Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Virtueel bezoek
Gastenkwartier

Het gastenkwartier

 

Het Gastenkwartier werd gebouwd tussen 1642 en 1727. Zoals de naam reeds aangeeft deed dit gebouw oorspronkelijk grotendeels als gastenkwartier van de abdij dienst. De mooie Rubensiaanse deur met bovenlicht liet Abt Petrus Paradaens (1699 – 1728) in 1727 aanbrengen.

 

Begin 19de eeuw - na de opheffing van de abdij dus - werd het Gastenkwartier verbouwd en onderverdeeld in woningen. Belangrijke figuren hebben deze voormalige kloostervertrekken sindsdien bewoond. Vermelden we slechts Pieter Paul Alberdingk-Thijm (1827 – 1904), hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Leuvense universiteit, medestichter van het Davidsfonds en vriend van de Vlaamse studenten. Alsook zijn dochter Elisabeth Alberdingk Thijm, vertaalster-schrijfster. Dankzij haar goede kennis van het Duits, bemiddelde zij in de oorlogsjaren tussen Vlierbeekse vluchtelingen – die ze gastvrij in de kelders van de abdij liet schuilen – en vertegenwoordigers van het Duitse leger.

 

Op 14 september 1830 verhief de Mechelse aartsbisschop F.-A. de Méan de voormalige abdijkerk tot parochiekerk van de dan nog jonge gemeente Kessel-Lo (gesticht in 1827). De rechtervleugel van het vroegere gastenkwartier doet sindsdien dienst als pastorij.

 

In 2006 werd het gastenkwartier grondig gerestaureerd (naar een ontwerp van ir.arch. Piet Stevens, met vooronderzoek van bouwhistoricus Lode De Clercq).   

 

Oostgevel van het gastenkwartier

Oostgevel van het gastenkwartier

 

Vanuit de pandtuin heeft men zicht op de enige resten van het vroegere uitgebreide gebouwencomplex. Aansluitend op de pandgang en rond de pandtuin bevonden zich: sacristie, kapittelzaal, slaapzaal, bibliotheek, infirmerie, refter enz. Daar ze hun functie verloren hadden, vielen ze na de afschaffing van de abdij onder de slopershamer. De westvleugel van de pandgang is geïntegreerd in de benedenverdieping van het Gastenkwartier en bleef dus bewaard.

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

© Foto

De mooie Rubensiaanse deur met bovenlicht liet Abt Petrus Paradaens (1699-1728) in 1727 aanbrengen en geeft nu toegang tot de kantoren van WISA BVBA, die informaticadiensten en software leveren aan scholen.

© Foto: Roger Stuyven

Gewelven van de pandgang in het vroegere gastenkwartier.

© Foto: Roger Stuyven

Op 14 september 1830 werd de voormalige abdijkerk ingericht als parochiekerk. De rechtervleugel van het vroegere gastenkwartier doet sindsdien dienst als pastorij.

Deel deze pagina