Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Samana Vlierbeek

Het verhaal begint in 1968 toen Kessel-Lo nog een zelfstandige gemeente was. Ziekenzorg (de vroegere naam van SAMANA) bestond uit afzonderlijke kernen die samen één groep vormden: Don Bosco, Blauwput, Vlierbeek en Boven-Lo. Er was één centraal bestuur en elke parochie had zijn eigen kern. Er werden samenkomsten georganiseerd in de grote feestzaal van de Philips. Rond 1985 was er de nood om de groepen op te splitsen tot zelfstandige eenheden en zo ontstond “Ziekenzorg Vlierbeek”. De medewerkers van het eerste uur waren  Irene Van Eylen (voorzitter), Rosa Dechamps, Professor Mertens (aalmoezenier), Paula Mertens, Mieke Meurrens en nog heel veel anderen.  Al vele jaren zijn we een omgeving waar chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking en mantelzorgers steun en warmte kunnen vinden. En al die jaren kunnen we hierbij rekenen op de prachtige inzet van tientallen vrijwilligers. Daar zijn we fier op en zeer dankbaar voor. Het is ook een mooie reden om even stil te staan bij wat Samana Vlierbeek betekent.

Huisbezoek

Huisbezoek is een unieke meerwaarde van Samana. Er is een wederkerig contact, het geeft zin aan het leven van mensen met een chronische ziekte of zorgnood. Het “kleine ontmoeten” wordt sterk gewaardeerd. Er is ruimte om over emoties te praten in een veilige context en dat geeft diepgang. We verbinden mensen met elkaar. Mensen kunnen ook van rol veranderen, van vrijwilliger naar persoon met een chronische ziekte, en omgekeerd. Bij jongeren (40 tot 60 jaar) biedt Samana een kans tot vriendschappen en het ontmoeten van nieuwe mensen, bij de ouderen is er de mogelijkheid om vrienden, buren en kennissen terug te zien. Voor velen is het probleem de eenzaamheid: “Ik kan me vaak zo alleen voelen”. Dan kan je bellen met een aantal van de mensen waarmee je doorheen de jaren een goede band hebt opgebouwd. Mensen waarbij je meer kwijt kan dan bij je eigen familie. Het is echt de moeite om op te staan als je weet dat je niet alleen bent.

Vrijwilligers

Lokale activiteiten maken dat mensen de deur uitgaan en zich verbonden voelen met de  buitenwereld. De mogelijkheid tot contact met anderen is de belangrijkste drijfveer. Het feit dat mensen met een chronische ziekte opgehaald worden en persoonlijk onthaald worden, versterkt het gevoel van erbij te horen. Vakanties springen er uit als energiegever voor mensen met een chronische ziekte. Vakanties worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Zij zijn essentieel voor het wegwerken van de praktische beslommeringen en zijn belangrijker dan de reisgenoten. Vrijwilligers worden gedreven door wederzijds contact en oprechte belangstelling. Ook voor vrijwilligers betekent Samana het doorbreken van hun eenzaamheid. Vrijwilligers zijn attent voor kleine dingen, zijn onbaatzuchtig en kiezen voor een authentiek, oprecht, betekenisvol contact waar ruimte voor ontmoeting mogelijk is.

Mantelzorg

Ook bij mantelzorgers is het aspect van lotgenotencontact zeer belangrijk. Energie wordt geput uit het delen van ervaringen met mekaar. Mantelzorger zijn, is niet alleen kommer en kwel. Ze beleven heel wat mooie en intense momenten. Mensen die hetzelfde beleven, weten wat het is. Zij gaan naar de diepte en de essentie van leven. Men kan er ervaringen delen en luisteren naar verhalen van anderen. Het is een pluspunt om mensen te ontmoeten die in verschillende situaties staan. Zo zijn er mensen die zorgen voor een partner en ouders van kinderen met een beperking. Er is veel gemeenschappelijk, maar er zijn ook verschillen.

Cursusaanbod

Het groepsaspect is belangrijk. Het lotgenotencontact dat hieruit voortvloeit, geeft een extra dimensie aan het cursusaanbod. Samen met lotgenoten is mekaar begrijpen, luisteren en jezelf in iets herkennen. Het is tot rust komen. Er is begrip voor iedereen die anders is. Het cursusaanbod maakt mensen weerbaarder en geeft hen het gevoel van sterker in het leven te staan. Het is erg ondersteunend om een gevoel van eigenwaarde terug te vinden, om tot jezelf te komen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Crea

De hobbyclub komt elke 2de donderdag van de maand samen in de zaal Genadedal, Velderblok te Kessel-lo tekens van 13u30 tot 16u30. Onze activiteiten staan open voor iedereen, ongeacht het lidmaatschap van het ziekenfonds. CREA biedt de mogelijkheid om op een aangename wijze de namiddag door te brengen. Op het programma staan telkens een aantal creatieve bezigheden. Je bent er ook welkom voor een babbel, een drankje of een spel kaarten. Rosa Sinee zorgt samen met anderen voor het goede verloop van deze activiteit.

Jaarlijks programma en contact Vlierbeek

  • Paasviering in de zaal Genadedal.
  • Uitstap met een liftbus zodat iedereen mee kan.
  • Smoutebollen ter gelegenheid van Leuven kermis.
  • Aanbod van lessen en voordrachten.
  • Viering Sinterklaas of viering Kerstmis.

 

Ons secretariaat (Diane Landuyt) is in de Liemingenstraat 4 te Kessel-Lo. Wie onze werking van nabij wil leren kennen is natuurlijk welkom op de CREA. Vragen in verband met Samana mag je ook posten in de brievenbus van de pastorij, die komen dan wel terecht bij ons. En uiteraard willen we vermelden dat we regelmatig overleg hebben met Samana Boven-Lo en Samana Blauwput.

 

Je kan Samana Vlierbeek ook volgen op Facebook.

 

Moniek Nijs, Voorziter

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina