Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Bronnen artikel Always Coca-Cola

Omdat je een geschiedkundig onderzoek nooit alleen voert, geven we hier graag de lijst van onze gebruikte bronnen weer.

 

Boeken:

 

-Balcaen, A en Janssen, B. en Pernot, A. en Renders, M. en. Van Meensel, R. en Vande Gaer, D. (2021). Straatshistories Vlierbeek. Leuvense buurten in woord en beeld. Mechelen, België: De Mechelse drukkerijen. Pagina’s 49-53.

-Bertrams, K. en Del Marmol, J. en Geerts, S. en Poelmans, E. (2019). Becoming the World’s Biggest Brewer. Artois, Piedboeuf and Interbrew (1880-2000). Oxford, Engeland: Oxford University Press. Pagina 202.

-Hendriks, P. en Collen, J. (2011). 125 jaar Coca-Cola. Hasselt, België: De Academie voor de streekgebonden gastronomie.

-Verniest, J. (2011). Coca-Cola, een succesverhaal met design als rode draad. Gent-Kortrijk, België: Uitgeverij Snoeck.

-Witzel, G.Y. en Witzel, M. K. (2004). Het sprankelende verhaal van Coca-Cola. Aartselaar, België: Zuidnederlandse Uitgeverij NV.

 

Documentaires:

 

-Coca-Cola, World Fair 58. EXPO Weltausstellung Brüssel 1958.  [Documentaire]

Online raadpleegbaar via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_6Wn12CRVRU

-MPI Media Group. Jeff Martin (writer & producer) Malik B. Ali en Waleed B. Ali (executive producers)(2001). The Coca-Cola history documentary. [Documentaire]

Online raadpleegbaar via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ToYfRlEDY_E

 

Documenten uit archieven:

 

-Catalogus Familysearch. Gegevens over de familie Oversteyns ontvangen van Alix Lieben op 1 mei 2021.

-Brief van Louis Oversteyns z.d. betreffende zijn toelating om in de woning in zijn bezit op het adres Diestsevest 66, 3000 Leuven door Maurice Oversteyns een limonade- en spuitwaterfabriek te mogen inrichten. Stadsarchief Leuven.

-Brief van de Maurice Oversteyns d.d. 10 mei 1928 aan de burgemeester en schepenen van de stad Leuven met het verzoek om gemachtigd te worden tot het mogen oprichten van een limonade- en spuitwaterfabriek op de Diestsevest 66, 3000 Leuven. Stadsarchief Leuven.

-Administratieve akte met betrekking tot het commodo en incommodo onderzoek naar het verzoek van Maurice Oversteyns om gemachtigd te worden tot het mogen oprichten van een limonade- en spuitwaterfabriek op de Diestsevest 66, 3000 Leuven d.d. 10 juni 1928 en ondertekend door politieagent Arthur Devester. Stadsarchief Leuven.

-Brief d.d. 14 juni 1928 aan de burgemeester en schepenen van de stad Leuven stellende dat er geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen de oprichting van een limonade- en spuitwaterfabriek op de Diestsevest 66, 3000 Leuven. Stadsarchief Leuven.

-Goedkeuring door de Bestendige Deputatie van den Provinciale Raad Brabant voor de oprichting van een limonade- en spuitwaterfabriek op de Diestsevest 66, 3000 Leuven door Maurice Oversteyns d.d. 22 augustus 1928. Stadsarchief Leuven.

-Brief van de burgemeester van Leuven d.d. 20 oktober 1928 betreffende het ter kennis brengen aan het publiek van de goedkeuring door de Bestendige Deputatie van den Provinciale Raad Brabant voor de oprichting van een limonade- en spuitwaterfabriek op de Diestsevest 66, 3000 Leuven door Maurice Oversteyns. Stadsarchief Leuven.

-Ontvangstbewijs van het politiecommissariaat Leuven d.d. 26 oktober 1928 van het in kennis stellen van Maurice Oversteyns betreffende de goedkeuring voor de oprichting van een limonade- en spuitwaterfabriek op de Diestsevest 66, 3000 Leuven. Stadsarchief Leuven.

-Brief van de heer Maurice Oversteyns, Diestsevest 66, 3000 Leuven aan de burgemeester en schepen van de stad Leuven d.d. 10 juli 1947 betreffende de aanvraag voor het plaatsen van een reclameplaat voor Coca-Cola tegen de gevel van koffiehuis “Lovanium” in de Vaartstraat 3, 3000 Leuven. Stadsarchief Leuven.

-Brief van de heer Maurice Oversteyns, Diestsevest 66, 3000 Leuven aan de burgemeester en schepen van de stad Leuven d.d. 10 juli 1947 betreffende de aanvraag voor het plaatsen van een reclameplaat voor Coca-Cola tegen de gevel van koffiehuis “Mathieu” in de Leopold Vanderkelenstraat 16, 3000 Leuven. Stadsarchief Leuven.

-Brief van de heer Maurice Oversteyns, Diestsevest 66, 3000 Leuven aan de burgemeester en schepen van de stad Leuven d.d. 10 juli 1947 betreffende de aanvraag voor het plaatsen van een reclameplaat voor Coca-Cola tegen de gevel van koffiehuis “Monico” in de Diestsestraat 37, 3000 Leuven. Stadsarchief Leuven.

-Officiële toelating van de burgemeester en de schepenen van de stad Leuven d.d. 7 augustus 1947 aan Maurice Oversteyns voor het plaatsen van een reclameplaat voor Coca-Cola tegen de gevel van koffiehuis “Lovanium” in de Vaartstraat 3, 3000 Leuven. Stadsarchief Leuven.

-Officiële toelating van de burgemeester en de schepenen van de stad Leuven d.d. 7 augustus 1947 aan Maurice Oversteyns voor het plaatsen van een reclameplaat voor Coca-Cola tegen de gevel van koffiehuis “Mathieu” in de Leopold Vanderkelenstraat 16, 3000 Leuven. Stadsarchief Leuven.

-Officiële toelating van de burgemeester en de schepenen van de stad Leuven d.d. 7 augustus 1947 aan Maurice Oversteyns voor het plaatsen van een reclameplaat voor Coca-Cola tegen de gevel van koffiehuis “Monico” in de Diestsestraat 37, 3000 Leuven. Stadsarchief Leuven.

-Bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 28 februari 1951 – Handelsvennootschappen nr. 2811. Publicatie van de oprichting van Solomo NV op 10 februari 1951 bij notaris Ignace Maes te Leuven.

-Bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 19 juli 1951 – Handelsvennootschappen nr. 2811. Publicatie van de beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering op 2 juli 1951 ter aanpassing van de statuten van Solomo NV.

-Ter kennisbrenging van de belanghebbenden door burgemeester Roelandts van Kessel-Lo d.d. 11 maart 1952 van de vraag van Maurice Oversteyns tot het mogen uitbaten van een aftrekkerij en een depot van limonaden op zijn eigendom gelegen te Kessel-Lo, Diestsesteenweg 545. Stadsarchief Leuven.

-Onderzoeksformulier – Gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen – Machtiging van 1°klas. Proces-verbaal van onderzoek de commodo en incommodo met betrekking tot het verzoek van Maurice Oversteyns om gemachtigd te worden tot het mogen uitbaten van een aftrekkerij en een depot van limonaden, […] op zijn eigendom gelegen te Kessel-Lo, Diestsesteenweg 545 d.d. 25 maart 1952. Stadsarchief Leuven.

-Bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 10 mei 1952 – Handelsvennootschappen nr. 2811. Publicatie van de beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering op 18 april 1952 betreffende een kapitaalsverhoging van Solomo NV en de inbreng van gronden en gebouwen door Maurice Oversteyns.

-Bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 19 mei 1952 – Handelsvennootschappen nr. 2811. Publicatie van de beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering op 28 april 1952 ter aanpassing van de statuten van Solomo NV.

-Machtiging van de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Brabant met betrekking tot het inrichten te Kessel-Lo, 545 Diestsesteenweg van een spuitwater- en limonadefabriek d.d. 2 september 1952. Stadsarchief Leuven.

-Vacature bericht van Solomo NV uit Le Journal des Petites Affiches van 14 december 1952. Stadsarchief Leuven.

-Aanvraag bouwvergunning 143/1955 d.d. 6 juni 1955 voor het afwerken van garages met een verwijzing naar eerder ingediende bouwplannen, die reeds op 2 oktober 1951 werden goedgekeurd. Stadsarchief Leuven.

-Bouwaanvraag 121/1956 voor het plaatsen van een afsluiting d.d. 25 mei 1956. Stadsarchief Leuven.

-Goedkeuring bouwaanvraag 121/1956 voor het plaatsen van een afsluiting d.d. 29 mei 1956. Stadsarchief Leuven.

-Bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 11 januari 1957 – Handelsvennootschappen nr. 2811. Publicatie van de beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering op 21 december 1956 betreffende een kapitaalsvermindering van Solomo NV.

-Bouwaanvraag 107A/1958 voor een extra hal achter de bestaande garages, geregistreerd door de Stad Leuven op 24 december 1957. Stadsarchief Leuven.

-Weigering van bouwvergunning 107A/1958 d.d. 25 januari 1958. Stadsarchief Leuven.

-Bouwaanvraag 280/1960 voor de uitbreiding van de bottelarij en de bouw van bijkomende burelen en een nieuw magazijn om dienst te doen als garage. Stadsarchief Leuven.

-Goedkeuring bouwaanvraag 280/1960 d.d. 29 juli 1960. Stadsarchief Leuven.

-Goedkeuring van de gouverneur der Provincie Brabant d.d. 24 april 1963 aan Solomo NV voor het oprichten van een stoomketel hebbende 32,5 vierkante meters verwarmingsoppervlakte. Stadsarchief Leuven.

-Bericht over een verleende machtiging vanwege de burgemeester en schepenen van Kessel-Lo d.d. 14 mei 1963 aan Solomo NV voor het oprichten van een stoomketel hebbende 32,5 vierkante meters verwarmingsoppervlakte. Stadsarchief Leuven.

-Hernieuwing van de toelating van 29 juli 1960 met betrekking tot bouwaanvraag 84/1965. Stadsarchief Leuven.

-Bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 21 juli 1967 – Handelsvennootschappen nr. 2811. Publicatie van de beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering op 23 juni 1967 betreffende een kapitaalsvermindering van Solomo NV.

-Verzoek van het Provinciaal Gouvernement van Brabant d.d. 30 oktober 1967 aan het college van burgemeester en schepenen van Kessel-Lo tot onderzoek naar de aanvraag van Solomo NV om een stoomketel hebbende 70 vierkante meters verwarmingsoppervlakte op te mogen richten. Stadsarchief Leuven.

-Goedkeuring van de gouverneur der Provincie Brabant d.d. 29 november 1967 aan Solomo NV voor het oprichten van een stoomketel hebbende 70 vierkante meters verwarmingsoppervlakte. Stadsarchief Leuven.

-Bericht over een verleende machtiging vanwege de burgemeester en schepenen van Kessel-Lo d.d. 19 december 1967 aan Solomo NV voor het oprichten van een stoomketel hebbende 70 vierkante meters verwarmingsoppervlakte. Stadsarchief Leuven.

-Bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 30 mei 1970 – Handelsvennootschappen nr. 2811. Publicatie van de beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering op 6 mei 1970 betreffende een kapitaalsvermindering van Solomo NV.

-Bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 20 januari 1973 – Handelsvennootschappen nr. 2811. Publicatie van de beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering op 28 december 1972 ter aanpassing van de statuten van Solomo NV.

-Proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van Solomo NV van 28 mei 1974 betreffende ontslagen en benoemingen van beheerders van Solomo NV. Dossier Solomo NV. Ondernemingsrechtbank Leuven.

-Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Beheer van Solomo NV van 16 april 1975 - Overbrenging van de maatschappelijke zetel naar Mechelsestraat 168, 3000 Leuven. Dossier Solomo NV. Ondernemingsrechtbank Leuven.

-Uittreksel van het de beslissingen van de gewone algemene vergadering van Solomo NV van 27 mei 1975 betreffende ontslagen van beheerders en de aanstelling van een nieuwe commissaris. Dossier Solomo NV. Ondernemingsrechtbank Leuven.

-Uittreksel uit de notulen van de statutaire jaarvergadering der aandeelhouders van 20 februari 1989 betreffende ontslagen en benoemingen van beheerders van Solomo NV. Dossier Solomo NV. Ondernemingsrechtbank Leuven.

-Uittreksel uit de notulen van de statutaire jaarvergadering der aandeelhouders van 19 februari 1990 betreffende ontslagen en benoemingen van beheerders van Solomo NV. Dossier Solomo NV. Ondernemingsrechtbank Leuven.

-Uittreksel uit de notulen van de statutaire jaarvergadering van aandeelhouders van 21 maart 1991 betreffende benoemingen van beheerders van Solomo NV. Dossier Solomo NV. Ondernemingsrechtbank Leuven.

 

Persoonlijke getuigenissen:

 

-Adriaens Michaël, opvolger van notaris Ignace Maes. Informatie ontvangen over de oprichting van Solomo NV op 27 april 2021.

-Bellen Omer, voormalig leerkracht en directeur van de Broederschool in Blauwput. Informatie ontvangen uit het schoolarchief 1936-1939 op 3 mei 2021.

-Berghen Constan, buurtbewoner en voormalig technicus bij Solomo NV. Getuigenis aan de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw op 28 april 2021.

-Braes Marie-Jeanne, dochter van Alfons Braes. Getuigenis aan de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw op 26 april 2021.

-Callens Jacques, voormalig Corporate Director Marketing Research and Performance systems AB InBev. Informatie ontvangen over de overname van Solomo NV door Artois op 11 april 2021.

-Cornelis Marc, voorzitter van de heemkundekring Het Bezemklokje van Turnhout.  Informatie ontvangen over de Kempische Bottelarij NV op 4 mei 2021.

-Dechamps Hans, buurtbewoner. Getuigenis aan de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw op 6 april 2021.

-De Cae Malvina, buurtbewoonster. Getuigenis aan de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw op 28 april 2021.

-De Craene Chris. Informatie ontvangen over de overname van Solomo NV door Artois op 9 april 2021.

-Der Mul Eveline, voormalig werknemer bij Solomo NV. Getuigenis aan de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw op 3 mei 2021.

-Goes Johan, voormalig Logistics Operations Director Benefralux AB InBev. Informatie ontvangen over de overname van Solomo NV door Artois op 8 april 2021.

-Konings Kamiel, echtgenoot van mevrouw Marie-Jeanne Braes. Informatie ontvangen over de stamboom van de familie Braes op 29 april 2021.

-Lefever Frank, secretaris Kerkfabriek Vlierbeek. Informatie ontvangen met betrekking tot het archief van de Kerkfabriek Vlierbeek op 1 mei 2021.

-Ons Johan, voormalig werknemer bij Solomo NV en fervent Coca-Cola verzamelaar. Informatie over Solomo NV en andere voormalige bottelarijen van Coca-Cola ontvangen op 9 april 2021.

-Sas Bart, archivaris Stadsarchief Turnhout. Informatie over de Kempische Bottelarij NV ontvangen op 5 mei 2021.

-Stuyven Roger, buurtbewoner en voormalig voorzitter van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw. Getuigenis op 6 april 2021.

-Vanautgaerden Guy, voormalig National Wholesaler Manager AB InBev. Informatie ontvangen over de overname van Solomo NV door Artois op 7 april 2021.

-Vanden Bosch Gerrit, Archivaris Aartsbisdom Mechelen-Brussel. Informatie ontvangen met betrekking tot het archief van het Bisdom Mechelen-Brussel op 3 mei 2021.

-Vandeput Hans, buurtbewoner. Getuigenis aan de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw op 8 april 2021.

-Vandeput Marc, zoon van Jacques Vandeput. Informatie over zijn vader ontvangen op 7 mei 2021.

-Van Aerschot Jan, voormalig werknemer bij Solomo NV. Getuigenis aan de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw op 22 april 2021.

-Van Cleynenbreugel Jos, buurtbewoner. Getuigenis aan de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw op 27 april 2021.

-Van de Gaer Agnes, dochter van Gust Van de Gaer. Informatie ontvangen op 29 april 2021.

-Van Gansen Kristof, achterkleinneef van Gustave Van Gansen. Informatie ontvangen over Gustave Van Gansen op 23 april 2021.

 

Tijdschriften en krantenartikels:

 

-Bernaerts, J. (2018, 17 februari). Nonkel Staf was een visionair. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.hln.be/antwerpen/nonkel-staf-was-een-visionair~aaf01e2c/

-De Standaard. (2016, 31 mei). Bottelarijen van Coca-Cola fuseren. De Standaard. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.standaard.be/cnt/dmf20160530_02315474

-De Tijd. (1989, 28 februari). Coca-Cola koopt Brugse bottelaar Sobrumo. De Tijd. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.tijd.be/algemeen/algemeen/Coca-Cola-koopt-Brugse-bottelaar-Sobrumo/5028276

-De Tijd. (1990, 29 september). BM investeert 1,2 miljard in nieuwe installaties. De Tijd. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.tijd.be/algemeen/algemeen/ABM-investeert-1-2-miljard-in-nieuwe-installaties/5052938

-De Tijd. (1990, 24 oktober). Coca-Cola stopt productie in Roeselare. De Tijd. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.tijd.be/algemeen/algemeen/coca-cola-stopt-produktie-in-roeselare/5059442.html

-De Tijd. (1991, 5 februari). Ontslagen bij Coca-Cola Roeselare. De Tijd. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.tijd.be/algemeen/algemeen/Ontslagen-bij-Coca-Cola-Roeselare/5071691

-De Tijd. (1993, 12 juni). Coca-Cola opent nieuw distributiecentrum in Oostkamp. De Tijd. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.tijd.be/algemeen/algemeen/Coca-Cola-opent-nieuw-distributiecentrum-in-Oostkamp/5119992

-De Tijd. (1995, 13 december). Coca-Cola Enterprises lonkt naar Belgische bottelarijen. De Tijd. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.tijd.be/algemeen/algemeen/Coca-Cola-Enterprises-lonkt-naar-Belgische-bottelarijen/5157426

-De Tijd. (1996, 14 mei). Coca-Cola Enterprises koopt Franse en Belgische bottelactiviteiten. De Tijd. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.tijd.be/algemeen/algemeen/Coca-Cola-Enterprises-koopt-Franse-en-Belgische-bottelactiviteiten/5176714

-Gondola. (2015, 6 augustus). Europese Coca-Cola bottelarijen fuseren. Gondola. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.gondola.be/nl/news/europese-coca-cola-bottelarijen-fuseren

-Het Laatste Nieuws. (2011, 9 december). Geheime formule van Coca-Cola naar museum. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.hln.be/buitenland/geheime-formule-van-coca-cola-naar-museum~abbb53f6/

-Het Nieuwsblad. (2018, 18 februari). Hoe Coca Cola in ons België belandde. De Antwerpenaar die ons “exotische” cola leerde drinken. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180217_03362876?&articlehash=E0735455A76DBD52BF784136D3BDE6CFD6C5459FFB27A69561D4CD2477F69DC24C3F6BD5D99C75CAD78F8D6554B36A52B15144736ACD17617F8817739AC033C5

-Horckmans, M. (2011, 20 juni). Zakenman Jean Van Milders overleden. Business AM. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://businessam.be/zakenman-jean-van-milders-overleden-exp-147969/
-Lismond, E. (2014, 2 februari). Industrieel erfgoed verdwijnt. Coca-Cola bottelarij definitief weg in Gazometerstraat. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.nieuwsblad.be/cnt/bleli_20140201_001

-Trends. (z.d.). Gustave “Staf” Van Gansen. Trends. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://trends.levif.be/medias/11744/6013159.jpg

 

Websites:

 

-Advergize. (z.d.). Coke Slogans From Then & Now: The Ultimate List. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.advergize.com/marketing/coke-slogans/#:~:text=%E2%80%9CDelicious%20and%20Refreshing%E2%80%9D%20This%20was%20the%20first%20and,remained%20loyal%20to%20this%20slogan%20till%20the%201920s.
-ANU Museum of the Jewish people - Druck, R. (z.d.). Atlanta Jews and Coca-Cola. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.anumuseum.org.il/atlanta-jews-and-coca-cola/

-Cobb Memorial Archives. (z.d.). May 8, 1886 – First time Coca-Cola was sold. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://cobbmemorialarchives.wordpress.com/2017/05/08/may-8-1886-first-time-coca-cola-was-sold/
-Coca-Cola België en Luxemburg. (z.d.). 130 jaar Coca-Cola Slogans. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.coca-cola.be/leer-ons-kennen/geschiedenis/wereldwijd/130-jaar-coca-cola-slogans
-Coca-Cola België en Luxemburg. (z.d.). De geschiedenis van Fanta. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.coca-cola.be/onze-merken-en-verhalen/fanta/de-geschiedenis-van-fanta
-Coca-Cola België en Luxemburg. (z.d.). De geschiedenis van The Coca-Cola Company. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.coca-cola.be/leer-ons-kennen/geschiedenis en https://nl.coca-cola.be/leer-ons-kennen/geschiedenis/wereldwijd/de-geschiedenis-van-coca-cola
-Coca-Cola België en Luxemburg. (z.d.). Gevonden: de oudste Belgische Coca‑Cola reclame. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.coca-cola.be/leer-ons-kennen/geschiedenis/in-belgie-en-luxemburg/oudste-belgische-coca-cola-reclame-gevonden
-Coca-Cola België en Luxemburg. (z.d.). Het verhaal achter de oude bottelarij in Sint-Truiden. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.coca-cola.be/leer-ons-kennen/geschiedenis/in-belgie-en-luxemburg/de-bottelarij-in-sint-truiden
-Coca-Cola België en Luxemburg. (z.d.). Ontdek de ingrediënten van onze frisdranken. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.coca-cola.be/duurzaamheid/dranken/ingredienten/ontdek-de-smaakmakers-van-onze-drankjes
-Coca-Cola India - Ryan, T.  (2016, 5 mei). Who Was Dr. Joseph Jacobs? Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.coca-colaindia.com/stories/jacobs-pharmacy
-Coca-Cola Nederland. (z.d.). Fanta Facts. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.cocacolanederland.nl/onze-merken-en-verhalen/fanta/fanta-facts

-Coca-Cola Nederland. (z.d.). Welkom in de geschiedenis van de Coca-Cola Company. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.cocacolanederland.nl/leer-ons-kennen/onze-geschiedenis

-Contour Bottle. (z.d.). The Coca-Cola Contour Bottle, a tribute to Earl. R. Dean.  Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.contourbottle.com/

-Erfgoud Sint-Truiden. (z.d.). De geschiedenis van Coca-Cola in Sint-Truiden. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.erfgoud.be/nl/lees/1659

-Famous inventors. (z.d.). John Pemberton. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.famousinventors.org/john-pemberton

-Find a grave. (z.d.). Joseph Augustus Biedenharn. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.findagrave.com/memorial/19211829/joseph-biedenharn

-Find a grave. (z.d.). Willis Erwin Venable. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.findagrave.com/memorial/51407971/willis-erwin-venable

-Geni. (z.d.). Ernest Woodruff. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.geni.com/people/Ernest-Woodruff/6000000002420865130

-Greelane. (2019, 21 september). De evolutie van de frisdankfontein en de frisdrankindustrie. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.greelane.com/nl/geesteswetenschappen/geschiedenis--cultuur/history-of-the-soda-fountain-1992432/

-Greelane. (2019, 3 december). De interessante geschiedenis van frisdranken. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.greelane.com/nl/geesteswetenschappen/geschiedenis--cultuur/introduction-to-pop-the-history-of-soft-drinks-1991778/

-History of soft drinks. (z.d.). History and timeline of soft drinks. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van http://www.historyofsoftdrinks.com/soft-drink-history/timeline-of-soft-drinks/

-History of soft drinks. (z.d.). Invention and history of soda fountain. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van http://www.historyofsoftdrinks.com/soft-drink-history/history-of-soda-fountain/

-History of soft drinks. (z.d.). Invention of carbonation and history of carbonated water. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van http://www.historyofsoftdrinks.com/soft-drink-history/history-of-carbonated-water/

-Immigrant Entrepreneurship - Fox, B. (2016, 3 juni). Joseph Jacobs. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.immigrantentrepreneurship.org/entries/joseph-jacobs/

-Inventaris onroerend erfgoed. (z.d). Burgerhuis Inde Dry Coppen. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/42469

-Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (z.d.). Hotel Atlanta. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://monument.heritage.brussels/nl/Brussel_Vijfhoek/Adolphe_Maxlaan/5/33217

-Jouw Web. (z.d.). Coca-Cola. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://503915cocacola.jouwweb.nl/geschiedenis

-Kruispuntbank van Ondernemingen. (z.d.). Vestigingseenheden van de entiteit 0402.206 (Delhaize). Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://kbopub.economie.fgov.be

-Military Wikia. (z.d.). John Stith Pemberton. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://military.wikia.org/wiki/John_Stith_Pemberton

-New Georgia Encyclopedia. (z.d.). John Stith Pemberton. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.georgiaencyclopedia.org/articles/business-economy/john-stith-pemberton-1831-1888

-Packonline.nl. (z.d.). Coca-Cola bottelt 20 jaar in Wilrijk. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.packonline.nl/nieuws/coca-cola-bottelt-twintig-jaar-in-wilrijk-belgie

-Planet Retro. (z.d.). Coca-Cola history began at the soda fountain. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://blog.retroplanet.com/coca-cola-history-began-soda-fountain/

-Retroscoop. (z.d.). Marie Thumas en haar rivalen. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van http://www.retroscoop.com/industrieel.php?artikel=177

-Rfelx City. (z.d.). Grande fabrique Esders. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van http://www.reflexcity.net/bruxelles/communes/ville-de-bruxelles/pentagone/rue-de-la-vierge-noire/grande-fabrique-esders-disparus

-Robby De Caluwé. (1995, 3 mei). Coca-Cola. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van http://users.skynet.be/robby.decaluwe/cocacola.html
-Soda Pop Culture. (2016, 13 november). Coca Cola: The ads and slogans History. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://sodapopculture.wordpress.com/2016/11/13/coca-cola-the-ads-and-slogans-history/

-The Atlanta 100. (2018, 18 september). Jacobs’ Pharmacy: Site of the first Coca-Cola sale. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://theatlanta100.com/history/2018/09/18/jacobs-pharmacy/16807
-The Biedenharn Coca-Cola Museum. (z.d.). The origin of bottled coke. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van http://www.biedenharncoca-colamuseum.com/origins.htm
-The Biedenharn Coca-Cola Museum. (z.d.). The origin of the bottle. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van http://www.biedenharncoca-colamuseum.com/bottle.htm
-The Coca-Cola Company. (z.d.). Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.coca-colacompany.com/
-Vlaamse, Radio en Televisie – Vandervelden, J. (2021, 8 januari). Baanbrekende plekken: de fabriek waar erwten, bonen en Willy Sommers werden ingeblikt. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/12/de-fabriek-waar-erwten-bonen-en-willy-sommers-werden-ingeblikt/

 

-Alexander Samuelson. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Samuelson

-Angelo Mariani. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Angelo_Mariani

-Anheuser-Busch InBev. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anheuser-Busch_InBev

-Asa Griggs Candler. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://en.wikipedia.org/wiki/Asa_Griggs_Candler

-Brouwerij Artois. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_Artois

-Coca-Cola. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola

-Coca-Cola Enterprises. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Enterprises

-Earl R. Dean. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://en.wikipedia.org/wiki/Earl_R._Dean

-Ernest Woodruff. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Woodruff

-Fanta. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Fanta
-Frank Mason Robinson. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Mason_Robinson
-Interbrew. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Interbrew
-John Pemberton. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Pemberton

-Joseph A. Biedenharn. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_A._Biedenharn
-List of Coca-Cola slogans. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Coca-Cola_slogans

-Marie Thumas. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Thumas

-Soda fountain. (z.d.) In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Soda_fountain

-Sprite. (z.d.) In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van https://en.wikipedia.org/wiki/Sprite_(drink)

-Vin Mariani. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in maart-mei 2021 van

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vin_Mariani

 

 

 

Deel deze pagina