Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Virtueel bezoek
Westerpoort

Westerpoort

 

De Westerpoort, hoofdingang van het convent, en het portiersgebouw behoren tot de oudste delen van de abdij. Opgericht in de 16de eeuw overleefde dit bouwwerk de verwoesting van 1572. Het werd hersteld in de tweede helft van de 17de eeuw en voorzien van een toren, die vandaag de dag jammer genoeg niet meer aanwezig is. Het gebouw is opgericht volgens een klassiek schema: een brede poort voor rijtuigen en een kleinere, voorbehouden aan voetgangers. Beide openingen geven toegang tot een met kruisgewelven overdekte ruimte.

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

 

© Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

Het poortgebouw was sterk aangevreten door de tand des tijds en werd in het verleden onoordeelkundig hersteld. In 1984 werd de gevel reeds gerestaureerd. Na beschadiging in 2002, werden in 2009 de poort en het aanpalend gebouw opnieuw grondiger gerestaureerd.

De doorgang voor voetgangers, die bij vorige herstellingen dichtgemaakt was, werd terug geopend, de kruisgewelven werden hersteld en een dichtgemetseld raam werd opnieuw open gemaakt.

Langs de buitenzijde heeft dit poortgebouw een deel van de oorspronkelijke versiering bewaard. Door kordons en een druiplijst in witte steen is de gevel in horizontale zones ingedeeld. De meeste aandacht trekken twee nissen die de grote poort flankeren. De pilasters met groeven, de schelpvulling en het driehoekig fronton als bekroning zijn karakteristieke renaissance-elementen.

Het aanpalende gebouw aan de zuidkant van de doorgang uit de tweede helft van de 18de eeuw heeft nagenoeg niets van zijn oorspronkelijk uitzicht bewaard. Het is toegankelijk langs een mooi omlijste deur die afkomstig is van één van de oudere, thans verdwenen abdijgebouwen.

Het gebouw is nu in gebruik als vergaderlokaal “De Westerpoort”, reserveren via Taverne “In Den Rozenkrans” via info@dekrans.be of 016-25.63.03.

Het lokaaltje ten noorden van de doorgang waar eertijds de portier van de abdij verbleef, doet nu dienst als informatiepunt “Broeder Portier” met informatie over de abdij en startplaats van geleide bezoeken.

Detail uit de aqua forti door Lucas VORSTERMANS Junior rond 1659.

Deel deze pagina