief KUL, KIK-IRPA, Brussel - www.kikirpa.be

 

 

Kon je er die avond niet bij zijn? Of wil je de boeiende uiteenzetting van Hans Smeyers en Jacqueline van Leeuwen graag nog even in detail overlopen? Dan bieden we je hier (360 Mb) graag de volledige presentatie aan (omwille van de omvang van het bestand duurt het even om dit te downloaden). Je kan hier ook de klankvoorbeelden van de verschillende klokkenprojecten beluisteren. Bovendien vind je er ook talrijke foto's van de lopende restauratiewerkzaamheden op onze abdijsite. Deze nodigen zeker uit tot een kijkje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina