Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Kerkraad van de parochie Onze- Lieve-Vrouw van Vlierbeek

De kerkraad is eigenaar van de als monument beschermde gebouwen op de abdijsite van Vlierbeek en kan voor het onderhoud en de restauratie ervan rekenen op de steun van de Vlaamse gemeenschap en de stad Leuven (voorheen ook van de provincie Vlaams-Brabant). Ook al zijn de subsidies voor restauratie van monumenten beduidend hoog, er blijven belangrijke bedragen ten laste van de monumenteneigenaar zelf. Dit behelst onder meer het aandeel van de eigenaar in de restauratiekosten (in principe 20%), het aanbrengen van hedendaags comfort dat geen restauratie is, de indexaanpassingen gedurende de looptijd van de werken en de voorfinanciering van de werken in afwachting van de subsidieontvangst.

 

Deze uitgaven worden mede mogelijk gemaakt dankzij de permanente steun van de lokale gemeenschap en de talloze sponsors via het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek. De groene ruimten op de abdijsite zijn sinds 2008 in erfpacht gegeven aan de stad Leuven. De stad realiseerde de vernieuwing van de wegen en de rioleringen en zorgde voor toeristische informatieborden. Zij draagt verder de zorg voor de verbetering van de aanleg en het onderhoud van het groen. De stad is ook een permanente en erg gewaardeerde partner bij de restauraties. Er is een systematisch en vruchtbaar overleg tussen de kerkraad en de diverse diensten van de stad Leuven.

 

Contact: kerkfabriekvlierbeek@gmail.com

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© Heemkundige kring Vlierbeek

Deel deze pagina