Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Het onderzoek naar Auguste Alfred Catoire

 

Een kanttekening bij het geschiedkundig onderzoek van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw naar Auguste Alfred Catoire:

 

Ons onderzoek naar Auguste Catoire leidde ons via heel wat omwegen naar Fabrice Pollet, de kleinzoon van de Onderluitenant die op 14 mei 1940 in Blauwput het leven liet.

In de militaire databank van het “War Heritage Institute” lazen we dat Auguste Catoire op ons kerkhof bij de Abdij van Vlierbeek moest begraven liggen en wel op nummer 7 in de rij met oorlogsslachtoffers van de 18-daagse Veldtocht. Hoewel één van onze collega’s van onze Heemkundige Kring Vlierbeek vzw, het kerkhof bij de abdij op zijn duimpje kent en geen weet had van dit graf, overliep hij toch nog maar eens voor de zekerheid alle graven van de slachtoffers van WOII. Maar niet dus, het graf van Catoire viel echt niet te bespeuren…

 

Dat leidde er ons toe te vermoeden dat Auguste Catoire overgebracht kon zijn naar zijn woon- of geboorteplaats. Zijn militaire fiche leverde ons de nodige gegevens aan, maar zadelde ons tegelijkertijd met een paar extra vragen op. De fiche vermeldde immers dat Auguste Catoire geboren was in Gilly en woonachtig was te Spiere (nu Spiere-Helkijn, provincie West-Vlaanderen). De fiche vermeldde echter ook dat hij was overgebracht naar het kerkhof van Braine-le-Comte. Hoewel we dus eigenlijk de informatie hadden gevonden die we zochten, bleven met evenveel vragen zitten. Hoe en waarom was Auguste Catoire in Braine-le-Comte terecht gekomen? Deze gemeente ligt net zoals zijn geboorteplaats in de provincie Henegouwen, maar niet bepaald op slechts een steenworp daar vandaan…

 

Via de Heemkundige Kring van Spiere-Helkijn vernamen we vervolgens dat Auguste Catoire inderdaad woonachtig was geweest in Spiere waar hij voor de mobilisatie leraar was in de plaatselijke lagere school. Begraven was hij er echter niet. Intussen hadden we ook contact opgenomen met de autoriteiten van Braine-le-Comte en Mevrouw Monique Herpelinck van de dienst “Service Travaux” zorgde er voor dat we de ontbrekende puzzelstukjes in ons onderzoek vonden. Zij liet ons immers weten dat Auguste Catoire effectief op het kerkhof aldaar begraven lag en dit in het familiegraf van zijn schoonouders.

 

Uit de ontvangen gegevens bleek tevens dat Auguste Catoire niet alleen zijn vrouw Madelaine Dessart had nagelaten, maar ook zijn pasgeboren dochtertje Marie Claire. De data leerden ons dat het meisje slechts enkele maanden oud was toen haar vader om het leven kwam en ze dus nooit de kans heeft gekregen haar vader te leren kennen. De data leerden ons eveneens dat ze zelf - slechts een klein jaar voor de start van ons onderzoek – gestorven was. We kwamen dus net te laat om haar te laten weten dat haar vader een plaatsje zou krijgen in de geschiedenis van Vlierbeek. Hier stopte ons onderzoek echter niet. Dankzij de gegevens, ons aangereikt door mevrouw Monique Herpelinck, kwamen we immers ook te weten dat er nog een kleinzoon, Fabrice Pollet moest zijn. Via de sociale media kwamen we vervolgens een zekere Fabrice Pollet, die bovendien van Braine-le-Comte bleek te zijn, op het spoor. Het kon haast niet anders dan dat dit de man moest zijn naar wie we op zoek waren.  En inderdaad…

 

Fabrice was enorm geraakt door de interesse die we toonden in zijn grootvader.  Dankbaar ontving hij alle documentatie die we intussen over Auguste Catoire bij elkaar hadden gesprokkeld – inclusief getuigenissen uit dossiers van het 6de Regiment jagers te Voet, die we van Walter Van Opstal hadden ontvangen. Op onze beurt, mochten wij van hem enkele unieke foto’s van zijn grootouders ontvangen zodat we Auguste Catoire een gezicht konden geven op onze website. Het zijn dit soort ervaringen die geschiedkundig onderzoek zo waardevol maken en ons leren dat geschiedenis geen ver verleden hoeft te zijn, maar nog steeds verder leeft in het heden.

 

© Heemkundige Kring Vlierbeek vzw.

Deel deze pagina