Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Virtueel bezoek
Omgeving

De abdij, samen met het aanpalende kerkhof, werd in 1939 als landschap gerangschikt. De voornaamste gebouwen genoten hierbij bescherming als monument. In 1982 volgde een uitbreiding van die bescherming.

 

Begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw kocht de toenmalige provincie Brabant het Vijverpark (in eigendom van de familie Vanparrijs), het Leopoldspark (in eigendom van de familie Bellefroid) en het Van Hemelrijckcentrum (in eigendom van de Boerenbond) aan en creëerde zo een nieuw provinciaal domein. Zo werd dit groengebied gered van mogelijke verkaveling. De nog omliggende gronden en de 50 ha rondom de abdij van Vlierbeek werden ook aangekocht, zodat de abdijomgeving van bebouwing gespaard bleef.

 

Door het Koninklijk Besluit van 7 april 1977 werd de site binnen en buiten zijn muren op het Gewestplan Leuven als parkgebied ingekleurd. Met het ministerieel besluit van 23 februari 2001 werd de omgeving van de abdij als dorpsgezicht beschermd. Tevens is de abdijsite gelegen in een waterwinningsgebied. Het gebied ten noorden van de abdij is als zone voor passieve recreatie nu een deel van het Provinciedomein Kessel-Lo. De kerkfabriek sloot in 2008 voor de tuinen en de wegen een erfpachtovereenkomst met de stad Leuven.


 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

Gezicht van op de Lobergen
Aan de horizon de Kesselberg
Pad door het waterwingebied ten oosten van de abdij
Ten oosten van de abdij
Negenbunders aan de voet van de Schoolbergen
Vooraan de Molenbeek
De Vlierbeek
Afspanning In de Engel (1776) nabij de oostgrens van het vroeger abdijdomein
De Lemingbeek
De Leming
Provinciedomein Kessel-Lo
Provinciedomein Kessel-Lo
Provinciedomein Kessel-Lo
Provinciedomein Kessel-Lo
Provinciedomein Kessel-Lo
Provinciedomein Kessel-Lo
Aalscholver in het Provinciedomein

Deel deze pagina