Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Virtueel bezoek
Onze-Lieve-Vrouwekerk

De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Vlierbeek is een absoluut meesterwerk van hofarchitect Laurent-Benoît Dewez (°1731-†1812) en wordt terecht geroemd als één van de mooiste classicistische bouwwerken uit de achttiende eeuw.

 

De deuren van onze abdijkerk staan op dinsdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur, op zaterdag van 10 uur tot 18u30 (april - september) of 17 uur (oktober - maart) en elke zondag na de zondagsviering van half elf tot 17 uur voor je open.

 

Bovendien kan je onze kerk zeven dagen op zeven, aan de hand van indrukwekkende 360° beelden, virtueel bezoeken. Tijdens je virtuele tour krijg je bij enkele bijzondere kunstwerken een woordje uitleg. Start je virtuele rondleiding hier: https://kerkenleuven.storygraaf.be/vlierbeek.html.

 

 

 

Zuidgevel van de kerk

Zuidgevel van de kerk met de 52 meter hoge toren, het meesterwerk van Laurent-Benoît Dewez (1731-1812), architect in dienst van de toenmalige gouverneur der Oostenrijkse Nederlanden, Karel van Lotharingen.

© Foto: Roger Stuyven

 

Integratie van de kerk in de abdijgebouwen

© Tekening: Roger Stuyven

 

Om het uitwendige van deze kerk naar juiste waarde te beoordelen, dient men er rekening mee te houden dat het gebouw nu enigszins geïsoleerd staat, terwijl de plannen erin voorzagen dat de kerk geïntegreerd werd in een groot geheel van abdijgebouwen.

 

De kerk is opgetrokken uit witte zandsteen

 © Tekening: Roger Stuyven

 

De kerk is opgetrokken in witte kalksteen. In de noordgevel van de kerk is wel de aanzet in bakstenen te zien van het niet voltooide klooster.

 

Het interieur van de kerk

 © Tekening: Roger Stuyven

 

Het interieur van de kerk is een combinatie van drie heldere vormen: kruis, vierkant en cirkel. Rond de cirkel bevinden zich vierkante kapellen en vrijstaande zuilen.

 

 

© Foto: KIK-IRPA, Brussel

© Foto: KIK-IRPA, Brussel

                                                                                                                                                              

Van uit de basementen van de zuilen vertrekken stroken zwart-witte marmer naar de ster in het midden van de vloer. Bloemenslingers in het midden van de koepel leiden naar de korinthische kapitelen van de zuilen tussen de halfronde vensters die de koepel van onderuit verlichten.

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

© Foto: KIK-IRPA, Brussel

Buiten een piramidedak en zadeldaken, binnen is de kerk afgedekt met een koepel en tongewelven.

© Foto: KIK-IRPA, Brussel

De koepel rust op een zware kroonlijst gedragen door acht corinthische zuilen die losstaan van de wand.

© Foto: KIK-IRPA, Brussel

In drie afzonderlijke nissen in de koorapsis prijken de drie goddelijke deugden, voorgesteld in de gedaante van vrouwen.

Het Geloof (Fides) en de Hoop (Spes). Het derde, Liefde (Caritas), bevindt zich in de hoofdas van de kerk op de belangrijkste plaats.

Het beeld kreeg dan ook een aangepaste versiering rond de nis.

© Foto: Roger Stuyven

Op de kroonlijst boven het hoofdaltaar een beeld van God de vader.

© Foto: KIK-IRPA, Brussel

De sculpturen in het koor, waaronder de meer dan levensgrote beelden van Petrus en Paulus.

© Foto: KIK-IRPA, Brussel

Ze zijn van de hand van de Brugse artiest Jozef Fernande (1741-1799).

In 2004 is op een hardstenen podium een koperen altaar geplaatst van de Franse beeldhouwer Jacques Dieudonné, later is het geheel vervolledigd met lezenaar, kandelaars en kruis. Klik hier voor de reportage van de inhuldiging.

© Foto: Roger Stuyven
© Foto: M&L

De preekstoel in Lodewijk XVIe-stijl uit 1779. Twee putti gezeten op voluut-vormige sokkels, werden in 1968 ontvreemd. De preekstoel werd in 2001 gerestaureerd.

© Foto: L. Smeyers

Putti in 1968 gestolen.

© Foto: Roger Stuyven

Engeltje onderaan de preekstoel.

© Foto: KIK-IRPA, Brussel

Detail uit het ivorenkruis van de preekstoel.

© Foto: Roger Stuyven

Tabernakel van het hoofdaltaar, Lodewijk XVI ca 1780. Op 11 maart 2004 werden 4 kandelaars uit een reeks van 6 gestolen.

© Foto: Roger Stuyven

Onze-Lieve-Vrouw van de Plein (ca 1500). Afkomstig uit kapel op de Plein, nu op de pastorij. In 2005 gerestaureerd door S.Roels.

© Foto: Roger Stuyven

In de toren zijn drie klokken gehangen, die in 1772 gegoten werden in het Leuvense klokkengietersbedrijf Vanden Gheyn. Hiervan hangt er nu nog één in de klokkentoren. De twee andere zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers opgeëist.

© Foto: Roger Stuyven

In 1940 is de resterende klok (300 kg) al hergoten door de firma Sergeys. Na de brand van 1953, is ze nogmaals hergoten in 1959 en leverde Sergeys twee nieuwe klokken, die bij de wijding de namen Norbertus (587 kg) en Margaretha (420 kg) ontvingen.

© Foto: Roger Stuyven

In 2003 kreeg de toren een nieuwe haan. Ontwerp: ir. Architect Piet Stevens.

Uit de noordelijke zijkapel is op 11 maart 2004 het beeld, bekend onder de naam Onze-Lieve-Vrouw van Vlierbeek, gestolen. Die eikenhouten madonna uit het begin van de 17de eeuw, is tijdens de twee Wereldoorlogen zeer intens vereerd. Op 15 augustus 2019 is een replica van het beeld ingehuldigd en in een gerestaureerd tuinprieel, thans kapel, geplaatst.

De Vlierbeekse geloofsgemeenschap kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar wil ook nieuwe kunst een kans geven. Beeldhouwster Veerle Achten kreeg de opdracht een nieuw beeld te kappen in witte kalksteen met verwijzingen naar de voorstelling van de zittende madonna op de oude zegels van de abdij.

De zittende madonna op de oude zegels van de abdij.

 

Laat de kinderen tot mij komen (1907) Frans Nackaerts (Kessel-Lo1884, Holsbeek 1948)

Foto: © KIK-IRPA, Brussel

 

Laat de kinderen tot mij komen (1907) Frans Nackaerts (°Kessel-Lo 1884, †Holsbeek 1948). Dit doek werd in 1947 door de Kesselse schilder kort voor zijn dood, door bemiddeling van de Heemkundige Kring van Vlierbeek vzw, aan de kerk afgestaan en hangt nu in de noordelijke zijkapel.

Deel deze pagina