Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Restauratiefonds Abdij Vlierbeek RAV

Het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek, in samenwerking met de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Vlierbeek en de parochiale verenigingen, ontwikkelt en ondersteunt diverse initiatieven ter restauratie van de abdijsite van Vlierbeek. Dirk Vansina, schepen van de Stad Leuven, is de huidige voorzitter van het RAV. In het verleden werd reeds, mede met financiële steun van het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek, de restauratie mogelijk gemaakt van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Gastenkwartier met de Pastorij, de buitenzijde van het Nieuw Abtskwartier, de Westerpoort, de Noorderpoort en het Tuinprieel, thans Kapel.

 

Op 11 oktober 2015 werd tevens onder grote belangstelling en op initiatief van het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek het beeld “De monnik” van beeldhouwer Rik Van Schil onthuld.

 

Elk jaar opnieuw, op initiatief van het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek, worden op de avond van 14 augustus de Completen gezongen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en dit voor het grote publiek.

 

De Koning Boudewijnstichting ondersteunt deze initiatieven. Voor een storting van minimum 40 euro op rekening BE 10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 te 1000 Brussel, met vermelding LJ1913- JAVK-Abdij van Vlierbeek, Kessel-Lo, wordt aan de schenkers door de stichting een attest bezorgd waardoor de giften fiscaal aftrekbaar worden. Bijdragen kunnen ook direct gestort worden op rekening BE46 7440 0067 3636 van het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek, Kessel-Lo, met vermelding “steun voor de restauratie van de abdij“.

 

Contact RAV: mark.debrock@gmail.com

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© RAV

De monnik van Rik Van Schil
De completen

Deel deze pagina