Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Virtueel bezoek
Beeld "De monnik"

De monnikOp initiatief van het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek, kreeg op 11 oktober 2015 "De monnik" van de hand van minderbroeder beeldhouwer Rik Van Schil een vaste plaats op één van de  stillere plekjes van de abdijsite. Een beetje verscholen achter de muur, die de Engelsche Hof omzoomt, vind je dit beeld van een monnik dat naast nederigheid ook een sereen streven naar vrede uitstraalt. Op de sokkel lees je het woord PAX.

 

Kunstenaar Rik Van Schil (°16.06.1931-†19.12.2020) was beeldhouwer en minderbroeder. Er zijn niet zoveel hedendaagse beeldhouwers die vanuit hun religieuze roeping de vele aspecten van de spiritualiteit vorm hebben gegeven. Het oeuvre van Rik Van Schil kunnen we algemeen omschrijven als realistisch en expressief. Het vond zeker verwantschap met het werk van de Duitse grootmeester Ernst Barlach (1870-1938). Rik Van Schil probeerde de werkelijkheid weer te geven zoals hij ze zag, maar fel uitgepuurd en krachtig gestructureerd. De expressie in zijn werk kan hevig zijn, maar toch met een diepe, innerlijke dimensie, omdat ze voortkwam uit de bron van zijn religieuze ontroering.

 

Monniken hebben hier gedurende bijna 700 jaar gewerkt en gebeden, "Ora et Labora". En vooral het gebed (ora) was duidelijk belangrijker dan de arbeid (labora). Hoe moest worden gebeden werd immers op een zeer gedetailleerde wijze in de Regel van Benedictus (6de eeuw) voorgeschreven. Het koorgebed, van metten over de vespers tot de completen en over de kleine uren (priem, terts, sext en noon) bepaalde in zeven onderdelen de structuur van het dagelijks leven.

 

Merkwaardig is dat de monniken die fakkel onveranderd door de eeuwen heen hebben doorgegeven, tot op heden. Elke week werden alle 150 psalmen gebeden of gezongen, naast hymnen, kantieken, responsories en lezingen. Benedictus stak bovendien een vermanend vingertje op voor wie dat te veel zou vinden, waarbij hij herinnerde aan de voorlopers van de monniken die elke dag maar liefst 150 psalmen lazen!

 

Naast het doorgeven van de fakkel van de gebedstructuur was het streven naar vrede (PAX) essentieel. Het nastreven van eensgezindheid veronderstelde in de eerste plaats dat de vredeswens zou heersen in het hart van elk lid van de gemeenschap. Dit verklaart dat boven vrijwel alle abdijpoorten het woordje "PAX" terug te vinden is en waarom het hier ook een plaats kreeg op de sokkel van dit beeld.

 

© Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

 

Klik op de onderstaande foto's om deze te vergroten.

De monnik
De monnik
De monnik
De monnik
De monnik
De monnik
De monnik

Deel deze pagina