Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

  Over deze site

  Deze website is een samenwerking van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw.

   

  Een eerdere website werd ontworpen en jarenlang onderhouden en uitgebouwd door de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw. In januari 2020 kreeg deze website een update waarbij het ontwerp en de realisatie uitgevoerd werden door k1 web & graphic design uit Kessel-Lo.

   

  Abdij van Vlierbeek

  3010 Leuven

  info@abdijvanvlierbeek.be

   

   

  Gebruikersovereenkomst

  Artikel 1. Voorwerp
  Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site www.abdijvanvlierbeek.be. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

   

  De Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw behouden zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

   

  Artikel 2. Aansprakelijkheid

  De Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

   

  Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. De Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw zijn niet verantwoordelijk tegenover gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door hun nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

   

  De Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw bieden de website www.abdijvanvlierbeek.be uitdrukkelijk aan "zoals hij is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. De Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw kunnen evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

   

  De Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw zijn niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. De Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw oefenen geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw de elementen goedkeuren die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw en de eigenaars van deze sites.

   

  De informatie op de site www.abdijvanvlierbeek.be wordt periodiek gewijzigd. De Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw behouden zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

   

  Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

  De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen …) eigendom zijn en blijven van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw. Niets van de site www.abdijvanvlierbeek.be mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

   

  Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  De Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw verzamelen persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. De Heemkundige Kring Vlierbeek vzw en Trefpunt Vlierbeek vzw verbinden er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

   

  Je leest er meer over in onze privacyverklaring.

   

  Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

  Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

   

  Laatste update 19 mei 2021

  Deel deze pagina