Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Tijdlijn
1653 : Abt Robertus Garesta en de heropbouw van de abdij

Toen de monniken in 1642 weerkeerden, was de nieuwe abdij niet voltooid. De meest noodzakelijke gebouwen waren opgetrokken, doch van sommige gedeelten zag men enkel de fundamenten. Het abtskwartier was slechts voorlopig ingericht. Het spreekt vanzelf dat het relatief arme Vlierbeek niet direct alle fondsen ter beschikking had. Daarom diende Garesta de werken voort te zetten. De historicus Antonius Sanderus publiceerde in 1659 een volumineus werk over de Brabantse abdijen, Chorographia sacra Brabantiae, waarin ook een uitvoerige historiek en beschrijving van Vlierbeek is opgenomen. Het bevat volgende opdracht: “Aan Vlierbeek dat door het vuur, de oorlog en de tijd werd verwoest, maar dat nu door abt Garesta wordt hersteld”.

 

De publicatie van Sanderus bevat ook een gravure met een gezicht in vogelperspectief van de herbouwde abdij. Ze vormt vanuit archeologisch en kunsthistorisch standpunt een belangrijk document. Afgezien van een aantal kelderingen, werden twee gebouwen, die de verwoesting van 1572 hadden overleefd, na herstelling weer in gebruik genomen. Het eerste gebouw betreft de Westerpoort. Deze werd voorzien van een fraaie toren.

 

Een tweede constructie die werd heringericht, was het rechthoekige gebouw ten zuiden van het kloosterpand nu gekend als Oud Abtskwartier. Bij de terugkeer werd de benedenverdieping gebruikt als kapel en de bovenruimte als slaapzaal. Dit was slechts een tijdelijke toestand die bevestigt dat de heropbouw van het kloostercomplex nog aan de gang was. Toen de nieuwe kerk en dormter klaar waren, zou Garesta dit gebouw inpalmen als abtskwartier. Daartoe vernieuwde hij in 1662 de bovenverdieping.

 

Hij liet in een arduinen steen zijn wapen aanbrengen. Het werd tijdens de Franse Revolutie echter afgekapt. Intact bleven zijn initialen en zijn devies Lucet et ardet (“Dat het moge schitteren en stralen”), een duidelijke allusie op zijn voornemen om Vlierbeek op somptueuze wijze te herstellen.

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

Ets door Lucas Vorstermans de Jongere in Sanderus Chorgraphia sacra Brabantiae , Brussel 1659
Schilderij naar ets in Sanderus door annoniem 1680
Ets door J.Harrewijn in Sanderus Chorographia sacra Vlierbaci, 1716

Deel deze pagina