Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Geschiedenis
1127 – 1257: Van priorij naar abdij

Monnik van de abdij van VlierbeekRond 1127 kwamen de eerste monniken naar Vlierbeek. Spoedig werd de nieuwe stichting verrijkt met schenkingen door leden van de Brabantse adel en andere welgestelden en verwierf ze veel aanzien. De eerste monniken bouwden een kleine eenvoudige kerk, mogelijk slechts bestaande uit hout en leem.

 

Als priorij, afhankelijk van Afflichem, wenste Vlierbeek autonomie. Het wendde zich, met de steun van de abten van Park en Averbode, tot de tegenpaus Victor IV (1159-1164).

 

Paus Victor IV was als kerkvorst aangewezen door keizer Frederik Barbarossa (1152-1190) tegen Alexander III omdat deze laatste paus de keizer weerstand bood wat betreft diens Italiaanse politiek. De tussenkomst van Victor IV ligt vast in twee bullen uit 1163. Hij verweet Affligem nalatigheid ten overstaan van Vlierbeek, schonk dit laatste klooster een volledige zelfstandigheid en beval het binnen de maand een eigen abt te kiezen. De monniken gingen hierop gretig in en reeds op 18 augustus 1163 werd Evrardus (1163-1173) tot eerste abt gewijd.

 

Affligem legde zich evenwel niet neer bij deze gang van zaken. Pas in 1173, na tussenkomst van de Brabantse hertog, van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en van edelen, werd de nieuwe situatie door het moederklooster aanvaard, op voorwaarde dat als abt te Vlierbeek steeds een monnik zou worden gekozen die te Affligem was geprofest. Dit zou een teken zijn van de vroegere afhankelijkheid. Daar dit voor de Vlierbeekse religieuzen moeilijk verteerbaar was, bleef de zaak lang aanslepen.

 

Het conflict laaide in 1257 zodanig terug op dat paus Alexander IV (1254-1261) de abt van Park en de deken van Sint-Rombouts te Mechelen opdroeg als scheidsrechters tussenbeide te komen. De hardnekkige houding van beide partijen noopte kort daarop de paus de abten van Grimbergen en Villers, evenals de bisschop van Atrecht als bemiddelaars aan te duiden. Nog in hetzelfde jaar 1257 hakte hij de knoop definitief door en ontsloeg hij Vlierbeek van alle ondergeschiktheid aan Affligem.

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

Zegel van abt Godescalcus (+1259).
Abt Diederic (Thierry)

Deel deze pagina