Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Bronnen

Overzicht van gebruikte bronnen:

 

Hier vind je een overzicht van de gebruikte bronnen voor de reportage "Vlierbeek tijdens de Tweede Wereldoorlog" van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw. Onderaan elke websitepagina kan je tevens de bronnen per hoofdstuk raadplegen.

 

Boeken:

-Courage, G. (1949). The History of 15/19 The King’s Royal Hussars, 1939-1945. Gale & Polden.

-Devos, W. & Gony, K. (2019). Oorlog. Bezetting. Bevrijding: België 1940-1945. (1ste druk). Tielt, België: Uitgeverij Lannoo nv.

-De Vos, L. & Decat, F. (1990). België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10. Mei 1940, van Albertkanaal tot Leie. (1ste druk). Kapellen, België: De Nederlandsche Boekhandel/Uitgeverij Pelckmans.

-Joostens, J. (1982). Vlierbeek of de memoires van de Sloeber. (1ste druk). Leuven, België: Davidsfonds-Heemkundige Kring Vlierbeek.

-Joostens, J. (1984). Sloeber en de oorlog. (2de druk). Leuven, België: Davidsfonds-Heemkundige Kring Vlierbeek.

-Keustermans, D. (2019). Melda. (1ste druk). Arnhem, Nederland: AquaZZ.

-Orr, D. & Truesdale, D. (2005). The Rifles are There: 1st and 2nd Battalions, The Royal Ulster Rifles in the Second World War. Barnsley, England: Pen & Sword Books Ltd.

-Rodenbach, A. (1942). Brieven van Albrecht Rodenbach (1ste druk). Antwerpen, België: De Nederlandsche Boekhandel.

-Serrien, P. (2014). Zo was oorlog. (1ste druk). Antwerpen, België: Uitgeverij Manteau / WPG Uitgevers België nv.

-Smeyers, A. (1972). Kessel-Lo in oude prentkaarten deel 1. Zaltbommel, Nederland: Europese Bibliotheek.

-Smeyers, A. (1977). Kessel-Lo in oude prentkaarten deel 2. Zaltbommel, Nederland: Europese Bibliotheek.

-Taghon, P. (2010). Mei 1940 - De 18-daagse veldtocht in woord en beeld. (2de druk). Tielt, België: Uitgeverij Lannoo nv en Peter Taghon.

-Van Brussel, L. (1974). 18 dagen Blitzkrieg. Brussel, België: Frans Masereelfonds.

-Van den Wijngaert, M. & De Wever, B. & Maerten, F. & Luyten, D. & Nefors, P. & Vandeweyer, L. & Beyen, M. (2015). België tijdens de Tweede Wereldoorlog. (2de druk). Antwerpen, België: Uitgeverij Manteau / WPG Uitgevers België nv.

 

Tijdschriften en krantenartikels:

-ACW Groot Leuven, Jaargang 4, Nummer 1, 1990.

-Belgisch Staatsblad (1960). 5446.

-De Linie (29.05.1953). Eigen levenshofke voor God bestierd. De Linie. Archief Heemkundige Kring Vlierbeek vzw.

-Flouquet. P. (februari 1940). Centre de vacances à Kessel-Loo. Bâtir, nummer 87, pagina 52-54 en 76.

-Smeyers, J. (1955). Petrus Paul, M. Alberdingk Thijm. Dietsche Warande en Belfort, Jaargang 100, pagina 385-390.

-Van Goethem, F. (1949). In memoriam Professor Louis van Bauwel 1888-1948. Onze Alma Mater, Jaargang 1949, pagina 24.

 

Documenten uit archieven:  

-Abdij van Vlierbeek: Huizen en bewoners. Onderpastoor Willy Vanopdenbosch. 1984. Archief Heemkundige Kring Vlierbeek vzw.

-Brief van de Heer S. Van Meulecom, kommissaris van de Vlaamse Jeugdherbergcentrale aan de Heer F. Baeb, architect van 23-04-1940 met betrekking tot de opening van de jeugdherberg op de Kesselberg. Stadsarchief Leuven.

-Getuigenis van Luitenant A. Rose, compagniecommandant van de 7de Compagnie, Dossier 6de Regiment Jagers te Voet. Archief 1939-1940. Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (Classified Archives), Ministerie van Landsverdediging.

-Getuigenis van Onderluitenant W. Daupe, peletonscommandant van de 7de Compagnie, Dossier 6de Regiment Jagers te Voet. Archief 1939-1940. Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (Classified Archives), Ministerie van Landsverdediging.

-Liber Baptizorum 1940-1945 van Vlierbeek. Archief Heemkundige Kring Vlierbeek vzw.

-Lijsten der fundaties en bestelde missen Onze-Lieve-Vrouwekerk Vlierbeek – Kalender der goddelijke diensten en van het parochiaal leven (1937-1945). Rijksarchief Leuven.

-Lijsten der opeisingen van de Gemeente Kessel-Loo 1938-1940. Stadsarchief Leuven.

-Manuaal van inkomsten en uitgaven van de Kerkfabriek van Vlierbeek (1939-1944). Rijksarchief Leuven.

-Militiedossiers van Ferdinand Edmond Gregoire en Andreas-Albrecht Verryt.

-Nomina Defunctorum 1940-1945 van Vlierbeek. Archief Heemkundige Kring Vlierbeek vzw.

-Notulen Gemeenteraden Kessel-Loo 1939-1940. Stadsarchief Leuven.

-Smeyers, Jozef. Boekje eucharistieviering d.d. 15-08-2019. Archief Heemkundige Kring Vlierbeek vzw.

-Vanderloock, E. Oude families te Kessel-Lo, deel IV. Bibliotheek Familiekunde Vlaanderen. Leuven.

-Toespraak door André Smeyers bij de dankprocessie 1945 in Vlierbeek. Archief Heemkundige Kring Vlierbeek vzw.

-Uittreksel uit het register der Beraadslagingen van den Gemeentenraad, Gemeente Kessel-Loo, d.d. 15-12-1937. Oprichting eener jeugdherberg en vacantie-tehuis. Stadsarchief Leuven.

-Vlierbeek, een abdij voor de 21ste eeuw, Wonen binnen gastvrije muren. Archief Heemkundige Kring Vlierbeek vzw.

-Vlierbeekse Kroniek. Maurits Smeyers. Davidsfonds Vlierbeek – Heemkundige Kring Vlierbeek vzw. 1992. Archief Heemkundige Kring Vlierbeek vzw.

-War Diary 246 Field Company Royal Engineers d.d. 13-05-1940. The National Archives of the UK: Public Records Office.

-War Diary 2nd Royal Ulster Rifles d.d. 14-05-1940. The National Archives of the UK: Public Records Office.

 

Websites:

-Devadder, R. (z.d.). De bombardementen op Leuven. Geraadpleegd in april 2020 van http://www.dewits.be/KVRVlBt/Belang/bommen.html

-Driessen, E. (z.d.). Stamboom Driessen – Elisabeth Emilia Maria Sybilla Alberdingk Thijm (1863-1952). Geraadpleegd in april 2020 van https://www.genealogieonline.nl/stamboom-driessen/I7357790.php

-Florquin, J. (1973, 12 maart). Ten huize van Prof. dr. Alfons Vranckx, Maria-Theresiastraat 90, 3000 Leuven. Geraadpleegd in april 2020 van https://dbnl.org/tekst/flor007tenh16_01/flor007tenh16_01_0007.php

-Nationaal Biografisch Woordenboek. (z.d.). Louis Van Bauwel. Geraadpleegd in april 2020 van

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nbwv/#source=1&page=56&accessor=accessor_index&view=imagePane

-Regionaal Landschap Dijleland vzw. (z.d.). De ijzeren muur tussen Koningshooikt en Waver. Geraadpleegd in april 2020 van http://www.kwlinie.be/

-Serrien, P. (2010, 11 oktober). Bombardementen in België tijdens WOII. Geraadpleegd in april 2020 van pieterserrien.be/2010/10/11/bombardementen-in-belgie-tijdens-woii/

-Serrien, P. (2015, 21 mei).  Duitse bombardementen op België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geraadpleegd in april 2020 van https://pieterserrien.be/2015/05/21/duitse-bombardementen-op-belgie-tijdens-de-tweede-wereldoorlog/

-Stellungnahme sur Bericht der 19.Division. Geraadpleegd in april 2020 van https://wwii.germandocsinrussia.org.

-Van Opstal, W. (z.d.). De Achttiendaagse Veldtocht. Geraadpleegd in april 2020 van https://18daagseveldtocht.be/

-Van Opstal, W. (z.d.). De Achttiendaagse Veldtocht. 18de Bataljon Genie. Geraadpleegd in april 2020 van https://18daagseveldtocht.be/genie/divisiegenie/18de-bataljon-genie/

-Van Opstal, W. (z.d.). De Achttiendaagse Veldtocht. 6de Regiment Jagers te Voet. Geraadpleegd in april 2020 van https://18daagseveldtocht.be/infanterie/eerste-reserve/6de-regiment-jagers-te-voet/

-Van Opstal, W. (z.d.). De Achttiendaagse Veldtocht. 19de Regiment Artillerie. Geraadpleegd in april 2020 van https://18daagseveldtocht.be/artillerie/legerkorpsartillerie/19de-regiment-artillerie

-Van Opstal, W. (z.d.). De Achttiendaagse Veldtocht. Groot Hoofdkwartier. Geraadpleegd in april 2020 van https://18daagseveldtocht.be/grote-eenheden/groot-hoofdkwartier/

-War Heritage Institute. War Dead Register. Geraadpleegd in april 2020 van https://www.wardeadregister.be/nl

-Werkgroep Oorlog & Vrede Bierbeek. (z.d.). 40-45 in Bierbeek. Geraadpleegd in april 2020 van https://www.bierbeek1418.be/bierbeek-40-45/

-Werkgroep Oorlog & Vrede Bierbeek. (z.d.). De ijzeren muur in Bierbeek. Geraadpleegd in april 2020 van https://www.bierbeek1418.be/bierbeek-40-45/de-ijzeren-muur-in-bierbeek/

-De slag om Leuven. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in april 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_Leuven_(1940)

-Fusies van Belgische gemeenten. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in april 2020 van

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fusies_van_Belgische_gemeenten

-Marie Louise De Meester. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in april 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_De_Meester

-Otto von Knobelsdorff. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd in april 2020 van

https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Knobelsdorff

-Suisse. (z.d.). In Encyclo.nl. Geraadpleegd in april 2020 van https://www.encyclo.nl/begrip/Suisse

-Zusters Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria. (z.d.). In Wikipedia.

Geraadpleegd in april 2020 van

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zusters_Missionarissen_van_het_Onbevlekte_Hart_van_Maria

 

Documentaires:

-Fonk vzw. (Producent) & Van Schaeren, J. (Scenarist en regisseur) (2019). De slag om Leuven [Documentaire]. Leuven, België.

 

Persoonlijke getuigenissen:

-Billet Frans en Billet An, kleinzoon en achterkleindochter van Frans Nackaerts en Maria Elisabeth Sente. Informatie over de familie Nackaerts ontvangen op 25 april 2020.

-Cockx Paul, zoon van Juul Cockx en Lisa Van Looy. Getuigenis aan W.M. - Heemkundige Kring Vlierbeek op 4 mei 2020.

-Cockx Godelieve, dochter van Juul Cockx en Lisa Van Looy. Getuigenis aan M.M. - Heemkundige Kring Vlierbeek in 2001.

-Devadder Robby, familielid van Guilelmus Devadder. Getuigenis aan W.M. - Heemkundige Kring Vlierbeek op 6 april 2020. Guilelmus Devadder was de broer van de grootvader van Robby Devadder. Devadder, R. (z.d.). De bombardementen op Leuven. Geraadpleegd in april 2020 van http://www.dewits.be/KVRVlBt/Belang/bommen.html

-De Vadder Fons - neef van Victor De Vadder - en zijn echtgenote De Neef Rosa. Informatie over Victor De Vadder ontvangen van het echtpaar op 11 oktober 2020.

-Herpelinck Monique, van de dienst “Service Travaux” van de gemeente Braine-le-Comte. Informatie over Auguste Alfred Catoire ontvangen op 28 april 2020.

-Joostens Luc, kleinzoon van Antoine Joostens (broer van Jan Joostens). Informatie over de familie Joostens ontvangen op 17 mei 2020.

-Pollet Fabrice, kleinzoon van Auguste Alfred Catoire. Getuigenis aan W.M. - Heemkundige Kring Vlierbeek op 28 april 2020.

-Uyttebroeck Jan, zoon van Leopold Uyttebroeck. Getuigenis aan W.M. - Heemkundige Kring Vlierbeek op 10 april 2020. Leopold Uyttebroeck woonde op het Gemeenteplein 32 (PRIMELA).

-Vandeput Hans, kleinzoon van Jan Vandeput. Getuigenis aan W.M. - Heemkundige Kring Vlierbeek op 5 mei 2020.

-Vandeput Hans, achterkleinzoon van Jef Dechamps - de Suisse - en Rosalia Vandenbosch. Informatie over Felix Dechamps ontvangen op 10 mei 2020.

-Vanderloock Annie en Vanderloock Gerda, dochters van Louis Vanderloock. Informatie over Louis Vanderloock ontvangen op 3 mei 2020 en op 17 mei 2020.

-Vanderloock Louis, oorlogsdagboek. Vanderloock, E. Oude families te Kessel-Lo, deel IV. Bibliotheek Familiekunde Vlaanderen. Leuven. Louis Vanderloock woonde op het Gemeenteplein 26.

-Vandevenne Rik, lid van de Heemkundige Kring van Spiere-Helkijn. Informatie over Auguste Alfred Catoire ontvangen op 27 april 2020.

-Van Cleynenbreugel Mia. Getuigenis over het verhaal van haar familie over Elisabeth Alberdingk Thijm aan W.M. - Heemkundige Kring Vlierbeek in april 2020.

-Van Opstal Walter, kleinzoon van Maurice Celis. Getuigenis aan W.M. - Heemkundige Kring Vlierbeek op 19 april 2020.

-Van Opstal Walter, beheerder van https://18daagseveldtocht.be/. Informatie ontvangen in de periode maart-mei 2020.

-Verbeeck Xavier en Van Ermengem Marleen, dochter van Emma van Bauwel en kleindochter van Louis van Bauwel en Maria van Bavel. Informatie over de familie van Bauwel ontvangen van het echtpaar op 3 mei 2020.

-Vervoort Jan, zoon van Louis Vervoort en kleinzoon van Pieter Vervoort en Clemence Brants. Getuigenis aan W.M. - Heemkundige Kring Vlierbeek op 3 mei 2020.

-Vervoort Jan. Informatie over Edward Dechamps ontvangen op 11 mei 2020.

-Vervoort Louis, zoon van Pieter Vervoort en Clemence Brants. Getuigenis aan M.M. - Heemkundige Kring Vlierbeek in 2001.

 

 

 

 

Deel deze pagina