Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Virtueel bezoek
Oosterpoort

Ten tijde van de benedictijnenmonniken was de abdijsite aan de noordoostzijde afgesloten door een brede gracht. Vermoedelijk was er in een bepaalde periode ter hoogte van de eilandtuin, op de hoek van de boomgaard wel een overgang voor intern gebruik. Die was er zeker al vrij vroeg in de negentiende eeuw. Vandaag blijven slechts enkele overwoekerde steenresten bewaard.

 

Het masterplan voor de abdij van Vlierbeek voorziet er in om de abdijsite ook langs die kant toegankelijk te maken voor bezoekers. Een wandeldreef zal de verbinding maken met het Negenbunderspad. Zo kunnen wandelaars die de abdijsite vanuit het oosten betreden kennis maken met de bewaard gebleven historische eilandtuin en de boomgaard. Naar analogie met de Westerpoort en de Noorderpoort kan dan van een Oosterpoort gesproken worden.

Deel deze pagina