Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Virtueel bezoek
Oosterpoort

Ten tijde van de benedictijnenmonniken was er een toegangspoort aan de oostzijde van de abdijsite. Een lange dreef gaf toegang tot deze Oosterpoort, die zich situeerde ter hoogte van de eilandtuin, op de hoek van de boomgaard. Vandaag blijven slechts enkele overwoekerde muurresten en een stenen brug bewaard. Hoe deze poort er oorsponkelijk uitzag is niet geweten.


De Oosterpoort werd in historische documenten ook wel Lindenpoort genoemd. Dit verwijst meest waarschijnlijk naar de gemeente Linden, die ten oosten van het abdijdomein gelegen is. Het is echter niet volledig uitgesloten dat de dreef die op deze poort aansloot met lindebomen beplant was en dat de poort daaraan haar naam dankte.

 

De Oosterpoort is momenteel niet toegankelijk. Het Masterplan voor de abdij van Vlierbeek voorziet er in om deze poort opnieuw open te stellen en toegankelijk te maken voor bezoekers, samen met een wandelpad dat de poort verbindt met het Negenbunderspad. Zo kunnen in de toekomst wandelaars de abdijsite vanuit het oosten betreden en kennis maken met de boomgaard en de bewaard gebleven eilandtuin.

Deel deze pagina