Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Tijdlijn
1466: Vlierbeek en Quinten Metsys

De Bewening van Christus door Quinten MetsysAbt van Langrode of, wat wellicht nog eerder aannemelijk is, zijn opvolger Leonardus Vrancx bestelde bij Quinten Metsys (Leuven, ca. 1466 - Antwerpen, 1530) een schilderij, waarschijnlijk bestemd voor één der altaren in de kloosterkerk. Het paneel vormt nu één der pronkstukken van Museum M. Het stelt de Bewening van Christus voor. Het uitgeteerde lichaam van de Zaligmaker ligt neer op de witlinnen lijkwade. Sint-Jan bevindt zich aan het hoofdeinde en laat Zijn Meester rusten tegen zijn schoot, terwijl Hij Hem bij de schouders ondersteunt en half opricht, om aldus het dode lichaam aan de toeschouwer te tonen. Bij het voeteinde omvat Jozef van Arimathea Christus' benen. Geheel achteraan buigt Maria zich vol treurnis voorover. Met de rechterhand wist zij haar betraande ogen en met de linker grijpt ze teder de magere arm van haar ontzielde Zoon. De schilder gelukte meesterlijk in de weergave van de emoties van de personages bij dit tragische gebeuren. De woordenloze dialoog tussen de vier personages groeit uit tot een gewijde stilte. De opkomende duisternis op de achtergrond suggereert dat Goede Vrijdag weldra voorbij is.

 

Het schilderij werd bij de Franse Revolutie openbaar verkocht. Het kwam in bezit van een zekere J.P. Heppens die het in 1825 schonk aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koorts in de Vlamingenstraat. In 1870 werd het door de pastoor verkocht aan de Leuvense antiquair A. Vande Put. Wat later kocht de Leuvense stadsarchivaris Edward van Even het aan. Via zijn erfgenaam Victor De Munter belandde het in 1938 in het Stedelijk Museum van Leuven, nu Museum M. Vervuild, krom gebogen en sterk beschadigd werd het hier onder de vorm van losse planken pas in 1963 op de zolder herontdekt. Een langdurige restauratie schonk het de vroegere luister terug.

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

Deel deze pagina