Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Geschiedenis
1532 – 1543: Abt Jan van Panhuys

Tijdens het abbatiaat van Leonardus Vrancx was Jan van Panhuys, tevoren religieus bij de bogaarden te Overlaar (Hoegaarden), in Vlierbeek monnik geworden. Bij de dood van Vrancx in 1532 werd hij als opvolger gekozen.

 

Het jaar daarop was het te Vlierbeek feest! Op 14 februari 1533 verleende paus Clemens VII aan van Panhuys en aan al zijn opvolgers de pontificale eretekens en machten, wat betekende dat de abt voortaan nagenoeg over een bisschoppelijke waardigheid beschikte. Hij mocht nu lagere wijdingen toedienen aan zijn eigen novicen en aan andere clerici, ook kerken, kerkhoven en alle liturgische voorwerpen wijden, een plechtige zegen geven na missen, metten, vespers en andere officies waarin hij pontificaal assisteerde enz. Deze nieuw verworven macht was herkenbaar aan het dragen van een mijter, een staf en een ring. Van deze kentekenen voorzien presideerde de abt van nu af aan de plechtigheden in de abdij, maar zo toonde hij zich ook in het openbaar bij belangrijke gelegenheden.

 

Een tekening van omstreeks 1593 toont de Vlierbeekse abt aldus uitgedost, opstappend in de Ommegang die ieder jaar in de maand december door de Leuvense straten trok. Naast de magistraat, de Universiteit, de gilden en de ambachten nam immers ook de geestelijkheid aan deze plechtige optocht deel. De abt liet zich hierbij vergezellen door een delegatie van de monniken. De besproken bevordering kostte echter geld. Er diende immers een vergoeding te worden betaald aan de paus en aan de bisschop van Luik. Precies in die periode werd Vlierbeek verplicht bij te dragen tot de betaling van de oorlogen van Karel V tegen de Turken. Dit putte de kas zodanig uit dat van Panhuys zich in 1534 verplicht zag eigendommen te verkopen. Hij stierf op 5 september 1543.

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

Mijter en staf op portret abt Meugens
De abt van Vlierbeek in de Leuvense ommegang

Deel deze pagina