Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Tijdlijn
1642: Abt Petrus Scribs en de terugkeer naar Vlierbeek

Wapenschild ScribsIn 1641 verwisselden abt Scribs en de monniken hun refuge in de Mechelsestraat voor een huis in de huidige Diestsestraat, tegenover het Sinte Viven-gasthuys (huidige school van de Dochters van Maria, of Miniemeninstituut). Dit zou echter niet lang in gebruik blijven, want ondertussen waren te Vlierbeek zelf de werken van de heropbouw gestart.

 

Van abt Petrus Scribs (1630-1653) is een vrij grote koperen stempel bewaard, gebruikt voor het aanbrengen van een ex-libris op de lederen omslagen van boeken. Hij vertoont het wapenschild van de abt in een prachtige barokcartouche. Het wapen van de abt vertoont drie kreeften, deze worden als een visualisering van de naam Scribs gezien: scribs voor cribs – krebs wat zo veel als kreeft betekent in het Duits. Zijn devies luidde: Pedetentim (Stap voor stap). Deze leuze is perfect toepasselijk op wat deze abt uiteindelijk heeft gerealiseerd. Stap voor stap heeft hij immers het Vlierbeekse puin geruimd en hersteld of door nieuwbouw vervangen. Op 27 maart 1642 keerde hij met zijn monniken naar Vlierbeek terug, zeventig jaar na het gedwongen vertrek. Een nieuwe lente, een nieuw begin. Scribs kreeg dan ook bij de tijdgenoten de eretitel van tweede stichter van de abdij.

 

Het feit van de triomfantelijke terugkeer naar Vlierbeek ging niet onopgemerkt voorbij. Verscheidene tijdgenoten loofden in hun geschriften enthousiast het initiatief van abt Scribs. Veel later, in 1792, zouden de Vlierbeekse monniken een lofdicht opstellen ter ere van de toen pas verkozen abt, waarin ze jubelend herinnerden aan die gebeurtenis: “t Is heden hondert jaer en vyftig juist geleden, dat wy uyt Loven zyn naer Vlierbeek toegetreden".

 

Een eigenaardig feit, een soort “Vlaamse kwestie”, deed zich voor tijdens het abbatiaat van Scribs. Hij werd er namelijk door zijn eigen monniken van beschuldigd de Waalse religieuzen te bevoordelen en de Vlaamse te tergen. Wat er precies gebeurde, is echter niet te achterhalen. De abt stierf in 1653, op eenenzestigjarige leeftijd.

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

Deel deze pagina