Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Restauratiefonds Abdij Vlierbeek RAV

De restauratie van de abdijgebouwen van de Abdij van Vlierbeek wordt in belangrijke mate gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en de stad Leuven. Maar de lokale gemeenschap van Vlierbeek moet zelf nog een flink stuk bijdragen. Veel hangt af van milde schenkers.

 

Via een jaarlijkse geldinzameling en verschillende andere acties brengt het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek gelden bijeen om het niet gesubsidieerde deel van de restauratiekost te financieren.

 

Zo werd met financiële steun van het fonds de restauratie mogelijk gemaakt van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Gastenkwartier met de Pastorij, de buitenzijde van het Nieuw Abtskwartier en de Westerpoort.

In 2019 werden het Tuinprieel uit 1650 en de tuinmuur prachtig gerestaureerd met steun van het Restauratiefonds. Ook een replica van het gestolen beeld van O.L.Vrouw van Vlierbeek kon gerealiseerd worden dankzij het Restauratiefonds. Het portret van Ildefonsus Meugens, de laatste abt van de abdij, werd samen met de Heemkundige Kring Vlierbeek en Trefpunt Vlierbeek VZW aangekocht en kreeg een mooie plaats in de abdijkerk.

 

De restauratie van de abdij past in het ‘Masterplan Vlierbeek’ dat de toekomstvisie van de abdij vastlegt: restauratie, bestemming van de gebouwen, kansen voor de natuur en landbouw. De huidige actoren op de site zoals bijvoorbeeld de Abdijschool, de Parochie, de Chiro, het landbouwbedrijf en Café In den Rozenkrans krijgen er hun plek in. De uitrol van dit ‘Masterplan Vlierbeek’ zal vele jaren in beslag nemen. Het wordt een echt ‘monnikenwerk’, stap voor stap.

 

Ook de Koning Boudewijnstichting ondersteunt de restauratie van de Abdij van Vlierbeek. Stortingen van minimum 40 € op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting zijn fiscaal aftrekbaar (te vermelden: LJ1913-JAVK-Abdij van Vlierbeek, Kessel-Lo).

 

Contact RAV: vansina.dirk@telenet.be

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© RAV

Deel deze pagina