Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Tijdlijn
1424 – 1456: Interne conflicten

Filips de Goede hertog van Bourgondië. Rogier van der WeydenDat Vlierbeek niet gespaard bleef van interne conflicten bewijst de regering van abt Robrecht van Berthem (1424-1456). Hij stamde uit een gegoede Leuvense familie. Zijn gedrag als kloosteroverste stelde echter problemen, zodat Filips de Goede, hertog van Bourgondië (1419-1467) – Brabant was toen inderdaad in een groter politiek geheel geïntegreerd – zich ging beklagen bij paus Nicolaas V (1447-1455).

 

Deze beval op 31 mei 1448 de deken van Sint-Pieter te Leuven, Willem Bont, ter plaatse een onderzoek in te stellen. De klachten waren volgens de paus de volgende: “dat de abt zijn kloosterlijke waardigheid en de tucht van de Regel verloochent en een ergerlijk leven leidt, dat hij sommige goederen verkwist en verkoopt en dat door zijn nalatigheid en zorgeloosheid de abdij reeds vele schulden heeft, dat de gebouwen in ellendige staat verkeren en tot puin vervallen en nog andere zaken; dit alles door de schuld en het slecht beheer van de abt, die daardoor zowel geestelijke als stoffelijke schade berokkent aan de goddelijke Majesteit en aan de godsdienst, en alzo ook aan velen een slecht voorbeeld geeft”. De paus verzocht Willem Bont “om boven alle vooroordelen, eenvoudig en klaar, zonder rumoer noch gerechtelijke vorm te zoeken naar de waarheid”. Op grond van het verstrekte rapport zou de kerkvorst dan zelf “een rechtvaardig vonnis vellen volgens Gods ingeving”.

 

Het is niet meer uit te maken in hoeverre deze beschuldigingen juist waren. De paus verwees naar “geloofwaardige getuigenissen en openbare geruchten”. In elk geval schoot Willem Bont helemaal niet op met zijn onderzoek. Toen paus Nicolaas in 1455 stierf, staakte hij het geheel. Zijn opvolger, Callixtus III (1455- 1458), beval daarop de kanunniken van Sint-Pieter te Leuven en van Incourt de enquête te heropenen. De abt stierf echter kort daarop, namelijk op 31 april 1456.

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

Deel deze pagina