Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Nieuws
Pleegouders gezocht

zondag 1 mei 2022

Al eeuwenlang bieden de oude muren van onze abdij een groeiplaats aan diverse inheemse muurplanten. Nu de restauratiewerken aan de bijgebouwen van het Oud Abtskwartier volop van start zijn gegaan, organiseert Natuurpunt Vlierbeek in samenwerking met de Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek en stad Leuven een actie voor het behoud van deze muurflora tijdens de werken.

Muurflora op onze abdijsite

Van nature groeien muurflora zoals muurvaren, steenbreekvaren, muurleeuwenbek, muurbloem en muurhavikskruid in spleten van stenen of rotsen. Ze koloniseren ook op oude, met kalkmortel gebouwde muren. Deze inheemse flora wist zich dan ook zeer goed aan te passen aan deze specifieke leefomstandigheden. Ze kunnen immers goed om met droogtestress en temperatuurextremen. En bovendien kunnen ze groeien op plaatsen met zeer weinig bodemmateriaal.


Muurplanten zijn niet alleen belangrijk voor natuurbehoud. Ze geven ook een typisch, romantisch cachet aan oude muren en gebouwen en hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde. Jammer genoeg wordt deze plantensoort zeldzaam, onder meer door restauratiewerken van oude monumenten. Deze restauraties zijn uiteraard noodzakelijk, maar gebeuren vaak grootschalig zonder rekening te houden met de begroeiing. Bijgevolg is de gerestaureerde muur dan vaak voor tientallen jaren of langer ongeschikt voor nieuwe vegetaties.


Momenteel worden op ons abdijdomein de oude muren van de Pandgang gerestaureerd. Stad Leuven houdt bij deze restauratiewerken wel graag rekening met de aanwezige muurflora. Aannemer Renotec zal bij de uitvoering van de werken dan ook de waardevolle planten sparen. Aangezien de muren in slechte staat verkeren, is echter een doorgedreven renovatie aan de orde. Daarom zullen de muurplanten voorzichtig uit de muren van de Pandgang gehaald worden om vervolgens tijdelijk in potjes verplant te worden. Zodra de restauratiewerken beëindigd zijn, kunnen de planten dan terug op hun oorspronkelijke groeiplaats – in een aangepast substraat – geplant worden. Hiermee sparen we de waardevolle muurflora en behouden de muren ook na de renovatie hun charme. Uiteraard is deze transplantatie niet zonder risico. Jammer genoeg zal slechts een deel van de planten de verplanting overleven. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk planten in te zamelen en achteraf voorzichtig terug te planten.

Heb jij groene vingers?

Uiteraard moeten deze muurplantjes goed verzorgd worden. Daarom zoeken we nu enkele “pleegouders”, die gedurende de maanden van de restauratie de verzorging van deze plantjes op zich willen nemen. Heb jij groene vingers en woon je in de buurt van de abdij? Heb jij zin om samen met ons de waardevolle flora van onze abdij te helpen behouden? Stuur dan een mailtje naar Natuurpunt Vlierbeek via natuurpuntvlierbeek@gmail.com. De vrijwilligers van Natuurpunt Vlierbeek geven je graag alle nodige informatie wat betreft het afhalen en verzorgen van de planten.

 

Tekst: ©Abdij van Vlierbeek in samenwerking met Natuurpunt Vlierbeek.

Foto: Muurleeuwenbek. ©Natuurfotografie.nl

Deel deze pagina