Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Virtueel bezoek
Kerkhof

Van parochiaal kerkhof naar gemeentelijke begraafplaats

Ten tijde van de benedictijnenabdij werden de monniken, zoals in de meeste abdijen, waarschijnlijk in de boomgaard begraven. De abten kregen een plaats in de krocht, een kelder in de pandgang. Bij de bouw van de nieuwe kerk in 1776 werd er voor de abten een crypte onder het hoogaltaar voorzien. Na het afschaffen van de abdij en de stichting van de parochie Vlierbeek werd een kerkhof aangelegd voor de voorgevel van de kerk. In 1857 verhuisde het kerkhof naar de zuidkant van de kerk. Als gemeentelijk kerkhof werd het systematisch vergroot. Eind 20ste eeuw werd ook deze begraafplaats te klein en werd een nieuw kerkhof voor de gemeente in gebruik genomen: "Het Diestseveld” aan de Diestsesteenweg.

Bezoek aan het kerkhof Vlierbeek

Grafmonumenten kunnen naar typologie ingedeeld worden in vier soorten: het hofje of graftuin, de sarcofaag, de kapel en de cippus. Bijzonder aan dit kerkhof is dat deze vier types hier aanwezig zijn.

 

Enkele prominenten liggen op dit kerkhof begraven. In de muur naast de toren bevinden zich de grafstenen van de laatste abt van Vlierbeek, Ildephonsus Meugens (1750 – 1806), en de laatste monnik Gerard Vaes (+ 1838). Het familiegraf van Eduard Remy (1813 – 1896) en afstammelingen, waaronder Auguste de Becker Remy, valt meteen op door zijn grootte.

 

Verder is het kerkhof een Campo Santo van de Leuvense universiteit. Enkele gekende hoogleraren liggen hier begraven:

  • Paul Alberdingk Thijm (1827 – 1904), historicus, eerste voorzitter van het Davidsfonds en voormalige abdijbewoner [vb. van een graftuin].
  • Jan Emiel Vliebergh (1872 – 1925), hoogleraar in de rechten en zeer actief in het Davidsfonds  [vb. van een grafkapel].
  • Mgr. Jozef Sencie (1865 – 1941), bezieler van de Vlaamse leergangen aan de Leuvense universiteit.
  • Jef Van den Eynde (1879 – 1929), legendarische studentenleider en ook stichter van de "Vlierbeekse feesten".
  • Louis Van Bauwel (1888 – 1948), jurist en voormalige abdijbewoner.
  • Maurits Smeyers (1937 – 1999), kunsthistoricus. Zoals zijn vader André Smeyers (1898 – 1979) eminente Vlierbeekkenner.

Enkele kunstenaars vonden hier tevens hun laatste rustplaats:

  • Frans Nackaerts (1884 – 1948). Zijn schilderij ‘Laat de kinderen tot mij komen’, hangt in de abdijkerk.
  • Jan Cobbaert (1909 – 1995).

Ook enkele markante Vlierbeekse dames liggen hier begraven:

  • Elisabeth Alberdingk Thijm (1863 - 1952). Vertaalster-schrijfster, dochter van Paul Alberdingk Thijm, voormalige abdijbewoonster, bemiddelde voor de Vlierbekenaren bij het Duitse leger tijdens beide wereldoorlogen.
  • Charlotte de Caritat de Peruzzis (1883 - 1953). Nicht en gezelschapsdame van Elisabeth Alberdingk Thijm, voormaige abdijbewoonster.

 

Verscheidene grafmonumenten herinneren ook aan de slachtoffers en vooral aan kleine en grote helden van de beide wereldoorlogen. Zo vind je er het grafmonument ter nagedachtenis aan onze helden die sneuvelden tijdens de Slag bij Vlierbeek op 9 en 10 september 1914.

 

Centraal op het kruispunt van de wandelpaden neemt de calvarie een prominente plaats in. Het gietijzeren kruis met Christusbeeld en een voet in neogotische stijl zou omstreeks 1880 op het kerkhof zijn geplaatst. Het is een werk van de Herentalse ijzergieterij en smederij August Van Aerschot. In 2019 kreeg het een grondige restauratiebeurt. Het gietijzeren beeld werd tijdens dit restauratieproces met veel zorg gezandstraald, gemetalliseerd en gespoten waarna het teruggeplaatst werd op zijn vertrouwde plaats te midden van het oude kerkhof.

Inventaris grafmonumenten

In 2009 startte de stad Leuven met de opmaak van een inventaris van waardevolle en te bewaren graftekens op de begraafplaatsen van Leuven. Epitaaf vzw, een vereniging voor funerair erfgoed, nam deze opdracht ter harte. In oktober 2011 lanceerde de stad Leuven, als één van de deelnemende gemeenten, een databank en website "Versteende Getuigenissen" rond funerair erfgoed. De belangrijkste grafmonumenten van de stedelijke begraafplaatsen worden op die manier digitaal in kaart gebracht. 

 

Klik op de onderstaande foto's om deze te vergroten en voor meer informatie bij de desbetreffende graven.

 

© Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

Abdij Van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf Dradon-Vanderstappen
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf Van Aerschodt
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof
Abdij Van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf Pros. De Koninck - Van Inthout
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf F. Van Hoof - Pasteels
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Oorlogsmonument WOI
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Oorlogsmonument WOI
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf Attibart
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Graf Isabelle Vanparus
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf Van Avondt-Vloebergh
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf Beosier-Moorkens
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Graf Alberdingk Thym
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf C. Muldermans-Absil
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Calvaire
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Calvarie
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Graf Van den Eynde
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf Roelandts-Cuitte
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf Daron-Michiels en Christiaens-Daron
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf C. Muldermans-Absil
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Graf Ignace Tombeur en echtgenote Maria Tuyls
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf Attibart
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf De Becker-Remy
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf De Becker-Remy
Abdij van Vlierbeek - Kessel-Lo - Familiegraf De Becker-Remy
Abdij van Vlierbeek - Kessel-Lo - Familiegraf De Becker-Remy
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf J.Meynaerts-Peeters
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Rustplaats der Familiën F.Van Looy-Cauberghs en Cockx-Van Looy
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf J. Antonus-Verheyden
Abdij van Vlierbeek - Kessel-Lo - Graf Vanderstappen
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Graf Vanderstappen
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Familiegraf Helsen-Roodhooft
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Graf Joseph Van Rillaer 1912-1994
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Grafkapel Grahame
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Grafkapel Grahame
Abdij van Vlierbeek - Kerkhof - Rustplaats der Familiën F.Van Looy-Cauberghs en Cockx-Van Looy
Bezoek olv Epitaaf vzw en Heemkundige Kring Vlierbeek
Grafkapel van Jan Emiel Vliebergh (1872 – 1925)

Deel deze pagina