Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Vlierbeek

De naam ‘kerkfabriek’ ligt in het taalgevoel van deze tijd nogal ongemakkelijk. Deze benaming is eeuwenoud en komt van het Latijnse ‘fabrica’ of onderneming. In het geval van de kerkfabriek was dat dan een onderneming opgevat als een bestuursorgaan, vooral gevormd door leken, en belast met het beheer van de kerkelijke goederen. De kerkfabriek zoals we die nu kennen als openbare instelling dateert van na de Franse Revolutie.

 

De kerkfabriek is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst mogelijk maken. Of anders gezegd zorgt zij ervoor dat we liturgie kunnen vieren.  Ze moet zorgen voor de geldelijke middelen die nodig zijn voor een waardige eredienst.

 

Verder is de kerkfabriek verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van haar patrimonium, in Vlierbeek meer concreet de ganse abdij.  Al heel wat gebouwen zijn gerestaureerd, nog heel wat plannen wachten op realisatie. De groene ruimten op de abdijsite zijn sinds 2008 in erfpacht gegeven aan de stad Leuven.  De stad realiseerde de vernieuwing van de wegen en de rioleringen, zorgde voor toeristische informatieborden en onderhoudt het groen.  De stad is ook een erg gewaardeerde partner bij de restauraties.  Er is een systematisch en vruchtbaar overleg tussen de kerkfabriek en de diverse stadsdiensten.  Met de financiële steun van de stad Leuven en de Vlaamse Gemeenschap (tot voor kort ook van de provincie Vlaams-Brabant) en van het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek en de talrijke grote en kleine sponsors komt de droom van een totaal herstel van de abdij in haar oude glorie stap voor stap dichterbij.

 

De kerkfabriek wordt bestuurd door de kerkraad.  Deze bestaat uit vijf verkozen leden en één lid van rechtswege, namelijk de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie.  De leden worden verkozen voor een periode van zes jaar, maar na drie jaar is er telkens een gedeeltelijke vernieuwing, de zogenaamde ‘kleine’ en ‘grote helft’.

 

Maken momenteel deel uit van de kerkraad van de Kerkfabriek OLV Vlierbeek: Hans Smeyers (voorzitter),  Frank Lefever (secretaris), Ann Goossens (penningmeester), Robrecht Janssen, Chris Vanneck, Karel Demarsin (aangestelde verantwoordelijke). 

 

Contact: kerkfabriekvlierbeek@gmail.com

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Vlierbeek

Deel deze pagina